Multi asset strategie: Jednoduché řešení pro rozkolísané trhy

Kapitálovým trhům se i přes různé politické výzvy v poslední době relativně daří. Jejich vývoj je ale nadále silně ovlivňován dynamickou geopolitickou situací. Zvolení nového prezidenta USA vyhnalo ceny amerických akcií nahoru, ale zatím nikdo neví, zda se mu bude dařit podporovat hospodářský růst. Evropské akciové trhy udržují růstový trend i přes nervozitu vyvolanou volbami v řadě zemí. Tradiční konzervativní investice, například státní dluhopisy, jsou kvůli velice nízkým výnosům pro investory nadále relativně neatraktivní. Vybrat v tomto prostředí nejvhodnější investici je složité, multi asset strategie ale nabízejí jednoduché řešení.

Ekonomický a politický vývoj lze jen těžko odhadovat, nicméně hlavní otázky, které se řešily loni i předloni, jsou stále naléhavé. Jedná se o vývoj americké ekonomiky, situaci v Číně i další směrování Evropské unie. Změnami procházejí i rozvíjející se trhy. Světové centrální banky hojně využívají nestandardních nástrojů, jako je kvantitativní uvolňování, kterými výrazně ovlivňují tržní prostředí a uměle udržují úrokové sazby na nízkých úrovních. To se promítá zejména do výnosů státních dluhopisů. Fondy, které investují do (bezpečnějších) dluhopisů, se tak po odečtení poplatků mohou běžně dostat i do záporných hodnot.

"Mohlo by se zdát, že konzervativnější investoři, kteří nechtějí kupovat rizikovější aktiva, jako jsou akcie, nemají na výběr a musejí se s tímto stavem spokojit. Ale není to pravda," říká generální ředitel NN Investment Partners v ČR Jan D. Kabelka. Podle něj jsou vhodným řešením smíšené podílové fondy, které fungují na základě multi asset strategie.

Aktivní správa, řízená volatilita

Multi asset fondy investují do více tříd aktiv napříč různými světovými trhy i sektory. V jednom balíčku nabízejí investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit či nemovitostí. Správci těchto aktivně řízených smíšených fondů vybírají ty nejatraktivnější investice a přitom udržují kolísání hodnoty portfolia v mezích určených politikou fondu.

"Více než kdy jindy je nutné investice dobře diverzifikovat, tedy alokovat peníze do různých, pokud možno na sobě co nejméně závislých investičních nástrojů. Jen tak může investor snížit riziko poklesu celé investice a zároveň těžit z investičních příležitostí napříč trhy. Naše multi asset fondy nabízejí ideální mix podstupovaného rizika a očekávaného výnosu, z čehož pramení jejich rostoucí obliba mezi investory i finančními poradci," vysvětluje Jan Kvapil, manažer multi asset strategií v NN Investment Partners.

To, že investice do fondů s multi asset strategií fungují, je patrné z příkladu fondu NN (L) First Class Multi Asset. Jeho cílem je v horizontu pěti let dosáhnout zhodnocení o 3 procentní body vyššího, než jsou úroky na peněžním trhu (měřené tříměsíční sazbou EURIBOR), s volatilitou do ±5 %. Toho se snaží dosáhnout investicemi napříč různými druhy aktiv (akcie, dluhopisy, komodity, nemovitosti a další). Pět let od založení fondu v říjnu 2011 dosáhla eurová třída fondu zhodnocení 4,9 % (po odečtení poplatků) s průměrnou volatilitou na úrovni 4,1 % (data k 31. 10. 2016), čímž fond překonal stanovený cíl. Aktuálně je průměrný roční výnos fondu od založení 4,7 % (k 30. květnu 2017).

Smíšené fondy jsou v Česku nejoblíbenější

Nízké úroky plynoucí z peněz uložených v bance vedou stále více lidí k investování volných peněz do podílových fondů. To potvrzují i poslední statistiky Asociace pro kapitálový trh České republiky, kdy ke konci prvního kvartálu letošního roku bylo v domácích a zahraničních fondech nabízených v Česku zainvestováno 445 miliard korun.

Při rostoucím počtu investorů tedy již každý sedmý Čech investuje do fondů, přičemž nejčastější volbou jsou právě smíšené fondy, mezi které patří také multi asset strategie od NN Investment Partners. "Investoři si u multi asset fondů cení především toho, že v rámci jedné investice získají komplexní investiční produkt, kde za ně profesionálové průběžně vyhledávají atraktivní investiční příležitosti a zároveň se snaží udržet kolísání fondu ve stanovených limitech," objasňuje Jan Kvapil.

Základem úspěchu (dosažení stanoveného cíle) je ale především dodržení doporučeného investičního horizontu. Kolísání hodnoty investice je přirozené. Krátkodobé výkyvy jsou často způsobeny šoky na trzích, které nemusejí mít nic společného s kvalitou aktiv, do nichž fond investuje. Příkladem jsou politické události, které srazí ceny akcií níže, nijak ale nesouvisejí s tím, jak se daří té či oné firmě, jejíž akcie jsou v majetku fondu. Důležité je sledovat dlouhodobé trendy a na základě toho se rozhodnout, kam a na jak dlouho investovat. O zbytek se postarají multi asset strategie.


Právní upozornění

Tento dokument má pouze informativní charakter, nejedná se o nabídku ke koupi cenných papírů, text není právně závazný a nesmí být použit za účelem prodeje investic nebo upisování cenných papírů v zemích, kde je to zakázáno příslušnými orgány nebo právními předpisy, a proto by si investoři měli sami získat informace o případných registračních či ohlašovacích povinnostech ve vztahu k zamýšleným investicím v rámci své jurisdikce. Za ztrátu, která by mohla čtenáři případně vzniknout použitím informací uvedených v tomto dokumentu, nenese NN Investment Partners C. R., a. s. žádnou zodpovědnost. S investováním jsou spojena některá rizika. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Upozorňujeme také na možné kolísání výnosů z důvodů výkyvů měnového kurzu. Všechny důležité informace a dokumenty týkající se zmiňovaných fondů, včetně souvisejících rizik a nákladů, jsou k dispozici na www.nnfondy.cz.

Zdroj:
NN Investment Partners
Podílové fondy
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Diverzifikace investic
Přestat sledovat
25. 2. 2021 21:31
ABCD investora: Tipy na výběr akcií (nejen) ve středoevropském regionu
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Large caps
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Small caps
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
1. 3. 2021 12:21
Úspěšný byznys vs. narůstající nejistota: Myslete na nemyslitelné!
Byznys a podnikání
Přestat sledovat
Koronavirus
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
27. 2. 2021 20:31
Vladimír Vávra (WOOD & Company): Na americkém trhu probíhá spíše rotace, k hlubší korekci nevidím…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
26. 2. 2021 12:21
Česko v roce 2030: Moderní trendy člověka ze služeb hned tak nevytlačí, věří ekonom David Marek
Česká ekonomika
Přestat sledovat
Česká republika
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Přestat sledovat