Manažer fondu měsíce: ČEZ a Komerční banka jsou stabilní složka portfolia, Erste je sázkou na oživení regionu střední a východní Evropy

Nedávné výprodeje zatraktivnily ceny akcií především v Evropě. Právě taková bouřlivá období přinášejí dlouhodobým investorům nejlepší příležitosti. Nikdy se však nesmějí snažit chytat dno a sázet vše na jednu kartu, naopak musejí investice rozložit do několika dílčích nákupů, říká Patrik Hudec, portfoliomanažer Generali PPF Východoevropského akciového fondu.

Přibližte nám svou investiční strategii.

Patrik Hudec (PH): Generali PPF Východoevropský fond usiluje o zhodnocení kapitálu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investicemi do široce diverzifikovaného a aktivně spravovaného portfolia atraktivně oceněných akcií a cenných papírů příbuzných akciím firem, které byly založeny, mají sídlo, jsou obchodovány nebo provozují hlavní podnikatelskou činnost v rozvíjejících se zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy včetně Turecka a regionu Společenství nezávislých států.

Pro jaký typ investorů je fond určen?

PH: Fond je určen dynamičtějším dlouhodobým investorům, kteří vyhledávají zajímavé investiční příležitosti a chtějí profitovat z potenciálu vyššího hospodářského růstu a nízkého zadlužení rozvíjejících se ekonomik střední a východní Evropy, jejichž trhy však v některých případech mohou být pro běžného investora obtížněji přístupné, třeba z důvodu vysokých transakčních nákladů.

Jak se fondu daří od jeho založení?

PH: Fond je nově založený, má proto velice krátkou historii. Třída denominovaná v české koruně určená pro drobné investory existuje teprve od 26. 8. tohoto roku. K 16. 9. byla výkonnost +0,03 %.

Váš fond se tedy vyhnul srpnovým prudkým výprodejům na trzích s rizikovějšími aktivy. Přesto, jak by se měli podle vás investoři v takovémto prostředí chovat?

PH: Nedávné výprodeje zatraktivnily ceny akcií především v Evropě. Zatímco na vyspělých trzích se jednalo o oprávněnou reakci na zpomalující hospodářské oživení a šířící se dluhovou nákazu, v případě střední a východní Evropy šlo tradičně spíše o důsledek nárůstu rizikové averze a stahování peněz z těchto méně vyspělých, okrajovějších trhů, který místy přerůstal v paniku.

Právě taková bouřlivá období přinášejí dlouhodobému investorovi s vlastním úsudkem a chladnou hlavou ty nejlepší příležitosti. Nikdy se však nesmí snažit chytat dno a sázet vše na jednu kartu, naopak musí investice rozložit do několika dílčích nákupů.

A jak se podle Vás bude vyvíjet situace na vyspělých a rozvíjejících se trzích? Jaké faktory budu trhy nejvíce ovlivňovat?

rozhodující slovo budou mít rozvinuté země, uvolněná měnová politika západního světa bude pro ceny aktiv přínosem

PH: Hektické dění v posledním období si vyžádalo mnohem více aktivity a vzájemné koordinace ze strany jak centrálních autorit, tak vlád po celém světě. Jedním z mála pozitiv zpomalujícího oživení jsou slábnoucí inflační tlaky. V případě rozvíjejících se trhů došlo k přerušení cyklu utahování měnové politiky, v některých případech dokonce ke snížení úrokových sazeb. Dalším vítaným efektem, který rovněž podpoří ekonomiky rozvíjejících se zemí, je depreciace měn.

Přestože tempo globálního růstu zpomaluje, region EEMEA (Eastern Europe Middle East Africa) si meziročně vede stále dobře. V porovnání s lety 2008 a 2009 se zemím, které finanční krize nejvíce zasáhla, daří úspěšně zvyšovat příspěvek čistých exportů.

Rozhodující slovo však budou mít rozvinuté země v čele s USA a EU. Kroky, které tyto země podniknou na podporu hospodářství a řešení dluhových problémů, určí další vývoj rizikových aktiv. Uvolněná měnová politika západního světa, ať již ta klasická, nebo kvantitativní, však bude pro ceny aktiv přínosem.

Co znamená ocenění "Fond měsíce"?

Jaké je aktuální regionální rozložení fondu, kolik procent máte "zainvestováno" v České Republice?

K 19. 9. to byly Turecko 19 %, Rusko 25 %, Polsko 27 %, Maďarsko 8 % a Česká republika 21 %.

Čím jsou pro vás tyto země atraktivní a jaký vývoj u nich očekáváte v následujících měsících?

Turecku agentura Standard & Poor's zvýšila podle očekávání rating ze spekulativního stupně "BB+" na investiční "BBB-", navíc s pozitivním výhledem. Za příznivou rovněž vnímáme skutečnost, že po prudkém nárůstu ceny ropy v prvním čtvrtletí došlo k její korekci a stabilizaci a s ohledem na relativně dobře se vyvíjející situaci v Libyi neočekávám natolik razantní skok ceny vzhůru do konce roku 2011, což pomůže redukovat deficit obchodní bilance Turecka ve druhé polovině tohoto roku.

Bankovní sektor zaujímá na lokálním akciovém trhu dominantních 60 %, možné snížení míry povinných minimálních rezerv by tak podpořilo celý trh. Aktuální ukazatel P/E už poklesl pod svůj dlouhodobý průměr a očekávaný růst spotřeby na obyvatele bude jedním z hlavních motorů turecké ekonomiky v dlouhém časovém horizontu.

Co se týče Ruska, stále poměrně vysoké ceny komodit působí příznivě na plnění státního rozpočtu. Navíc se Rusko vyznačuje relativně nízkým externím dluhem vůči HDP. Ruské společnosti těží z investic a velkých zakázek do tolik potřebné infrastruktury. Otazníkem zůstávají volby. Přestože část tohoto rizika odpadne už po volbách do Dumy 4. prosince, hlavní riziko spočívá v prezidentských volbách, které jsou na řadě v březnu 2012.

Česká republika se v porovnání se západní Evropou vyznačuje silným bankovním sektorem a finanční stabilitou a je vnímána jako dividendový trh

Pro Polsko je typická silná vnitřní ekonomika s relativně nízkým zadlužením. To zmenšuje vazbu hospodářství na eurozónu v porovnání s jinými zeměmi. V posledních měsících došlo na polském akciovém trhu k rozšíření diskontu vůči kompozitnímu indexu MSCI Emerging Markets, trh jako celek působí levně.

Česká republika se v porovnání například se západní Evropou vyznačuje silným bankovním sektorem a finanční stabilitou a je vnímána do velké míry jako dividendový trh. Česká republika, obdobně jako další země zastoupené ve fondu, má relativně nízkou zadluženost.

Představte nám top pozice z těchto regionů. Čím jsou pro vás tyto společnosti zajímavé?

Mezi ruské společnosti s vyšším zastoupením v našem portfoliu řadíme společnost Gazprom. Ruský gigant má silnou vyjednávací pozici a volné kapacity plynu pro Evropu. Diskutuje se možný vstup firmy do německé energetiky – už v říjnu by měla být zveřejněna spolupráce s RWE. Jedna z hlavních událostí 2012 se však odehraje přímo na ruském trhu. Liberalizace cen plynu by měla vést ke zvýšení tržeb Gazpromu.

Další pozice z Ruska patří relativně levně oceněné společnosti Lukoil s vyrovnaným poměrem mezi upstreamovou a downstreamovou produkcí a vysokým podílem majetku v zahraničí. Výhledově by měl těžit z uvolňování ruského trhu s plynem.

Podíváme-li se do Polska, zde "držíme" akcie společnosti Polska Grupa Energetyczna, která je jedinou z integrovaných společností v Polsku, která je čistým výrobcem elektřiny, a měla by tak nejvíce profitovat z růstu cen elektřiny na polském trhu. Firma upřednostňuje silnou finanční pozici (například prodej podílu v jiných firmách) před velkými investicemi do obnovy portfolia. Oproti ČEZu by pak neměla mít problém získat zdarma emisní povolenky.

V České republice patří naše pozornost ČEZu a bankovnímu sektoru, konkrétně Komerční bance a Erste Group.

Vlivem sezónnosti budou elektrárenské společnosti ČEZ v posledním čtvrtletí nahrávat tradičně vyšší ceny elektřiny. Státní energetická koncepce je v souladu se záměry ČEZu stavět nové jaderné bloky a společnost bude profitovat z exportu elektřiny do Německa při pokrytí deficitu po schváleném vypnutí německých jaderných elektráren.

Komerční banka je typický defenzivní titul, relativně levný vzhledem ke svému vysokému ROE, a s vysokým dividendovým výnosem.

Erste se vyznačuje extrémně nízkým ukazatelem Price/Book Value na úrovni 0,6 a představuje sázku na oživení regionu střední Evropy.

20. 1. 2021 12:20
Michal Šnobr: Jak se Česko (ne)popere s jadernou energetikou a co to znamená (i) pro kurzové a…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Elektřina
Přestat sledovat
Energetika
Přestat sledovat
Jaderná energetika
Přestat sledovat
Německo
Přestat sledovat
Solární energie
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
Větrná energie
Přestat sledovat
20. 1. 2021 10:02
Aktuálně z trhů: Srovnání evropských a amerických bank (plus důvod, proč budovat pozice v akciích…
Akciové tipy
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
19. 1. 2021 7:00
Erik Best: Trump, Biden a rozpadající se USA? Vlastně nic nového pod sluncem
Donald Trump
Přestat sledovat
Ekonomické a politické hrozby
Přestat sledovat
Geopolitická rizika
Přestat sledovat
Joe Biden
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Spojené státy americké (USA)
Přestat sledovat
18. 1. 2021 12:00
Investorský magazín: Výhled pro jednotlivá aktiva, vodíkové akcie a lekce z doby technologické…
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Dluhopisový trh
Přestat sledovat
Ekologie a životní prostředí
Přestat sledovat
Investiční bubliny
Přestat sledovat
Investiční portfolio
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Investorský magazín
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
Technologie
Přestat sledovat