Fond kvalifikovaných investorů INVESTONE SICAV a.s. vidí příležitost na nemovitostním trhu

Výhledy Liberec
Obrázek: Investone SICAV

Investice do nemovitostí prostřednictvím fondů kolektivního investování se v posledních letech mezi českými investory těšily mimořádné oblibě. Podle dat zveřejněných Asociací pro kapitálový trh ČR překonal objem prostředků investovaných do nemovitostních fondů ve třetím kvartálu 2022 poprvé hranici 60 miliard korun. Jen za poslední dva roky vzrostl objem prostředků v nemovitostních fondech o 46 %. Lákadlem pro investory byly především vysoké výnosy nemovitostních fondů kombinované s nízkou volatilitou v poslední dekádě. Více než desetiletí nepřetržitého růstu a vysokých výnosů ovšem končí.

"Vysoké úrokové sazby tvrdě dopadly na celou ekonomiku i na hypotéční trh a snížily poptávku po nemovitostech. Proto se mnoho nemovitostních fondů a developerů dostane pod tlak," odhaduje spoluzakladatel fondu kvalifikovaných investorů INVESTONE Karel Slavíček.

"Momentální situace na hypotéčním trhu způsobila, že se poptávka na nějaký čas zřejmě zastaví. Na toto odložení poptávky budou muset největší developeři reagovat. Své aktuální hotové či realizované projekty ale budou muset stále financovat a na financování budou muset získat peníze jinak než jako obvykle z bezproblémového předprodeje. Nejjednodušší cestou pro ně bude prodej nových projektů, které se chystají či jsou již nachystané k realizaci, ale zatím nebyly umístěny na trh," pokračuje.

Karel Slavíček
Karel Slavíček

Každá krize ale přináší příležitosti. Proto chce Karel Slavíček, sám zkušený developer, nyní výhodně společně investovat do projektů, které budou dokončeny v době obnovené poptávky.

"Lidé potřebují někde bydlet, nové developerské projekty se ale na trhu jen tak neobjeví. Právě k tomuto tématu nyní napíráme síly. Soustředíme se na investování do rozpracovaných projektů ve fázi územního rozhodnutí nebo stavebního povolení. Takové projekty jsme pak schopni financovat, a navíc do nich ještě zakomponovat své vlastní myšlenky a poznatky, mimo jiné i ze současné energetické krize. Očekávám, že období odložené poptávky potrvá následujících šest až osm kvartálů. Během nich se situace na trhu ustálí, úrokové sazby klesnou a poptávka logicky opět strmě naroste, což primárně způsobí návrat odložené poptávky. Zároveň samozřejmě nezatracujeme ostatní projekty a investiční příležitosti, ale toto je směr, kterým se chceme primárně vydat. Hledáme projekty, které budou na trhu k dispozici pro konečné zákazníky (kupce bytových jednotek) za zmíněné zhruba dva roky," vysvětluje Slavíček.

Cílem fondu INVESTONE SICAV a.s. je dlouhodobě dodávat investorům zhodnocení kolem 10 % ročně. To je velice ambiciózní cíl, výnos ani návratnost investice nejsou zaručeny, současná tržní situace nicméně hraje fondu do karet. Není lepší příležitost k rozšiřování portfolia než ekonomická krize a propad realitního trhu. Proto se chtějí zakladatelé fondu v letošním roce zaměřit na získávání dalších investorů, kteří spolu s nimi vidí v krizi příležitost.


Více informací: www.investone.cz


Typ fondu: Fond kvalifikovaných investorů, který má právní formu akciové společnosti s proměnným základním kapitálem (SICAV). Klient má možnost koupit investiční akcie, což jsou kusové akcie bez jmenovité hodnoty, které představují stejné podíly na fondovém kapitálu Podfondu připadajícím na daný druh investičních akcií. Tyto akcie se chovají jako jiné cenné papíry, včetně tříletého časového testu pro osvobození od daně z příjmů. S investičními akciemi není spojeno hlasovací právo. Fond je zapsán v seznamu vedeném ČNB a podléhá každoročnímu auditu ze strany společnosti PKF APOGEO Audit, s.r.o.

Právní poznámka: Tento text je určen výhradně pro informační a propagační účely a není nabídkou či výzvou k investování, investičním doporučením, investiční radou ani analýzou investičních příležitostí. Pojmenování "Fond" ve spojení se slovesem vyjadřuje souhrnné označení pro INVESTONE SICAV a.s. a investicí do "Fondu" je míněna investice do akcií Podfondu. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu (podfondu). Návratnost ani výnos investice nejsou zaručeny. Upozorňujeme, že hodnota cenných papírů se v čase mění a historické výsledky fondu (podfondu) nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Investice fondu (podfondu) podléhají specifickým rizikům uvedeným ve statutu fondu (podfondu). Zdanění fondu (podfondu) je stanoveno zákonem a mohou se do něj promítnout legislativní změny. Text uvedený na těchto webových stránkách nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy či na její změnu ani přijetí případného návrhu. Text uvedený na těchto webových stránkách není veřejným příslibem, použití ustanovení §2884 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o závazcích z právního jednání jedné osoby, se vylučuje. Detailní informace obsahuje statut fondu (podfondu) a sdělení klíčových informací (KID). Pro získání statutu fondu (podfondu) a KID kontaktujte obhospodařovatele a administrátora fondu. Informace na těchto webových stránkách nesmí být reprodukovány, distribuovány nebo postupovány přímo či nepřímo žádné jiné straně v celku ani po částech bez předchozího písemného souhlasu statutárního orgánu fondu.

Bydlení
Přestat sledovat
Fondy kvalifikovaných investorů
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Nemovitosti
Přestat sledovat
Realitní trh
Přestat sledovat
Zavřít
Mohlo by vás zajímat
Obrázek: Shutterstock
31. 5. 2023 6:10
Komodity v portfoliu drobného investora: Přehled (převážně) býčích argumentů
Alokace investic
Přestat sledovat
Americký dolar
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
Potraviny
Přestat sledovat
Průmyslové kovy
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Vzácné kovy
Přestat sledovat
Zemědělství
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Obrázek: Shutterstock, Investiční web
29. 5. 2023 12:39
Expertní debata: Výhled na druhé pololetí 2023 není špatný, investoři by ale měli cílit na delší…
Akciové fondy
Přestat sledovat
Fondy kvalifikovaných investorů
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Kapitálové trhy
Přestat sledovat
Komerční reality
Přestat sledovat
Nemovitosti
Přestat sledovat
Podílové fondy
Přestat sledovat
Realitní trh
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
Výhled na rok 2023
Přestat sledovat
Obrázek: Investiční web
29. 5. 2023 9:30
Petr Novotný (Investičníweb.cz): Akciový trh je spíše optimistický, bondaři věští problémy
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Ekonomika
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
Obrázek: Freeimages.com
27. 5. 2023 13:42
Pavel Tykač (Sev.en): Bez levné a dostupné energie neexistuje rozvoj lidské společnosti, elektřina…
Česká ekonomika
Přestat sledovat
Ekonomické a politické hrozby
Přestat sledovat
Elektřina
Přestat sledovat
Energetika
Přestat sledovat
Evropská ekonomika
Přestat sledovat
Evropská unie
Přestat sledovat