Alternativy na trhu s ETF: Lodě, uhlí a oceláři

V dubnu loňského roku představila společnost ETF Securities tři zajímavé burzovně obchodované fondy, díky nimž se můžete podílet na růstu společností podnikajících v oblasti lodní dopravy, ocelářství a uhelného průmyslu. V portfoliích fondů najdete nejvýznamnější společnosti reprezentující daný sektor.

I když sehrávají tyto fondy u investorů pouze doplňkovou roli, jde o zajímavý produkt, který umožňuje zacílení na velmi úzký segment. Tvůrce ETF uvádí, že jde o oblasti, u nichž je v následujících letech očekáván růst. Do kterých společností investují uvedené fondy?

ETFX DAXglobal Shipping Fund

Jak je již patrné z označení burzovně obchodovaného fondu, do portfolia jsou zařazovány především společnosti podnikající v oblasti lodní nákladní dopravy. ETF kopíruje vývoj indexu DAXglobal Shipping (TR) USD. O zařazení konkrétních společností do indexu rozhoduje tržní kapitalizace a likvidita (průměrný denní objem obchodů na burze za poslední tři měsíce).

Tržní kapitalizace každého titulu musí být minimálně 500 milionů dolarů a průměrný denní objem obchodů musí dosahovat výše alespoň dvou milionů dolarů. Maximální váha jednoho titulu v indexu je omezena na 15 %.

Firmy zařazené do portfolia musejí generovat alespoň polovinu tržeb z činností spadajících do uvedené oblasti. Příkladem mohou být japonské společnosti Nippon Yusen, Mitsui OSK Lines či Kawasaki Kisen.

Z hlediska regionální alokace mají v portfoliu nejvyšší zastoupení japonské společnosti (41 %). Firmy z USA zaujímají 15 %. Měnou ETF je euro. Podíly jsou obchodovány v jednotkách kusů. Za správu fondu je účtován manažerský poplatek ve výši 0,65 %.

ETFX DAXglobal Steel Fund

Fond kopíruje vývoj indexu DAXglobal Steel (TR) USD, který se zaměřuje na společnosti podnikající v oblasti ocelářství. Podobně jako v případě předchozího fondu jsou do portfolia zařazovány pouze firmy, u nichž je minimálně 50 % tržeb generováno z činností těžby, zpracování a obchodu s železnou rudou a zpracování oceli.

Pro zařazení titulu do index DAXglobal Steel je opět rozhodující tržní kapitalizace a likvidita. Z hlediska regionální alokace získaly v portfoliu nejvyšší váhu společnosti z Brazílie (30 %), USA (28 %) a Japonska (21 %). Méně než deset procent zaujímá například Francie.

Nejvýznamnějšími společnostmi v portfoliu jsou Vale, United States Steel či Vallourec. Měnou ETF je opět euro a nejmenší jednotkou obchodu je jeden podíl. Správa ETF přijde na 0,65 % ročně.

Informace o ETFX DAXglobal Coal Mining najdete v pokračování článku na serveru ETFs.cz

Ocelářské firmy
Přestat sledovat
Uhlí a koks
Přestat sledovat
Přestat sledovat
3. 3. 2021 15:01
Investice do diamantů: Manuál (nejen) pro začátečníky
Diamanty
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
2. 3. 2021 17:01
Technický pohled na trhy: Jaké hladiny sledovat u hlavních indexů, bitcoinu nebo Tesly?
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
25. 2. 2021 21:31
ABCD investora: Tipy na výběr akcií (nejen) ve středoevropském regionu
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Large caps
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Small caps
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
1. 3. 2021 12:21
Úspěšný byznys vs. narůstající nejistota: Myslete na nemyslitelné!
Byznys a podnikání
Přestat sledovat
Koronavirus
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat