Short-ETF fondy

Vydělávat na poklesu cen je pro mnoho drobných investorů stěží představitelná věc. Díky ETF fondům lze však propady cen proměnit v zisky.

Investoři jsou pouze lidé, zní poučka burzovní psychologie. A zároveň neuvěřitelní optimisté. V růstových fázích spekulují na další nárůsty cen a dobách nejistých peníze stahují zpět na běžné účty nebo termínované vklady, místo aby vydělávali pro změnu na poklesu trhů. Důkazem toho je i derivátový trh. 80 procent všech produktů je určeno pro rostoucí trhy. Podle Německého svazu pro deriváty (DDV) pouze pětina tzv. put nebo short, jak se označují deriváty, které umí vydělávat na padajících trzích.

Spekulace na pokles

U akcií a ETF fodnů se označuje jako SHORT.

U opcí, certifikátů a warrantů se používá termín PUT.

Podobný obrázek skrývá také sektor ETF fondů. Jen několik jich je konstruováno jako tzv. short fondy, tedy fondy, jejich hodnota roste, když cena podkladového aktiva klesá. V nabídce jsou jak standardní indexy, tak sektorově zaměřené fondy.

Short fondy zobrazují vývoj daného indexu, k němuž se vztahují, ale zrcadlově. Vezměme například německý index Dax, který obsahuje 30 nejvýznamnějších německých titulů. Pokud index ztratí 2%, fond v tomto případě 2% přidá. A platí to také naopak. Odborníci pak hovoří o koeficientu Delta, který má hodnotu mínus jedna.

Jak funguje spekulace na pokles

Investor si vypůjčí akcie A od jiného investora, za relativně malý poplatek. Prodá je na trhu, například za 100 €. Cena akcie A klesna na 80 € a investor ji koupí zpět a vrátí.

Protože za 80 € koupil a za 100 € prodal (jen v opačném pořadí), je jeho zisk 20 €. (k malém poplatku za vypůjčení nepřihlížíme)

Teoreticky by mělo platit, že jakmile se hodnota indexu Dax zdvojnásobí,ETF bude mít hodnotu nula. Možné by to bylo pouze v případě, že by index zhodnotil o 100% během jednoho dne. Tento typ ETF fondů totiž netvoří svojí hodnotu souvisle od svého počátku, ale každý den je závěrečná hodnota zafixování a stanovena opět jako bod nula, tedy jako počáteční hodnota pro další den. Investoři pak zase zrcadlovitě participují na vývoji indexu. Toto zhodnocení je pak opět „připočteno nebo odečteno“ od minulé hodnoty.

Kromě opačného kursového vývoje získá investor ještě úroky. Ty se započítávají přímo do hodnoty indexu. U short pozice jsou totiž prodány cenné papíry, které fond nevlastní a utržené peníze se zainventují zpravidla na měnovém trhu. Při poklesu cenu jsou papíry nakoupeny zpět – za výhodnější cenu – a tím dojde k realizaci zisku.

U fondu Short Dax získá investor dokonce dvojnásobek sazby peněžního trhu, tzv. EONIA úrokovou míru. Je to proto, že kromě investice peněz z prodaných papírů jsou k tomu ještě za investovány vlastní prostředky investorů a sazba je tak obdržena dvakrát. (aktuálně 2,9% p.a., takže 5,8% za rok).

Za konstrukci a správu si fond strhává manažerský poplatek. Short ETF však slouží zpravidla jako krátkodobá investice po dobu, kdy je na podkladovém aktivu klesající trend.

26. 2. 2021 12:21
Česko v roce 2030: Moderní trendy člověka ze služeb hned tak nevytlačí, věří ekonom David Marek
Česká ekonomika
Přestat sledovat
Česká republika
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Přestat sledovat
25. 2. 2021 17:01
David Navrátil (Česká spořitelna): České zadlužení může být problém, výnosy dluhopisů ztrácejí v…
Česká ekonomika
Přestat sledovat
David Navrátil
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
25. 2. 2021 21:31
ABCD investora: Tipy na výběr akcií (nejen) ve středoevropském regionu
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Large caps
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Small caps
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
25. 2. 2021 12:31
Dominik Stroukal: Kdo chce těžit z výhod bitcoinu, nesmí se bát propadů o desítky procent
Bitcoin
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Kryptoměny
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Volatilita
Přestat sledovat