Short-ETF fondy

Vydělávat na poklesu cen je pro mnoho drobných investorů stěží představitelná věc. Díky ETF fondům lze však propady cen proměnit v zisky.

Investoři jsou pouze lidé, zní poučka burzovní psychologie. A zároveň neuvěřitelní optimisté. V růstových fázích spekulují na další nárůsty cen a dobách nejistých peníze stahují zpět na běžné účty nebo termínované vklady, místo aby vydělávali pro změnu na poklesu trhů. Důkazem toho je i derivátový trh. 80 procent všech produktů je určeno pro rostoucí trhy. Podle Německého svazu pro deriváty (DDV) pouze pětina tzv. put nebo short, jak se označují deriváty, které umí vydělávat na padajících trzích.

Spekulace na pokles

U akcií a ETF fodnů se označuje jako SHORT.

U opcí, certifikátů a warrantů se používá termín PUT.

Podobný obrázek skrývá také sektor ETF fondů. Jen několik jich je konstruováno jako tzv. short fondy, tedy fondy, jejich hodnota roste, když cena podkladového aktiva klesá. V nabídce jsou jak standardní indexy, tak sektorově zaměřené fondy.

Short fondy zobrazují vývoj daného indexu, k němuž se vztahují, ale zrcadlově. Vezměme například německý index Dax, který obsahuje 30 nejvýznamnějších německých titulů. Pokud index ztratí 2%, fond v tomto případě 2% přidá. A platí to také naopak. Odborníci pak hovoří o koeficientu Delta, který má hodnotu mínus jedna.

Jak funguje spekulace na pokles

Investor si vypůjčí akcie A od jiného investora, za relativně malý poplatek. Prodá je na trhu, například za 100 €. Cena akcie A klesna na 80 € a investor ji koupí zpět a vrátí.

Protože za 80 € koupil a za 100 € prodal (jen v opačném pořadí), je jeho zisk 20 €. (k malém poplatku za vypůjčení nepřihlížíme)

Teoreticky by mělo platit, že jakmile se hodnota indexu Dax zdvojnásobí,ETF bude mít hodnotu nula. Možné by to bylo pouze v případě, že by index zhodnotil o 100% během jednoho dne. Tento typ ETF fondů totiž netvoří svojí hodnotu souvisle od svého počátku, ale každý den je závěrečná hodnota zafixování a stanovena opět jako bod nula, tedy jako počáteční hodnota pro další den. Investoři pak zase zrcadlovitě participují na vývoji indexu. Toto zhodnocení je pak opět „připočteno nebo odečteno“ od minulé hodnoty.

Kromě opačného kursového vývoje získá investor ještě úroky. Ty se započítávají přímo do hodnoty indexu. U short pozice jsou totiž prodány cenné papíry, které fond nevlastní a utržené peníze se zainventují zpravidla na měnovém trhu. Při poklesu cenu jsou papíry nakoupeny zpět – za výhodnější cenu – a tím dojde k realizaci zisku.

U fondu Short Dax získá investor dokonce dvojnásobek sazby peněžního trhu, tzv. EONIA úrokovou míru. Je to proto, že kromě investice peněz z prodaných papírů jsou k tomu ještě za investovány vlastní prostředky investorů a sazba je tak obdržena dvakrát. (aktuálně 2,9% p.a., takže 5,8% za rok).

Za konstrukci a správu si fond strhává manažerský poplatek. Short ETF však slouží zpravidla jako krátkodobá investice po dobu, kdy je na podkladovém aktivu klesající trend.

19. 4. 2021 14:40
Investorský magazín: Jsou high yield dluhopisy nebo akcie Coinbase zajímavou volbou pro drobné…
Bitcoin
Přestat sledovat
Dluhopisový trh
Přestat sledovat
Firemní dluhopisy
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Investorský magazín
Přestat sledovat
Kryptoměny
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
17. 4. 2021 20:31
Lukáš Novotný (WOOD & Company): S&P 500 může projít korekcí, prudké poklesy ale i díky pozitivnímu…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
15. 4. 2021 17:01
Ivana Birtová (Realitní Shaker): Nízké sazby a malá nabídka hrají do karet investicím do nemovitostí
Bydlení
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Nemovitosti
Přestat sledovat
Realitní trh
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
13. 4. 2021 17:01
Ronald Schubert (WOOD & Company): Největším rizikem je růst výnosů dluhopisů, současné úrovně ale…
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat