Co trápí bohaté Čechy? Stále více to, jak a komu předat rodinné jmění

Děti, dítě, rodina, podnikatelé, podnikání, výchova - ilustrační foto
Obrázek: Profimedia

Otázka předání rodinného majetku další generaci je mezi majetnými Čechy rok od roku aktuálnější. Katalyzátorem v rozhodovacím procesu byla v posledních letech pandemie a nyní se přidává i současná a očekávaná ekonomická situace. Nad potřebou řešit předání majetku uvažuje 41 % bohatých Čechů. Rozmyšlený a naplánovaný průběh předávání má 34 % lidí (v roce 2018 jich bylo jen 15 %) a ukončené předání letos deklarovalo 8 % respondentů (od roku 2018 nárůst o 5 procentních bodů). Aktuálnost problému nejlépe vystihuje fakt, že pouze 8 % lidí tvrdí, že na předávání zatím nemyslí (v roce 2018 takto odpovídalo 27 % majetných lidí).

Polovina bohatých ve středním věku chce mít do pěti let připravený plán předání majetku

Při pohledu do budoucna je patrné, že v nadcházejících pěti letech se předávání majetku stane hlavním tématem hned pro 65 % respondentů starších 55 let. Rovných 23 % z nich deklarovalo, že za tu dobu bude mít předávání vyřešeno, dalších 25 % proklamuje, že u nich bude předávání v běhu. Jasný plán, jak bude předávání probíhat, slibuje zbývajících 18 % respondentů nad 55 let. Takový plán chce mít připravený 44 % dotazovaných ve věku 35-54 let.

Motivací jsou černé scénáře a čas na rodinu

Důsledky pandemie a dopady recese se ukázaly jsou nejčastější příčiny současných změn postoje majetných Čechů k předávání majetku. 77 % respondentů potvrdilo, že nejsilnější pohnutkou jsou černé scénáře toho, jak špatně to může dopadnout, když se v předávání neudělá pořádek nebo se zanedbá. Druhou největší motivací (74 %) je možnost neřešit podnikání a věnovat se rodině a koníčkům. Teprve pak přichází na řadu možnost dlouhodobě zajistit děti (69 %). Zejména u starších respondentů je rozhodující věk a zdraví (63 %), u mladších častěji vize, že děti na jejich podnikání navážou (57 %). To může být dáno tím, že mladší děti ještě dovolují respondentům snít o tom, že půjdou v jejich stopách.

Proč teď, když mám stále dost sil?

Přestože si většina movitých lidí uvědomuje, že zajistit předání majetku je nutné, řada z nich se tomu brání nebo to odkládá. Pro 47 % lidí je podnikání důležitou náplní života, bez níž by byl tento prázdnější. Stejné procento lidí odkládá předávání jmění proto, že to není tak urgentní jako jiné aktivity. 43 % lidí má pocit, že má stále dost sil i zápalu pro byznys. Další bariérou je obava o osud jmění v případě ztráty rozhodujícího slova (35 %). Stejné procento lidí chápe řízení firmy jako osobní odpovědnost za osudy a důvěru svých zaměstnanců. Téměř třetina (32 %) téma předání majetku odkládá, protože nechce přemýšlet nad pomíjivostí svého života. Procesní a právní otázky jako překážku řešení předání majetku vnímá jen 27 % movitých.

Jak na to?

Proces předávání není jen o rozhodnutí toho partnera, který vydělává více, jedná se o dohodu. Hlavní osobou, se kterou o předávání majetní lidé diskutují, je právě životní partner nebo partnerka (62 %). Vedle partnera jsou pak zejména u tří- a vícedětných rodin důležitým partnerem pro diskuzi i potomci samotní. Svou roli v diskuzích o předávání a budoucnosti pak mimo členy rodiny hrají nejčastěji advokát, specialista family office, společník či manažer v rodinné firmě nebo bankéř.

Nejčastěji zvažovanou formou předávání je stále závěť, kterou uvedlo 29 % respondentů. Z pohledu na způsoby předání v čase je nadále patrná snaha oddělit podnikání od rodiny, například skrze prodej firmy nebo zřízení svěřenského fondu (25 %). Menší je naopak (trochu překvapivě) zájem o předávání v postupných krocích (9 %). Tento způsob by totiž bohatým lidem mohl pomoci odbourat strach z náhlé ztráty kontroly nad svým majetkem.

Zvažované způsoby předání rodinného majetku

Výzkumu J&T Family Office Report se zúčastnilo 102 respondentů z řad majetných osob působících v České republice s cílem odhalit vztahy v rámci rodiny, bariéry a motivace pro předávání majetku další generaci a proniknout do myšlenkových pochodů během trhání pout k nastřádanému majetku. Většinu vzorku tvoří podnikatelé a osoby s investičním majetkem nad 100 milionů korun. Průzkum, který probíhal v průběhu května a června 2022, provedla J&T Family Office ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd. Data byla sbírána pomocí elektronického dotazníku distribuovaného respondentům z řad zástupců cílové skupiny. Kvantitativní pohled doplnily hloubkové rozhovory s 10 respondenty.

Zdroj:
J&T Family Office
Bohatství
Přestat sledovat
Byznys a podnikání
Přestat sledovat
Česká republika
Přestat sledovat
Nejbohatší investoři a byznysmeni
Přestat sledovat
Obrázek: Investiční web
28. 3. 2023 20:30
Petr Novotný (Investiční web): Dluhopisový trh je přesvědčený, že se USA nevyhnou recesi. Akcie ale…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Geopolitika
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
Obrázek: Wikimedia Commons
29. 3. 2023 12:07
Proč se (ne)bát pádů malých bank v USA, když jsou ve slevě Komerční banka nebo Erste?
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké banky
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Erste Group Bank
Přestat sledovat
Finanční sektor
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Komerční banka
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Obrázek: Profimedia
28. 3. 2023 10:28
Petr Šimíček (Valori Fund): Investice do pohledávek jsou zajímavé svými výnosy i jako diverzifikační…
Fondy kvalifikovaných investorů
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Úvěry
Přestat sledovat
Obrázek: Thinkstock
24. 3. 2023 6:00
ABCD investora: Lesk a bída akciového výplachu aneb Proč nyní (ne)kupovat i banky
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Americké banky
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Evropské banky
Přestat sledovat
Finanční sektor
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
Volatilita
Přestat sledovat