Rady pro (začínající) investory do firemních dluhopisů

Firemní dluhopisy jsou hojně skloňovaným pojmem. Na internetu je řada lákavých nabídek s velice zajímavými úroky, z poslední doby ovšem pamatujeme i odstrašující případy, kdy emitent drobným investorům dluhopis nesplatil. Proto je užitečné zejména u těchto nabídek postupovat obezřetně. Korporátní dluhopisy vydané obchodní společností jsou spíše rizikové investice, a proto jsou vhodné pro investory, kteří již mají nějaké tržní zkušenosti.

Dluhopis je vlastně půjčkou peněz toho, kdo si jej kupuje (věřitel), tomu, kdo ho vydal (dlužník/emitent). Za to, že někomu půjčíte peníze, vám váš dlužník zpravidla slibuje vyplatit odměnu, v případě dluhopisů úrok neboli kupón. I když se vydavateli dluhopisů říká emitent, je to stále dlužník.

Jako u každé půjčky byste měli zvážit, komu peníze půjčujete. Vždy byste si měli položit otázku, jak velká je pravděpodobnost, že dlužník splní to, co slibuje. V jazyce dluhopisů, zda vám vyplatí slibovaný úrok a v době splatnosti (a to hlavně) také celou částku, kterou jste mu půjčili, tedy zda vám vyplatí hodnotu dluhopisů.

Co tedy u firemních dluhopisů sledovat?

1. Lepší je nekupovat dluhopis přímo od emitenta, ale poradit se nejdříve s odborníkem, tedy bankou nebo obchodníkem s cennými papíry. Tyto subjekty regulované Českou národní bankou posoudí, zda je investice pro vás vhodná, a upozorní vás na skutečnosti, které jsou pro vaše rozhodování důležité.

2. V případě, že se rozhodnete posuzovat investici do dluhopisů sami, pokuste se z nabídky vyčíst co nejvíce informací, které vám umožní se co nejfundovaněji rozhodnout. Základní informace o dluhopisu zjistíte podle jeho identifikačního čísla (ISIN), který je možné dohledat na webu Centrálního depozitáře cenných papírů.

3. Emitent může vydat dluhopis pouze tehdy, pokud nejpozději v den emise zveřejní emisní podmínky. V nich byste měli najít základní informace o emitentovi a podmínkách emise dluhopisů, tedy podmínkách, za nichž si od vás emitent peníze prostřednictvím dluhopisů půjčuje a zavazuje se vám je vrátit. Firma vydává také takzvaný prospekt, v němž by měla popsat svou finanční situaci, očekávaný vývoj podnikání a další informace. Tento prospekt podléhá schválení Českou národní bankou, nicméně pouze u firem, které během roku vydají dluhopisy za více než milion eur, tedy za zhruba 26 milionů korun. Česká národní banka však posuzuje pouze formální náležitosti, dluhopisy nejsou prověřované z hlediska kvality.

4. Dobře si prověřit, kdo emitent dluhopisu vlastně je, je nezbytné. Dluhopis může podle zákona o dluhopisech vydat i jednotlivá fyzická osoba. Chcete jí svěřit peníze? Je-li emitentem obchodní společnost, informujte se o ní na internetové stránce společnosti, ale především v obchodním rejstříku. Tam také zjistíte informace o tom, čím se společnost zabývá, o její obchodní historii a managementu. Fyzické osoby, které podnikají, najdete například v seznamu ekonomických subjektů vedeném Ministerstvem financí ČR. U dluhopisů vydaných malými společnostmi je potřeba počítat i s vyšším rizikem jejich nesplacení.

5. Má emitent dluhopisu, kterému půjčujete peníze, i nějaký vlastní kapitál, nebo jen shromažďuje vypůjčené prostředky? Byl v minulosti schopen vygenerovat nějaký zisk? To lze zjistit z jeho rozvahy a výsledovky, které společnost povinně sestavuje na konci roku a měly by být uveřejněny v obchodním rejstříku

6. Často se u nabídek objevuje prohlášení o zajištění dluhopisu. Ověřte si, kdo vlastně splacení dluhopisu zajišťuje. Je-li to jen emitent sám, nikoli nějaká třetí osoba nebo banka, dluhopis zajištěný není. Pokud dluhopis opravdu zajišťuje třetí osoba, pokuste se o ní zjistit to samé, co zjišťujete o emitentovi, a zvažte, zda byste této osobě půjčili peníze.

7. Dospějete-li k závěru, že vybraný dluhopis splňuje vaše nároky a chcete do něj vložit peníze, investujte pouze malou část svých prostředků. Snížíte tak riziko, že vás případná ztráta připraví o vše.

Investor, který nemá potřebné znalosti a zkušenosti, pravděpodobně neumí rozeznat kvalitní dluhopis. Často je to i proto, že nedokáže získat o emitentovi dostatek informací. Drobní investoři, kterým chybí znalosti a zkušenosti pro vyhodnocení kvality firemních dluhopisů, ale chtějí vyšší výnosy, které firmy nabízejí, do nich mohou investovat bezpečnějším způsobem, například prostřednictvím podílových fondů.

Firemní dluhopisy
Přestat sledovat
Dluhopisový trh
Přestat sledovat
Finanční gramotnost
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
Investování
Přestat sledovat
Obrázek: HARDWARIO
30. 9. 2022 14:00
HARDWARIO 4. října zahájí úpis akcií na trhu START. Společnost sází na internet věcí a investory…
Akcie ČR
Přestat sledovat
HARDWARIO
Přestat sledovat
Informační technologie
Přestat sledovat
Pražská burza
Přestat sledovat
Primární úpis akcií (IPO)
Přestat sledovat
Technologie
Přestat sledovat
Obrázek:
30. 9. 2022 9:22
Michal Šnobr: Extrémní ceny energií jsou důsledkem dlouhodobě zanedbaných investic v Evropě. Válka…
Elektřina
Přestat sledovat
Energetika
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Evropská unie
Přestat sledovat
Geopolitika
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Zemní plyn
Přestat sledovat
Obrázek: Shutterstock
28. 9. 2022 6:14
Petr Koblic: Ceny elektřiny mohou být za rok desetinové, klíčové je přežít letošní zimu
Elektřina
Přestat sledovat
Energetika
Přestat sledovat
Evropská ekonomika
Přestat sledovat
Jaderná energetika
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Petr Koblic
Přestat sledovat
Zemní plyn
Přestat sledovat
Obrázek: Profimedia
27. 9. 2022 17:04
Kupka (ČSOB): ČNB ještě letos může mírně zvýšit sazby, důležitý bude případný další tlak na českou…
Centrální banky
Přestat sledovat
Česká ekonomika
Přestat sledovat
Česká koruna
Přestat sledovat
Česká republika
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Úrokové sazby
Přestat sledovat