Sociálně odpovědné investování není jen módním výstřelkem

Ačkoli je Evropa lídrem v sociálně odpovědném investování, v České republice budí tento specifický sektor spíše pobavení. To platí jak pro laiky, tak částečně pro odbornou veřejnost.

Kde tedy je sociálně odpovědné investování v České republice, co může potenciální investor od těchto specifických segmentů na trhu investičními nástroji očekávat? A může mít česká veřejnost jiný než skeptický přístup k těmto investicím, když i malé dítě ví, že Země je modrá, ne zelená?

Pro sociálně odpovědné investice se vžila zkratka SRI (Social Responsible Investment), popřípadě ESG, které popisuje 3 hlavní principy SRI, tedy životní prostředí, sociální odpovědnost a corporate governance. V následujícím textu se budu držet zkratky SRI.

Průměrný investor, pokud o SRI někdy slyšel, představí si pod SRI fondy akciové fondy, které investují do tzv. zelených technologií. Takové fondy pod SRI určitě patří a dostalo se jim marketingově odpovídající podpory při časově omezeném úpisu specializovaných zajištěných fondů. To je ale velmi úzké pojetí eticky alokovaných fondů.

Otevřené SRI fondy

Produkty zaměřené na ekologické sektory už v minulosti překonávaly indexy, typicky zaměřené na tzv. Small Caps se stejným teritoriálním zaměřením. Segmenty jako úspory energií, obnovitelné zdroje, odpadové hospodářství nebo vodní hospodářství jsou zejména dnes mimořádně atraktivní, protože podle odhadů BNP Paribas Investment Partners 15% globálně vynaložených prostředků na stimulační balíčky jdou právě do těchto odvětví. A i Čína, dlouhodobě známá ignorováním ekologických aspektů podnikání 9% stimulačních prostředků alokovala na tyto zelené segmenty.

Jakkoli je ekonomický úspěch těchto segmentů postaven na vládní podpoře (finanční i legislativní), zelené technologie by mohly v příštích několika letech překonávat jiná odvětví. V USA se dokonce mluví o "Green New Deal" v parafrázi na Rooseveltův stimulační balík ze 30. let minulého století. Ze 787 mld. USD stimulačního balíčku je 106 miliard určeno na environmentální iniciativy.

Nicméně SRI není jen životní prostředí. Jak si představit ta další témata?

Fondy, zaměřené na udržitelný rozvoj vedle standardních, tedy finančních kritérií pro výběr cenných papírů do portfolia využívají další sadu kritérií, filtry, které testují přístup emitentů (zejména firem) ke společenským aspektům podnikání.

Skeptik může oponovat, že výkonnost takových společností v minulosti (měřeno výkonností akcií na trzích) nepřekonává výkonnost firem ze stejných sektorů ignorující tyto principy a tudíž že investování do společností respektujících tyto pravidla nepřináší dodatečnou hodnotu pro investory. Nezpochybňuji tyto historická pozorování, jakkoliv existují výjimky. Domnívám se ale, že přístup k financování nikdy už nebude tak snadný, jako tomu bylo v právě končící dekádě a plnění pravidel corporate governance se do budoucna stane konkurenční výhodou pří získávání kapitálu. A to jak ve formě vlastního jmění, tak ve formě dluhového financování na dluhopisovém trhu i v bance. Argumentovat historickou výkonností je jako řídit auto podle zpětných zrcátek.

Jak je na tom investor v České republice?

Domnívám se, že nabídka v ČR je již dostatečná. Z 10 největších evropských správců SRI fondů prodávají své fondy v ČR hned 4 z nich. Vedle BNP Paribas tu své fondy nabízí i belgická KBC a Société General. Tyto tři správci přitom mají 18,4% podíl na evropském trhu SRI podílových fondů pro drobné investory*. Vedle těchto globálních správcovských firem mají aspoň nějaký SRI produkt obvykle v kategorii zelených technologií i další společnosti, například rakouský Erste Sparinvest i v ČR v této kategorii prodává ESPA Stock Umwelt.

Nevýhodou pro českého investora je s výjimkou několika zajištěných fondů absence SRI produktů plně zajištěných do české koruny. Předpokládám, že po uklidnění situace na rozkolísaných trzích se naše měna vrátí k růstovému trendu a posilování koruny bude ukusovat výkonnost fondů denominovaných v hlavních měnách.

Přitom je patrné, že ke konci nevídané dekády dvou 50% akciových propadů hledá celý průmysl nové myšlenky, které by průměrného investora přesvědčily proč investovat. Jsem přesvědčený, že rozumné sestavené převážně z produktů sociálně odpovědného investování by mohlo být rozumnou odpovědí správcovského průmyslu na pokles důvěry konečných investorů i na úspěch pasivních produktů, jako jsou certifikáty a ETF.

Sociálně odpovědné investování
Přestat sledovat
Corporate Social Responsibility
Přestat sledovat
8. 5. 2021 20:31
V PONDĚLÍ V 10 HODIN ŽIVĚ: Expertní tržní výhled (Vladimír Vávra, WOOD & Company)
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
6. 5. 2021 17:01
Jaroslav Vybíral (ČSOB AM): Pandemie ukázala, že inovativnost vždy obstojí. Masivní fiskální a…
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
6. 5. 2021 17:21
Chlupatý & Sedláček: Kapitalismus se (z)mění. I kvůli pandemii covidu-19
Ekonomické a politické hrozby
Přestat sledovat
Globalizace
Přestat sledovat
Informační technologie
Přestat sledovat
Internet
Přestat sledovat
Kapitalismus
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světová ekonomika
Přestat sledovat
4. 5. 2021 17:01
Filip Kejla (WOOD & Company): Fundamenty ukazují býčím směrem, investoři ale musejí umět vybírat.…
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat