Konvertibilní dluhopisy

Konvertibilní dluhopisy spojují svět korporátních dluhopisů se světem akciových trhů. Jsou to obligace, které v sobě výměnou za nižší kupon obsahují právo investora obdržet při jejich splatnosti místo jistiny akcie v předem stanoveném poměru.

CENA KONVERZE

Pokud máte právo konverze za 100 € za akcii a tato akcie na trhu stojí 50 €, tak toto právo je bezcenné, protože na trhu koupíte akcie o 50% levněji.

Pokud ale cena na trhu bude 200 €, tak práva využijete. Směníte dluhopis za akcii a tuto na trhu prodáte za 200 €, přičemž jste nakoupili za 100 €.

Jak funguje konvertibilní dluhopis

Jak závisí cena takového konvertibilního dluhopisu na ceně akcie téhož emitenta? Dluhopis v sobě obsahuje akciovou opci, tedy právo koupit akcii za předem stanovený kurz. V případě, že cena akcie se pohybuje hluboko pod cenou konverze, je hodnota tohoto práva mizivá a nárůst ceny akcie o procento má podstatně menší dopad na cenu dluhopisu. Dluhopis se tak chová jako obyčejný dluhopis s nízkým kuponem.

Naopak, v situaci, kdy cena akcie od vydání dluhopisu hodně vzroste a pohybuje se vysoko nad kurzem konverze, na konvertibilní dluhopis lze pohlížet spíše jako na akcii a citlivost pohybu na cenu akcie je vysoká. Opční terminologií řeckých písmen má „vysokou deltu“. Delta 50 potom říká, že cena akcie je blízko kurzu pro případnou konverzi.

Benchmark

Index, který reprezentuje vývoj trhu.

Pro konvertibilní dluhopisy to je:

UBS Convertible European Focus

UBS Convertible Asia-ex-Japan

Lze předpokládat, že po propadech akciových trhů delta konvertibilních dluhopisů výrazně poklesla, díky tomu, že se ceny akcií dostaly výrazně pod konverzní poměr. A skutečně, citlivost (měřeno deltou) na změnu akciového indexu u benchmarků pro konvertibilní dluhopisy v Evropě i Asii byla ještě na počátku roku 2008 okolo 50% v obou regionech, v současnosti se pohybuje na 24% v Evropě a okolo 30% v Asii. A mezitím se také dostala až k 10%.

Kreditní spread

Je přirážka za úvěrové riziko.Je to rozdíl mezi bezrizikovou úrokovou sazbou (např. výnos státních pokladničních poukázek) a výnosem do splatnosti.

Při nárůstu kreditního spreadu ceny dluhopisů klesají.

Při jeho zužování ceny dluhopisů rostou.

Relativní výkonnost

Stále zůstává prostor pro další zužování kreditních spreadů a tudíž pro další růst hodnoty firemních dluhopisů, nejen těch konvertibilních. A stále zůstává potenciál pro růst citlivosti na akciové indexy s tím, jak nové emise budou vydávány „v penězích“, čili s konverzním kurzem nastaveným na dnešní úrovni akciových trhů.

V porovnání s vládními dluhopisy nebo dokonce se sazbami na peněžních trzích výnosy konvertibilních dluhopisů zůstávají stále velmi atraktivní. V porovnání s akciemi zůstavají zajímavou alternativou pro ty investory, kteří si nejsou jisti dalším vývojem akciových trhů. Dluhopis, do kterého je akciová opce zabalená, reprezentuje padák, čili omezuje ztrátu při poklesu kurzu podkladové akcie.

Jak se chovají v portfoliu?

V časech růstů akciových trhů konvertibilní dluhopisy navyšují akciovou charakteristiku investice a v dobách poklesů akcií se chovají více jako dluhopisy. Jako příměs k dluhopisovému portfoliu navyšují výnos bez přímé expozice vůči akcii a v případě kombinace s akciovým portfliem snižují jeho volatilitu (kolísavost).

Uvedený graf porovnává výkonnost akciového indexu DJ EuroStoxx a UBS Europe Convertible od roku 1994.

Posun od dluhopisového ke smíšenému profilu

Od té doby, co jsme oznámili návrat konvertibilních dluhopisů zpět v březnovém čísle Perspectives, oba regiony, které sledujeme, Asie i Evropa dále rostly. Index UBS Convertible European Focus od očátklu roku posílil o téměř 13% (vyjádřeno v EUR) a UBS Convertible Asia-ex-Japan Index vrzostl o 24,2% (vyjádřeno v USD). Na nárůstech obou indexů se podílely zejména měsíce květen a červen, podobně jako u akciových indexů.

Nové emise

V Evropě bylo okolo 10 emisí, většinou v objemu mezi € 600 mio a 1,3 miliardy, mimo jiné šlo o emitenty jako Arcelor Mittal, Anglo American a Cap Gemini. V Asii byly vydány 4 nové emise s celkovým objemem přesahujícím miliardu USD čínskými a korejskými emitenty (Beijing Enterprises a SKT).

Kreditní přirážka

Snižování kreditní přirážky s sebou nese růst ceny dluhopisu do splatnosti.

Absolutní výkonnost

Evropský benchmark na 3 leté duraci (průměrné splatnosti) nese 4,6% do splatnosti, asijský index 6,6% při průměrné splatnosti 1,4 roku. Dvouciferné výnosy se tak staly minulostí.

Ruku v ruce s poklesem výnosů se zužovaly kreditní spready. Právě na konto zužování kreditních přirážek šla většina růstu těchto dluhopisů od dna v listopadu loňského roku a jen malý vliv měl růst kurzů akcií emitentů těchto bondů.

Uvedený článek připravila Sheila Ter Laag, produktová specialistka pro oblast konvertibilních dluhopisů společnosti BNP Paribas Asset management pro měsíčník Perspectives.

Mohlo by vás zajímat
4. 3. 2021 17:01
V PÁTEK V 10 HODIN ŽIVĚ: Aktuálně z trhů
Akciový trh
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
3. 3. 2021 15:01
Investice do diamantů: Manuál (nejen) pro začátečníky
Diamanty
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
2. 3. 2021 17:01
Technický pohled na trhy: Jaké hladiny sledovat u hlavních indexů, bitcoinu nebo Tesly?
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
25. 2. 2021 21:31
ABCD investora: Tipy na výběr akcií (nejen) ve středoevropském regionu
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Large caps
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Small caps
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat