Jak investují dolaroví milionáři?

Americký dolar, USD - ilustrační foto
Obrázek: Pixabay.com

V USA v letech 2020 a 2021 (kde že tyto předloňské sněhy jsou, řekli byste, bohatí investoři ale zpravidla nehýbou s pozicemi v portfoliích příliš často a dynamicky) proběhl akademický výzkum toho, jak investují milionáři. Týkal se celkem 2 484 respondentů, kteří měli bez výjimky na investice minimálně jeden milion dolarů, 18 % dotazovaných mělo alespoň pět milionů dolarů a 4 % měla k dispozici deset milionů dolarů a více. Autoři studie zkoumali čtyři faktory – investování do akcií, držení akcií, charakteristiku vybíraných společností (hodnotové vs. růstové, volatilita) a aktivní správu. Ze studie vyplynuly mimo jiné následující závěry.

1. Převaha akcií v portfoliu

V průměru drželi respondenti 53 % portfolií v akciích. Pouze 6 % dotázaných nedrželo žádné akcie. Američané jsou v tomto ohledu silní patrioti – 83 % držených akcií byly cenné papíry amerických firem. Jen 10 % dolarových milionářů drží jakákoli aktiva v hedgeových fondech, venture investicích nebo v private equity fondech. Do těchto rizikovějších fondů však nealokují více než 13 % svých peněz. A co hraje největší roli při určování podílu akcií v portfoliu? Jde o profesionální poradenství, dobu do odchodu do důchodu, osobní zkušenost s trhy a zvažování rizika různých katastrof a také rizik zdravotních.

2. Nedostatečná diverzifikace

12 % dotázaných uvedlo, že více než 10 % jejich čistého jmění je zainvestováno do akcií jediné společnosti. Překvapivě vysokých 67 % uvedlo, že tato jejich (koncentrovaná) pozice nemá žádný vliv na celkovou částku investovanou do akcií. Převládajícím motivem pro zřeknutí se pečlivější diverzifikace se zdá být osobní přesvědčení, že vybraná akciová pozice je lepší investicí než jiné tituly. 46 % respondentů bylo přesvědčeno, že vybraná akcie bude dosahovat vyšších výnosů než benchmark (index), zatímco 33 % oslovených vidí motivaci v tom, že jejich volba znamená nižší riziko.

3. Rizikový profil mnohdy neodpovídá očekávání

47 % respondentů si myslí, že hodnotové akcie jsou méně rizikové než tituly růstové. Zajímavý byl i vztah mezi rizikem a očekávaným výnosem – dotázaní se neshodli, protože 24 % z nich si myslelo, že hodnotové akcie mají nižší očekávané výnosy, zatímco 22 % jich tvrdilo opak. Více respondentů věřilo, že akcie s vysokou volatilitou jsou spíše rizikovější než bezpečnější (28 % oproti 8 %), a více lidí také věřilo, že akcie s vysokou volatilitou mají nižší očekávané výnosy (27 % oproti 10 %). 38 % oslovených pak uvedlo, že vysoce ziskové firmy znamenají menší riziko (opak uvedlo 8 % milionářů).

Tyto odpovědi vyvolávají otázky ohledně racionality uvažování investorů. Modely zpravidla předpokládají, že investoři mají racionální očekávání. Respondenti této studie nicméně silně tápali v tom, jaký rizikový profil jednotlivých investic odpovídá očekávaným výnosům.

4. Aktivní správa

45 % respondentů uvedlo, že dává přednost aktivní správě financí, zatímco 49 % uvedlo opak. Ti, kteří odpověděli kladně, uváděli jako motivaci doporučení poradce (45 %), vyšší průměrné výnosy (44 %) a poptávku po zajištění (23 %).

Vedle toho 42 % respondentů souhlasí nebo rozhodně souhlasí s tím, že výnosy v minulosti jsou jasným důkazem schopnosti vybírat ty správné akcie, ale jen třetina oslovených souhlasí nebo zcela souhlasí s tím, že v aktivní správě investic do akcií dochází k poklesu výnosů z rozsahu. Odpovědi celkově naznačují, že značná část aktivního investování vychází z přesvědčení, že si investoři jsou schopní vybrat manažery fondů, kteří dosáhnou nadprůměrných výnosů.

V prvním sloupci tabulky vidíme, jak jsou v investicích amerických dolarových milionářů zastoupeny jednotlivé třídy aktiv. V našich zeměpisných šířkách tak oblíbené nemovitosti jsou u amerických respondentů naopak na chvostu (tvoří necelých 6 % portfolia, bez hodnoty vlastního bydlení).

Jak mají zainvestováno nejbohatší

Zdroj:
NBER
Chyby v investování
Přestat sledovat
Investování
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
Obrázek: Freepik
20. 3. 2023 17:05
Transformace energetiky přináší příležitosti. Je Česko připravené je využít?
Česká ekonomika
Přestat sledovat
Česká republika
Přestat sledovat
Ekologie a životní prostředí
Přestat sledovat
Energetika
Přestat sledovat
Průmysl
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Obrázek: Investiční web
18. 3. 2023 20:30
Vladimír Vávra (WOOD & Company): Události posledních 14 dní zvýšily pravděpodobnost recese
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
Obrázek: Thinkstock
18. 3. 2023 6:37
Čtyři investiční témata, která by měla (nadále) zářit v příštích pěti letech
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Obrázek: Pexels.com
17. 3. 2023 12:37
Lekce z války na Ukrajině? Západ se bude muset (opět) trochu ušpinit
Evropská ekonomika
Přestat sledovat
Evropská unie
Přestat sledovat
Geopolitika
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat