Jak se rekapitalizace bank dotkne Erste Group a Komerční banky?

Součástí dohody na summitu EU a eurozóny je požadavek na rekapitalizaci bank nejpozději do 30. června 2012 na úroveň 9 % jádrového Tier 1 kapitálového ukazatele, a to po efektu odpisu 50 % řeckého dluhu. Evropská bankovní asociace EBA odhadla, že evropské banky potřebují pro naplnění tohoto požadavku doplnit kapitál o 106 miliard eur. EBA dává bankám čas do 25. prosince na předložení plánů navýšení kapitálu včetně konkrétních zdrojů národním regulátorům. Evropským bankám bylo údajně doporučeno, aby omezily výplatu dividend a bonusů, což by jim mělo pomoci nalézt potřebné zdroje k navýšení kapitálové vybavenosti.

Ty z bank, které nebudou schopny navýšit zdroje z vlastních prostředků, se budou muset obrátit nejprve na národní vlády s požadavkem na rekapitalizaci z jejich zdrojů, teprve poté případně na EFSF jako nástroj "poslední instance".

Jedná se o zásadní navýšení, zohledníme-li, že ještě například zátěžové testy EBA pracovaly s 5% úrovní požadavku. Nové úrovni řada bank nevyhovuje.

Co to bude znamenat pro Erste Group a Komerční banku a pro další evropské banky?

Erste Group Bank

Erste zveřejní dnes dopoledne hospodářské výsledky za třetí čtvrtletí 2011. V nich se zřejmě dozvíme i úroveň aktuální kapitálové vybavenosti. Podle odhadů analytika Patria Finance Tomáše Tomčányho jádrový ukazatel Tier 1 v případě Erste (dle parametrů Basel III) může dosáhnout úrovně 8,3 % ke konci roku 2011. V takovém případě by Erste pro naplnění požadavku 9% úrovně jádrového Tier 1 potřebovala doplnit kapitál o zhruba 800 milionů eur.

Aktuální kurz akcií Erste Group sledujte zde

Ve čtvrtek Erste publikovala zprávu, podle které jí k naplnění požadavku EBA na 9% úroveň jádrového Tier 1 ukazatele v polovině roku 2011 scházelo 59 milionů eur kapitálu. Banka přitom upozorňuje, že ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 je založený na metodologii a předpokladech Evropského orgánu pro bankovnictví EBA a zahrnuje celkové riziko a podílový kapitál poskytnutý Rakouskou republikou ve výši 1,224 mld. EUR, ale nezahrnuje ani hybridní kapitál, ani podílový kapitál poskytnutý soukromými investory ve výši 540 mil. EUR.

Banka 10. 10. vydala varování, že v letošním roce očekává čistou ztrátu v rozsahu až 800 milionů EUR. Nevyplatí dividendu. O jeden rok odkládá splacení státní pomoci v rozsahu 1,2 miliardy eur, u které dosud hovořila o "nejbližším možném" termínu jejího navrácení.

Erste Group výrazně zredukovala svou expozici vůči Řecku, Portugalsku, Španělsku, Irsku a Itálii z 1,9 mld. EUR (ke konci roku 2010) na 0,6 mld. EUR (k 30. září 2011). 95 % je oceněno dle tržních hodnot. Zároveň se kombinovaná expozice vůči Řecku a Portugalsku snížila na zhruba 10 mil. EUR. Erste změnila prezentaci CDS portfolia ze zůstatkové hodnoty (amortized cost) na tržní ocenění (market values), což povede k jednorázovému kumulativnímu vyúčtování proti vlastnímu kapitálu ve výši 280 mil. EUR pro období před rokem 2011. Dopad na zisk za prvních devět měsíců 2011 ve výkazu zisku a ztrát činí zhruba 180 mil. EUR (po zdanění).

Rakouský regulátor FMA společně s rakouskou centrální bankou ve čtvrtek potvrdil stanovisko EBA, že rakouským bankám chybí kapitál v rozsahu 2,9 miliardy eur. Zdůraznil však, že "velká část" této částky připadá na Österreichische Volksbanken. Rakousko rozhodlo, že bankám poskytne státní záruky za dluhopisy, aby podpořilo jejich likviditu. Rakouská ministryně financí Maria Fekter uvedla, že banky jednají s regulátorem o dopnění kapitálu a nevidí v tomto směru při splnění cíle problém.

Komerční banka

Komerční banka svou úrovní kapitálové vybavenosti přesahující 13 % jádrového Tier 1 ukazatele přesahuje požadavek summitu na rekapitalizaci bank (9 %). Na druhé straně má KB v zemích PIIGS nejvýraznější expozici. Poté, co banka ve výsledcích 2Q11 započetla vůči řeckému dluhu jednorázovou položku v rozsahu 1,8 miliardy korun, bude při 50% požadavku odpisu řeckému dluhu muset započíst ještě zhruba 2,3 miliardy korun, což znamená více než 18 % očekávaného celoročního čistého zisku.

Aktuální kurz akcií Komerční banky sledujte zde

Pro české banky podle premiéra Nečase požadavek summitu není problémem. České banky jsou podle premiéra kapitálově silné a nehrozí, že by kvůli rekapitalizaci velkých evropských bank došlo k odlivu peněz z českých bank do jejich zahraničních matek, které by musely případně kapitál navyšovat. "U nás funguje velmi efektivní metoda bankovní regulace prováděná Českou národní bankou, takže žádný odtok likvidity z českých bank do jejich zahraničních matek nehrozí," zdůraznil premiér. Nehrozí podle něj ani to, že by zahraniční banky mohly vyměnit nekvalitní aktiva za kvalitnější držená jejich českými dcerami.

Hodnota kapitálové přiměřenosti na úrovni základního Tier 1 by u tuzemských bank dle parametrů ČNB neměla klesnout pod 8 %. Kapitálová přiměřenost českého bankovního sektoru měla v posledních letech rostoucí trend a v roce 2011 aktuálně překračuje 15 % (Tier 1 k 30. 6. 2011 na úrovni 14,69 %, ke konci roku 2010 to bylo 14,13 %, v polovině roku 2010 13,68 %, ke konci roku 2009 to bylo 12,67 %).

Evropské banky

Na dohodu na summitu již zareagovala francouzská centrální banka za Société Générale, která v ČR vlastní Komerční banku. Uvedla, že bude muset navýšit kapitál o 3,3 miliardy eur.

Vlastník Československé obchodní banky (ČSOB), belgická KBC, tvrdí, že požadavky Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) na zvýšení kapitálové přiměřenosti na 9 % plní již nyní. "KBC plní požadavky na devítiprocentní kapitálovou přiměřenost," uvedla banka ve svém prohlášení s tím, že tyto požadavky plní nejen samotná banka, ale také celá její skupina. Banka také oznámila, že již v minulých měsících snížila svou expozici vůči dluhopisům problémových zemí z 9,6 miliard eur k 30. červnu 2011 na 6,7 miliardy eur k 30. září 2011. Od začátku října navíc snížila tuto expozici o dalších 1,6 miliardy eur.

Pokračování článku najdete na serveru Patria.cz

Přestat sledovat
Komerční banka
Přestat sledovat
Eurozóna
Přestat sledovat
Erste Group Bank
Přestat sledovat
Evropské banky
Přestat sledovat
Mohlo by vás zajímat
15. 4. 2021 17:01
V PÁTEK V 10 HODIN ŽIVĚ: Aktuálně z trhů (Ivana Birtová, Realitní Shaker)
Bydlení
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Nemovitosti
Přestat sledovat
Realitní trh
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
13. 4. 2021 17:01
Ronald Schubert (WOOD & Company): Největším rizikem je růst výnosů dluhopisů, současné úrovně ale…
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
10. 4. 2021 20:31
Jaroslav Brychta (XTB): V rámci výsledkové sezóny budou nejdůležitější výhledy samotných firem
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
8. 4. 2021 17:01
Michal Semotan (J&T Banka): Brzdou růstu akcií ČEZ je i jeho management, zajímavými tituly jsou na…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat