Jak vybrat nejlepší český komoditní fond?

Je mnoho způsobů, jak se dá využít současných nízkých cen a spekulovat na dlouhodobý růst cen komodit tažený zvýšenou inflací. Nejjednodušší cestou – a mnohdy také nejefektivnější – jsou komoditní fondy. Jaká je jejich nabídka v Česku?

10 fondů na výběr

Investiční fondy mohou mít různé zaměření, nejčastěji investují majetek podílníků do akcií nebo dluhopisů. Velmi oblíbené jsou také relativně konzervativní nemovitostní fondy. A existují samozřejmě i fondy, které investují do komodit. I když správnější by bylo říci, že spekulují s komoditami, protože komodity nenesou žádný úrok, nájemné ani dividendu, jedná se čistě o spekulaci na růst ceny.

V České republice je na výběr 10 komoditních fondů, z nichž některé ještě nabízejí více variant měnového zjištění. Mnohé fondy jsou si podobné jako vejce vejci, jiné se od ostatních dost zásadně liší.

ČSOB, ING, BNP Paribas a Credit Suisse – indexové fondy

První skupinku prakticky totožných fondů tvoří komoditní fondy spravované společnostmi ČSOB, ING, BNP Paribas a Credit Suisse. Tyto čtyři fondy můžeme označit za indexové. Správa fondu je ryze pasivní, portfolio fondu kopíruje složení komoditního indexu. V případě ČSOB, BNP Paribas a Credit Suisse se dokonce jedná o stejný index Dow Jones UBS Commodity.

ING si kalkuluje vlastní komoditní index UBS ING Commodity Enhanced. Slovo "enhanced" označuje, že index není kalkulován z kontraktů s nejbližší splatností, jak tomu bývá nejčastěji, ale do výpočtu hodnoty indexu se zahrnují kontrakty s různou dobou do splatnosti. To v praxi znamená index, který má lehce nižší volatilitu s dlouhodobě velmi podobnými výsledky. Fond ING má tudíž o něco menší krátkodobé výkyvy než fondy ČSOB, BNP Paribas a Credit Suisse, jejich dlouhodobé výsledky by však měly být prakticky totožné.

Nicméně tyto čtyři fondy je možné nakoupit v různých měnových variantách, ve všech případech s měnovým zajištěním. Podle toho se pak samozřejmě výsledky po přepočtu do korun mohou výrazně lišit, v závislosti na vývoji měnových kurzů. Například za poslední rok výrazně posílil dolar, dolarové varianty fondů se tedy mohou po přepočtu do korun chlubit lepšími výsledky.

Fondy ČSOB a ING jsou k mání pouze v korunové variantě se zajištěním měnového rizika proti poklesu kurzu dolaru. BNP Paribas spravuje komoditní fond už řadu let v klasické dolarové variantě. V loňském roce nabídla pro české investory také variantu fondu se zajištěním do koruny, podobně jako ČSOB nebo ING. To je z dlouhodobého pohledu důležitá ochrana proti případnému posilování koruny (oslabování dolaru). Krátkodobě se však ukázalo výhodnější investovat v dolarové variantě fondu.

Měnové riziko: Pro Čechy nedílná součást investování do ETF
S každou investicí jsou spojena rizika. Jedním z nich je to měnové. Burzovně obchodované fondy nejsou obchodovány v korunách, český investor tedy vždy podstupuje měnové riziko. Riziku nepříznivého měnového vývoje se nevyhnou ani euroví investoři. Fond může být obchodován v jiné měně, než ve které je veden.

Společnost Credit Suisse taktéž spravuje klasický dolarový fond. Jak je vidět v tabulce výkonnosti, má prakticky stejné výsledky jako fond od BNP Paribas, neboť kopírují stejný komoditní index. Credit Suisse dále nabízí stejný fond denominovaný v euru bez měnového zajištění. Po přepočtu do korun má tudíž stejné výsledky jako dolarová varianta fondu. Nejsou tomu ani dva měsíce, co byla na trh uvedena také eurová varianta fondu se zajištěním proti poklesu dolaru. Ta má však smysl pro Slováky nebo jiné eurové investory, pro českého investora není měnové zajištění do eura důležité.

O mnoho zajímavější je varianta fondu Credit Suisse s měnovým zajištěním do švýcarského franku. Ta má díky dlouhodobě silnému švýcarskému franku z pohledu českého investora po přepočtu do korun nejlepší výsledky (krátkodobě frank vůči dolaru také oslabil) a nabízí docela zajímavou alternativu měnové diverzifikace portfolia.

Výnosy komoditních fondů po přepočtu do CZK

Raiffeisen, Generali, J&T – fondy fondů

Druhou skupinu komoditních fondů tvoří fondy spravované společnostmi Raiffeisen, Generali PPF a J&T. Tyto tři fondy mají opět velmi podobnou výkonnost, jelikož mají velmi podobné složení. Ve všech třech případech se jedná fakticky fondy fondů, protože neinvestují přímo do komodit, ale nakupují do portfolia jiné zahraniční komoditní fondy nebo komoditní ETF.

Komodita nade všechny? Světová vodní krize prověří lidskou soudržnost
V Evropě sice (zatím) nepociťujeme nedostatek vody, v jiných oblastech světa je tomu ovšem jinak. Problémy s pitnou vodou na celém světě sužují zhruba 1,6 miliardy lidí. Podle predikcí by nedostatkem životodárné tekutiny měly v roce 2025 trpět dvě třetiny světové populace a situace se bude dále zhoršovat. Války se v budoucnu nebudou vést o ropu, ale o vodu.

Kvůli tomu dochází ke zbytečné duplikaci poplatků. Když k tomu u fondů Generali a J&T přičteme velmi vysoký správcovský poplatek, není divu, že tyto fondy ani veřejně neuvádějí ukazatel celkové roční nákladovosti TER (total expense ratio). V případě fondu Raiffeisen je sice roční správcovský poplatek nižší, ale kvůli duplikaci poplatků i tak vychází velmi vysoký syntetický TER 2,3 % ročně.

Poplatky a náklady komoditních fondů

Pioneer Commodity Alpha – aktivně řízený fond

Jediný komoditní fond z celé desítky je aktivně řízený. Tento fond spravuje společnost Pioneer Investments. Jedná se o typický long/short komoditní fond, který aktivně pracuje s portfoliem a kombinací dlouhých a krátkých pozic (spekulací na růst a na pokles) se snaží dosáhnout absolutního výnosu nezávisle na celkovém vývoji trhu.

To je vidět i na výkonnosti fondu, který jako jediný není na roční periodě ve velké ztrátě. Na druhou stranu ve fázi silného růstu cen komodit značně zaostává, protože se soustředí pouze na alfu – nadvýnos jedné komodity nad jinou. Z dlouhodobého pohledu tedy není nejvhodnější variantou, jak se podílet na růstu cen komodit. Tento fond je ovšem vhodným doplňkem konzervativnějších a vyvážených portfolií, protože má nízkou volatilitu a jeho výkonnost nekoreluje s vývojem na akciových ani dluhopisových trzích.

Parvest World Agriculture

Zbývající dva fondy nejsou celokomoditní. Fond Parvest World Agriculture, další podílový fond z dílny BNP Paribas, je zaměřen pouze na zemědělské komodity. Jedná se o pasivně spravovaný indexový fond. Zhruba polovinu portfolia tvoří pšenice, kukuřice a sója, v majetku fondu bychom našli i kontrakty na cukr, kávu, kakao, bavlnu nebo maso.

Nejlepší české akciové fondy: Kde zaostanete za světem nejméně, a kde házíte peníze do koše
Špatná výkonnost pražské burzy v posledních letech mě vedla k tomu, abych srovnal české akciové podílové fondy. Jedním z důvodů, proč čeští investoři stále preferují české akcie, jsou kurzová rizika. Málokdo chce riskovat tím, že převede své úspory například na americké dolary, které pak investuje do amerických akcií. Riskuje totiž situaci, že by v době růstu trhů mohla zároveň posílit česká koruna, což by jeho zisky znehodnotilo.

Také tento fond je vhodný jako vyvážení portfolia, neboť zemědělské komodity nejsou cyklické a mají nízkou korelaci s akciemi i dluhopisy. Oproti fondu Pioneer nabízí potenciál vyššího dlouhodobého výnosu v případě zvýšené inflace (potraviny jsou nejlepší ochranou před inflací, lepší než zlato). Nevýhodou je výrazně vyšší krátkodobá volatilita fondu. Ceny zemědělských komodit jsou náchylné na počasí, hlavním cenotvorným faktorem je zde nabídka (úroda), nikoli poptávka, která je stabilní s malým ročním přírůstkem (vlivem rostoucí populace).

ČP Invest Zlatý fond

Poslední komoditní fond ve výběru prodává společnost ČP Invest a spravuje Generali PPF Asset Management. Tento fond je zaměřen na drahé kovy, převážně zlato a stříbro. V jeho portfoliu najdeme komoditní ETF a akcie jednotlivých těžebních firem, takže se jedná o fond na rozmezí akciového a komoditního.

Jeho velkou nevýhodou jsou vysoké správní náklady. Ročně si ČP Invest strhává 3 % z objemu investovaného kapitálu, celková roční nákladovost fondu TER pak vychází na 3,3 %. Z hlediska poplatků na správu se jedná o jeden z nejdražších fondů v České republice. Přesto se i tento fond může hodit do portfolia jako vyvážení akciové a dluhopisové složky. Výhodou je zajištění měnového rizika do koruny.

Který fond vybrat?

Nejde říci, který z fondů je nejlepší. Nejkonzervativnější je Pioneer Commodity Alpha, naopak nejvyšší výnosový potenciál po korekci nabízejí klasické indexové komoditní fondy. Zde záleží na koncepci celého portfolia, zda se do něj více hodí fond dolarový, nebo se zajištěním do koruny či do švýcarského franku. Do vyváženého portfolia se velmi dobře hodí Parvest World Agriculture, nejlépe v kombinaci s fondem zaměřeným na akcie těžebních společností.

Akcie těžebních společností jsou druhým způsobem, jak se dlouhodobě podílet na růstu cen komodit. Zde se růst cen komodit projeví podobně do růstu ceny akcií, navíc investor inkasuje dividendy.

Návod na výběr kvalitních akcií: Sledujte management a dividendy
Nervozita na trzích i přes záchranný balíček pro Španělsko přetrvává. Jak se nyní mají k akciím postavit drobní investoři? Na které regiony, sektory a konkrétní akcie mají vsadit? A co se stane na burzách po víkendových volbách v Řecku? Na otázky šéfredaktora Investičního webu odpovídal v pořadu Tržiště na Rádiu Česko akciový stratég z brokerjetu ČS Martin Krajhanzl, který také objasnil důvody kalamitního vývoje akcií KIT digital.

Komodity
Přestat sledovat
Investování
Přestat sledovat
Podílové fondy
Přestat sledovat
26. 1. 2021 17:00
VE STŘEDU V 10 HODIN ŽIVĚ: Aktuálně z trhů
Akciové tipy
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
25. 1. 2021 12:00
Investorský magazín: Sazby vs. inflace aneb Hledá se největší tržní riziko roku 2021
Akciový trh
Přestat sledovat
Inflace
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investorský magazín
Přestat sledovat
Nemovitosti
Přestat sledovat
Realitní trh
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Úrokové sazby
Přestat sledovat
Výhled na rok 2021
Přestat sledovat
25. 1. 2021 9:55
Expertní tržní výhled: MONETA (již) zajímavá na prodej a nebezpečí obchodování na páku
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
22. 1. 2021 12:23
Mertlík: V krach projektu společné Evropy nevěřím, jednotlivé státy jsou si vědomy svého globálního…