Levná ropa: Aktuální situace, výhled a dopad na ekonomiku a investice

Dramatický pokles cen ropy o 30 % od konce října 2015 a dokonce o 50 % od konce června 2015 na méně než 30 USD za barel zaskočil mnoho účastníků trhu. Ještě v říjnu 2014 Světová banka předpovídala průměrné ceny ropy pro rok 2015 kolem 96 USD za barel, téměř o 50 % nad pozdější realitou.

Propad cen ropy v historickém kontextu

Pokles cen ropy byl skutečně dramatický, ať už využijeme pro srovnání jakékoli historické období.

Nabídka ropy

V období let 2011 až 2014 se ceny ropy pohybovaly kolem 95 USD za barel, což povzbudilo velké investice do těžby a produkce a průzkumu ropných nalezišť, a to včetně těch s vysokými náklady.

Vysoké ceny ropy tak vedly k boomu těžby z amerických břidlic. Právě ony jsou hlavním důvodem nárůstu nabídky ropy a kapalných paliv v USA během tří let do konce roku 2015 o 3,9 milionu barelů za den (jen pro ilustraci, čtvrtý největší světový producent ropy, kterým je Irák, vyprodukoval v roce 2015 4,1 milionu barelů za den).

"'Nízké ceny léčí nízké ceny' a producenti dramaticky omezují investice. Je pravděpodobné, že světové zásoby ještě v první polovině roku 2016 porostou, ale poté by měly z historicky vysokých úrovní klesnout. Nastane nabídkový šok a ceny ropy by měly stoupnout na více než 60 USD za barel, aby se na trhu obnovila dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou. Sektor břidlic v USA je ale deflační silou, takže nelze očekávávat návrat cen na 100 USD za barel," píše Paul Gooden, energetický analytik z Fidelity.

Poptávka po ropě

Zatímco celosvětová nabídka ropy rostla, poptávka slábla, a to především v důsledku zpomalujícího ekonomického růstu v Číně, která je největším světovým dovozcem ropy a několik posledních let byla rovněž hlavním zdrojem dodatečné poptávky po ropě.

Kromě zpomalení celkového růstu se Čína potýká se změnou svého ekonomického modelu, který se posouvá směrem k soukromé spotřebě a méně se opírá o energeticky náročné investice do infrastruktury a exportní výrobu. Graf níže naznačuje, že bude tento proces ještě nějakou dobu probíhat.

Pokud by se měly fixní investice Číny jako podíl na jejím HDP snížit na průměr historických maxim rozvinutých zemí, znamenalo by to 7,5% pokles celosvětových kapitálových investic, což odpovídá například částce, kterou dávají každoročně na kapitálové výdaje Německo a Spojené království dohromady.

Výhled cen ropy

Zatímco se zdá pravděpodobné, že ceny barelu zůstanou ještě nějakou dobu historicky nízké a volatilita krátkodobě vysoká, existují již důvody k opatrnému optimismu. Trh s ropou může být blízko dna a může začít docházet k určité konsolidaci cen.

Celosvětové investice do ropy prudce klesly a producenti omezili nové projekty. Podle prognóz poklesne v roce 2016 produkce ropy z břidlic v USA o 0,5 milionu barelů za den, což by mělo napomoci snížit celosvětovou nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou. Pokud bude americká centrální banka navíc nucena zbrzdit proces normalizace úrokových sazeb, může to zpomalit nebo zvrátit trend posilování amerického dolaru, který byl rovněž hnací silou poklesu cen ropy.

Při současných nízkých cenách je patrná malá poptávka po zajištění a podle všeho také ustávají spekulativní prodeje.

Ekonomické důsledky

Z obecného ekonomického hlediska jsou nižší ceny ropy dezinflačním faktorem a vedou k přesunu bohatství ze států vyvážejících ropu do států ropu dovážejících. V praxi jsou však u mnoha zemí dovážejících ropu nižší náklady na dovoz vyváženy (různou měrou):

  • sníženými investicemi v sektoru energetiky;
  • nižšími účty za paliva v důsledku úspor ze strany spotřebitelů;
  • potenciálním obnovením deflačních rizik.

USA jsou nejlepším příkladem vzájemného působení všech výše uvedených faktorů. Investice v břidlicovém sektoru prudce klesají, inflace se blíží k nule a objevují se signály, že spotřebitelé velkou část úspor z nižších nákladů na energie převážně spoří.

"Dochází v důsledku neočekávaných zisků z nižších cen energií k výdajům, nebo úsporám? Dosavadní důkazy bohužel poukazují na to druhé. Předpověď, že si akciové trhy letos povedou dobře, je závislá na využití těchto dodatečných příjmů. Motorem ekonomického růstu v USA by se mohla stát spotřeba na úkor firemního sektoru. Ačkoli registrujeme rané signály zlepšení v automobilovém průmyslu a na trhu bydlení, oživení není zatím významné ani plošné pro celou ekonomiku," vysvětluje Dominic Rossi, investiční ředitel Fidelity Equities.

"Ať už je neočekávaný zisk z ropy utracen, nebo uspořen, dle mého názoru je to pro ekonomiku v obou případech dlouhodobě pozitivní, protože to vede buď k oddlužování (deleveragingu), nebo ke zvýšené spotřebě. Dosud docházelo k tomu prvnímu. Mezi cenou ropy a americkým dolarem existuje silná vazba, a protože se domníváme – na základě rozdílů mezi úrokovými sazbami -, že je éra silného dolaru u konce, věříme, že ceny ropy už příliš neklesnou. Ke zpomalení poptávky po ropě nedošlo, takže na tento pokles cen ropy by se nemělo nahlížet jako na projev zpomalení ekonomiky," upozorňuje David Buckle, vedoucí kvantitativního výzkumu ve Fidelity Fixed Income.

Dopady na investice

Vycházíme-li z klíčové role ropy v rámci růstu světové ekonomiky, její nízké ceny mají mnoho dopadů na úrovni sektorů i jednotlivých akcií.

Obecně odvětví, v nichž je ropa hlavním vstupním nákladem, z nízkých cen těží, zatímco ostatní, v nichž jsou příjmy navázány na ceny ropy, prodělávají.

Sektory, které mají z nízkých cen ropy prospěch:

  • Automobilky: Nízké ceny ropy podporují poptávku po autech, zejména po vozech s velkou spotřebou paliva, jako jsou SUV. Příkladem jsou akcie General Motors.
  • Zemědělství: Nižší ceny ropy vedou ke snižování provozních nákladů zemědělských strojů a ostatní dopravy a přispívají k poklesu cen hnojiv. Příkladem jsou akcie společnosti Kubota Corp.
  • Chemický průmysl: Ropa může představovat převážnou část nákladů na suroviny mnoha chemických společností, takže nižší ceny ropy jsou ku prospěchu. Příkladem jsou akcie Akzo Nobel.

Oblasti, které v důsledku nízkých cen ropy prodělávají:

  • Ropný průzkum a produkce: Nižší ceny ropy jsou pro společnosti působící v ropném průzkumu a produkci nepochybně negativní, zejména pro ty s vyššími cenami pro dosažení rentability a vysokým spekulačním faktorem. Příkladem jsou akcie Whiting Petroleum.
  • Kapitálové výdaje v energetickém sektoru: Nižší ceny ropy znamenají nižší investice do ropného průzkumu a produkce ropy, což dále znamená sníženou poptávku po kapitálových statcích v oblasti energetiky. Příkladem jsou akcie Diamond Offshore Drilling.
  • Alternativní energetika: Nízké ceny ropy rozhodujícím způsobem snižují ekonomickou atraktivitu mnoha produktů "čisté" energetiky. Příkladem jsou akcie Tesly Motors.

"Z hlediska příjmů z vlastního kapitálu jsem u společností specializujících se na ropu stále opatrný. Dividendy v ropném sektoru nebyly při ceně 75 USD za barel pokryty volným cash flow. Tyto dividendy jsou nyní ještě více ohroženy a vyžadují prodej majetku nebo navyšování pohledávek, aby bylo možné provést výplaty. Nadále sleduji tento sektor velice pozorně vzhledem k pohybům cen akcií z poslední doby, ale nejsem ještě klidný, co se týče úrovní ocenění," říká Daniel Roberts, portfoliomanažer z Fidelity.

Zdroj:
Fidelity
Komodity
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Ropa WTI
Přestat sledovat
Ropa Brent
Přestat sledovat
Mohlo by vás zajímat
17. 4. 2021 20:31
V PONDĚLÍ V 10 HODIN ŽIVĚ: Expertní tržní výhled
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
15. 4. 2021 17:01
Ivana Birtová (Realitní Shaker): Nízké sazby a malá nabídka hrají do karet investicím do nemovitostí
Bydlení
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Nemovitosti
Přestat sledovat
Realitní trh
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
13. 4. 2021 17:01
Ronald Schubert (WOOD & Company): Největším rizikem je růst výnosů dluhopisů, současné úrovně ale…
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
10. 4. 2021 20:31
Jaroslav Brychta (XTB): V rámci výsledkové sezóny budou nejdůležitější výhledy samotných firem
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat