Krize zlata, krizové měny? Nebo jen oddechový čas?

Zlato nekoroduje. I proto je považováno za garanta odolnosti a uchování hodnoty. Nicméně cena zlata umí pořádně kolísat. Ryzí unce (kolem 31,1 gramů) stála poprvé v hi­storii více než 1 900 USD, krátce poté však přišly propady až k 1 600 USD. Jakou má zlato budoucnost?

Papírové peníze v krizi důvěry

Podle řady odborníků jde jen o přirozený protipohyb na cestě vzhůru. Především strach z inflace je hnacím mo­torem pro další investice do zlata. Problém zadlužení západoe­vropských států určitě nebude vyřešen přes noc.

Samotná ztráta důvěry může znamenat konec papírových peněz. Materiální hodnota peněz je obvykle jen zlomkem z celkové peněžní hodnoty. Pokud zmizí akcep­tace papírových měn jako platebního prostředku, ne­dostanete za ně prakticky nic. Ekonomické důsledky by byly ka­tastrofální.

Řízená inflace

Tak daleko to nemusí dojít. Zlato se třpytí i v inflačním prostředí. Tak lze pomalu, ale jistě splatit dluhy. Tento scénář se v současné situaci je­ví jako žádoucí. Všudypřítomnou vyso­kou likviditu, která na trhy přináší také inflační rizika, nelze rozhodně podcenit.

Evropská centrální banka a americký Fed před nedávnem oznámily, že budou i v následujících měsících zásobit banky takřka neomezenou likviditou. Fed si drží odstup od opětovného odkupního programu, vymění pouze krátkodobé státní dlu­hopisy za dlouhodobé (T-bonds), což bilanci centrální banky dále nezatíží.

Zdá se však, že ve střednědobém horizontu neexistuje žádná cesta, kte­rá by zabránila znehod­nocení peněz, i když konjunktura v součas­nosti pokulhává. Pokud roste inflace, je investice do věcných aktiv ověřeným receptem na ochranu majetku.

V 80. letech vládla na trzích po­litika vysokých úrokových sazeb. In­flace v USA vzrostla dočasně až na úroveň 15 %. Cena zlata dosáhla tehdy rekordních 850 USD. S ohledem na dnešní kupní sílu by to odpovídalo reálné ceně zlata dokonce na úrovni 2 530 USD, pokud bychom vzali jako srovnávací benchmark index amerických spotře­bitelských cen. Tato skutečnost dává zlatu další výrazný růstový potenciál. Kov tak může bez problémů překonat nedávno dosažené "all time high".

Aktuální cenu zlata sledujte zde

ETC – s fyzickým uložením

Zlato má však jednu nevýhodu - nevyplácí průběžné úroky nebo dividendy. V obdobích hospodářského růstu je proto poptávka po zlatě poměrně nízká.

Pro us­nadnění obchodování se zlatem a proto, aby se zlato nemuselo uchovávat v bezpečnostních schránkách, přešla řada investorů k obchodování s gold­certifikáty nebo Gold-ETC.

Kdo přesto podkládá zlato za sku­tečnou krizovou měnu, chce samozřejmě mít zachovánu reálnou možnost fyzického přístupu ke zlatu. V této souvislosti se jako zajíma­vá investiční alternativa jeví Plati­no Gold­certifikát (ISIN DE000A1KK980) z emisní dílny LBBW.

Jedná se o ETC (Exchange Traded Commodity). Každý emitovaný certifikát je zastaven reálným zlatem. Investoři tak mají možnost si nechat dodat 100 gramů zlata s ryzostí 99,99 %. Tato operace je spojena s dodatečnými poplatky, které zohledňují náklady na ražbu a dopravu. Papír není měnově zajištěn.

Bez měnového zajištění

V současnosti nelze příliš očekávat vyhraněný trend slabého dolaru oproti euru. Investoři, kteří přesto chtějí vyloučit měnové riziko, a tedy současně také šanci participovat na silném dolaru, se mohou blíže sezná­mit s produktem db Physical Gold Euro Hedged ETC od Deutsche Bank (ISIN DE000A1EK0G3). Ovšem za zvýšenou jistotu musí kromě produktových (0,29 % p.a.) dohodit ještě fee, aktuálně ve výši 0,3 % p.a.

Průběžné příjmy

Naproti tomu RBS financuje náklady u Gold Uncapped Discountcertifikátu prostřednictvím srážky z ceny, která přechází přímo na inve­stora (ISIN DE000AA3D5A7). Díky tomu je u produktu možné (až do je­ho splatnosti v květnu 2016) partici­povat v poměru 1:1 na ceně zlata, a kromě toho dosáhnout také při tržní stagnaci výnosů ve výši bezmála 11 %, tedy 2,3 % p.a.

Ještě více je možné dosáhnout s RBS Gold Kupon certifiká­tem (ISIN DE000AA3D5C3). Tento produkt vyplatí náklady "Skotů" formou roční kuponové platby ve výši 1 %, a tak zajistí této investici průběžný zdroj příjmů. Sečteno podtrženo lze tímto způsobem dosáhnout při stagnaci výnosu ve výši 11,1 % nebo 2,3 % p.a. Ve srovnání s výše prezentovanými ETCs však u certifi­kátů odpadá fyzické dodání a ulože­ní. Riziko emitenta je v tomto případě všudypřítomné.

Bonus s měnovým zajištěním

Mnohem vyšší výnos při stagnaci na­bízí Quanto Bonus­certifikát z emisní líhně RBS (ISIN DE000AA3NMF8). Tento cenný pa­pír má splatnost v červnu 2012. Po­kud cena zlata nikdy neprolomí bariéru na úrovni 1 400 USD, dojde k vyplacení bonusu ve výši 205 EUR. S ohledem na aktuální prodejní kurz se jedná o bonus výnos ve výši 11,9 %, tedy 17,7 % p.a.

V případě, že cena zlata překoná 2 050 USD, může být výnos i vyšší. Ovšem při potencionálním náku­pu je nutné zohlednit i skutečnost, že produkt v současnosti vykazuje nad­hodnotu ve výši 8,9 %. Pokud dojde k "vyčerpání" ochrany ve výši 16,3 % a k prolomení bariéry, bonus mechanismus bude deaktivo­ván a nadhodnota je okamžitě odstraněna, takže dojde k nadproporcionální ztrátě certifikátu.

Bonus se značnou nadhodnotou

Pokud chcete větší odstup od bariéry, musíte přistoupit na krácení očeká­vaných výnosů. U bonus certifikátu od Société Générale (ISIN DE000SG1V6U2) je nutné se vzdát měnového zajištění. Jako kompenza­ce je investorům nabízena ochrana ve výši 29,9 %, především proto, že bariéra byla zvolena na úrovni 1 150 USD. Na této úrovni se cena zlata na­cházela naposledy na jaře minulého roku.

Nejvyšší možný bonus výnos se snižuje, za předpokladu stabilní měnové relace, na 7 %, tedy 9,8 % p.a. Přesto při současném nákupu činí ažio dokonce 25,2 %, takže potenciální in­vestoři by si svým angažmá měli být velmi jisti.

Index plný zlatých akcií

Naopak nepřímá investice prostřed­nictvím nákupu "zlatých" akcií nikdy nemůže nahradit investice do mincí, ETC nebo certifikátů. Ale pro přimíchání do investiční­ho portfolia je tato strategie určitě smysluplná. Avšak často uváděný "potenciální" pákový efekt ne­byl v nedávné minulosti pozorován.

Namísto toho se hodnotový vývoj indexu "NYSE Arca Gold Bugs" pohybuje v úctyhodné vzdále­nosti od skutečné ceny zlata. V pětile­tém horizontu dosahuje rozdíl v per­formance téměř 100 %. Přitom tento tržní barometr zoh­ledňuje společnosti, kteří svoji pro­dukci neprodávají prostřednictvím termínových burzovních kontraktů. Tímto způsobem má být dosažena co možná nejvyšší korelace s aktuální cenou zlata.

Nicméně vybrané spo­lečnosti jsou zatíženy firemně specifickými riziky. Mezi 16 členy indexu jsou tři těžké váhy - Barrick Gold, Goldcorp a Newmont Mining. Odpovídají dohromady více než 40 % váhy in­dexu, což vyjadřuje i míru rizika, které je vlastní vysokému váhovému zastoupení jednotlivých akcií. Protože se kromě toho jedná o price index, nejsou vyplacené divi­dendy plně zohledněny. Pro tracker, jaký má v nabídce Société Générale (ISIN DE000SG0HGQ9), jsou oba produkty přirozeně suboptimální.

Přestat sledovat
Certifikáty
Přestat sledovat
Mohlo by vás zajímat
27. 2. 2021 20:31
V PONDĚLÍ V 10 HODIN ŽIVĚ: Expertní tržní výhled
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
26. 2. 2021 12:21
Česko v roce 2030: Moderní trendy člověka ze služeb hned tak nevytlačí, věří ekonom David Marek
Česká ekonomika
Přestat sledovat
Česká republika
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Přestat sledovat
25. 2. 2021 17:01
David Navrátil (Česká spořitelna): České zadlužení může být problém, výnosy dluhopisů ztrácejí v…
Česká ekonomika
Přestat sledovat
David Navrátil
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
25. 2. 2021 21:31
ABCD investora: Tipy na výběr akcií (nejen) ve středoevropském regionu
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Large caps
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Small caps
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat