Manažer fondu měsíce: Nabízíme dividendu ve fondovém hávu

Finanční trhy mohou v následujících měsících projít korekcí, která bude z pohledu korporátních dluhopisů pravděpodobně nákupní příležitostí, říká Daniel Kukačka, portfoliomanažer Generali PPF Dividendového fondu korporátních dluhopisů, který jako první v České republice nabízí podílníkům podle výsledku hospodaření zajímavou dividendu.

Není slovo dividendový trochu zavádějící, když "dividenda" u dluhopisů, které držíte, "neexistuje"? Dluhopisy přece nabízejí kupón. Je to marketingový tah?

Daniel Kukačka (DK): Dividenda se nevyplácí z podkladových dluhopisů, které jsou součástí portfolia fondu, ale z podílových listů fondu držených podílníkem. Dividendové třídy fondů takzvaných umbrella struktur fondů (nejčastěji se sídlem v Lucembursku či Irsku) jsou již v současnosti standardem.

V jaké formě bude dividenda vyplácena? Je to podobné, jako když vyplácí dividendu ČEZ?

DK: Ano, logika je stejná. Stejně jako ČEZ vyplácí akcionářům dividendy v peněžní podobě na základě výsledků hospodaření za daný fiskální rok, tak i fond bude vyplácet dividendy výhradně v závislosti na dosažených finančních výsledcích za finanční rok.

Kdo je podle vás ideální investor do vašeho fondu?

DK: Fond je vhodný pro středně konzervativní investory, kteří hledají vyšší výnos, než nabízejí státní dluhopisy a počítají s vyšším rizikem a investičním horizontem nejméně pěti let. Cílem fondu je taková konstrukce portfolia, aby ve střednědobém horizontu poskytovalo výrazně vyšší výnos v porovnání s průměrem dluhopisových fondů. K tomuto cíli fond využívá následující investiční techniky:

1. aktivní řízení durace (podle výhledu ekonomik, úrokových sazeb a kapitálových trhů),

2. změny v regionální alokaci při zachování široké diverzifikace,

3. změna v preferenci emitentů různých ratingů podle finanční situace firem.

Investory více než v minulosti zajímají náklady, které jsou s investicemi spojené. Jaká je nákladovost vašeho fondu?

DK: Všechny poplatky hrazené fondu byly letos ke konci února vůči čistému obchodnímu jmění (TER) 2,03 %.

Řešíte ve fondu měnové riziko?

DK: Měnové riziko zajišťujeme měnovými forwardy a swapy v míře blízké 100 %. Takže fond je proti měnovému riziku velice dobře chráněn.

Jaké letos čekáte zhodnocení majetku fondu?

DK: V roce 2012 očekáváme zhodnocení čistého obchodního jmění mezi 6 a 11 %. Rozptyl je dán nejistotou na finančních trzích.

Podle jakých kritérií vybíráte dluhopisy do svého portfolia?

DK: V preferovaných regionech (aktuálně střední a východní Evropa + Rusko) vyfiltrujeme eurové a dolarové likvidní dluhopisy firem s dobrým informačním a analytickým pokrytím a podrobíme je důkladné fundamentální analýze, v níž klademe hlavní důraz na trendy v zadluženosti, ziskovosti a cash flow (preferujeme stabilitu a předvídatelnost vývoje fundamentu), dále zohledníme ostatní vlivy, například vlastnickou strukturu, eventuální podporu státu a podobně. Vybraným dluhopisům risk management stanoví maximální váhu v portfoliu a dobu do splatnosti – obecně platí, že čím vyšší riziko emitenta, tím nižší váha na portfoliu a kratší doba do splatnosti.

Jaké rizikové dluhopisy máte v portfoliu? Kupujete dluhopisy s investičním ratingem, nebo i se spekulativním?

DK: Fond investuje do dluhopisů investičního (aktuálně 47 % aktiv fondu) i neinvestičního stupně. Výhodou dluhopisů neinvestičního ratingu je vyšší výnos. Často důležitější než samotný rating bývá jeho trend – je tedy lepší investovat do dluhopisů se zlepšujícím se neinvestičním ratingem než do dluhopisů, jejichž investiční rating se zhoršuje. Příkladem je klesající důvěra ve státní dluhopisy Španělska a Itálie, které oboje spadají do investičního stupně.

Jaké jsou vaše největší portfoliové pozice a čím jsou podle vás investičně zajímavé?

DK: Russian Agricultural Bank je významná ruská banka investičního ratingu, majoritním akcionářem je ruský stát. Romania – státní dluhopis Rumunska je na pomezí investičního ratingu, výhodou Rumunska jsou na rozdíl od periferie eurozóny příznivé úrovně a trendy v státní zadluženosti a deficitu rozpočtu. Emirates Airlines je světový lídr v oboru, který, ačkoli nemá přidělen rating, disponuje dobrým finančním fundamentem. City of Bucharest je municipální dluhopis hlavního města Rumunska, kde je neinvestiční rating vyvážen vysokým výnosem. Nomos Bank je finančně zdravá ruská banka, kde platí totéž.

Trhům, především akciovým, se od začátku roku nebývale daří. Panuje optimismus i na trhu s korporátními dluhopisy?

DK: Trh korporátních dluhopisů je kladně korelován s akciemi, zejména u dluhopisů neinvestičního ratingu. Korporátní dluhopisy tedy rovněž výrazně posílily.

Jaký vývoj čekáte obecně na trzích a ekonomice do léta, případně do konce roku?

DK: V posledních kvartálech má na směr finančních trhů hlavní vliv dluhová krize eurozóny. Přes pozitivní vývoj v minulých měsících se obavy investorů mohou vrátit v souvislosti s nepříznivým vývojem Španělska, kde v důsledku rozpočtových úspor klesá výkonnost ekonomiky a objem vybraných daní, takže se nedaří dostatečně snížit deficit rozpočtu a zpomalit růst státního zadlužení.

Dále není dořešeno navýšení eurovalu a trvají nejistoty ohledně vynutitelnosti paktu stability a ochoty politiků "táhnout za jeden provaz". Finanční trhy tedy mohou v následujících měsících projít korekcí, kterou z pohledu korporátních dluhopisů budeme pravděpodobně považovat za nákupní příležitost, neboť finanční zdraví většiny firem je dobré a míry bankrotů nízké.

Co znamená ocenění "Fond měsíce"?

Státní dluhopisy
Přestat sledovat
Dividendy
Přestat sledovat
Firemní dluhopisy
Přestat sledovat
10. 4. 2021 20:31
V PONDĚLÍ V 10 HODIN ŽIVĚ: Expertní tržní výhled (s Jaroslavem Brychtou, XTB)
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
8. 4. 2021 17:01
Michal Semotan (J&T Banka): Brzdou růstu akcií ČEZ je i jeho management, zajímavými tituly jsou na…
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
9. 4. 2021 6:41
Česká energetika má prostor se připravit na budoucnost, čas ale utíká. Panika je vyvolaná lobbisty…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Dividendy
Přestat sledovat
Energetika
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
7. 4. 2021 13:01
Petr Beneš (WOOD & Company): Z komodit bych si nyní vsadil na stříbro, zlato pak sám nakupuji jako…
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Průmyslové kovy
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Ropa Brent
Přestat sledovat
Ropa WTI
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Stříbro
Přestat sledovat
Vzácné kovy
Přestat sledovat
Přestat sledovat