Šance (i) pro Česko: Svět po pandemii čekají přesuny výroby, doba bude přát připraveným

Krize vyvolaná epidemií nemoci covid-19 vyvolala potřebu a diskuzi o zvýšení odolnosti dodavatelských řetězců vůči šokům způsobeným výpadky dodávek.

Pandemie nemoci covid-19 paralyzovala řadu důležitých součástí ekonomického i běžného života. Jedním z ohrožených prvků je plynulost mezinárodního dodavatelského řetězce. Evropa byla ohrožena výpadkem produkce a dopravy z dodavatelských továren v Číně. Manažeři firem proto nyní řeší, jak tato rizika napříště eliminovat.

Příležitost pro střední a východní Evropu

Neočekává se přitom, že Čína ztratí svou pozici globálního dodavatele. Následky pandemie by nicméně mohly spustit proces diverzifikace dodavatelského řetězce. To je příležitost pro země střední a východní Evropy, které by mohly zvýšit svůj podíl na globálních dodavatelských řetězcích.

Důležitou roli by v tom měla hrát i Česká republika, a to nejen díky kvalifikované a stále relativně levné pracovní síle, dobré infrastruktuře a geografické poloze, ale i díky pokroku, který česká ekonomika udělala v oblasti automatizace a robotizace.

Již v minulosti země střední a východní Evropy zvyšovaly svůj podíl na zahraničním obchodě a více se začleňovaly do mezinárodních dodavatelských řetězců. Tento proces byl podpořen vstupem většiny zemí regionu do Evropské unie. Vzdělaná pracovní síla, geografická blízkost západní Evropy, nízké náklady na pracovní sílu, relativně dobrá infrastruktura a stabilní podnikatelské klima přitahovaly do těchto zemí investice.

Robotizace a digitalizace

V posledních letech se region střední a východní Evropy stal "montážní linkou" pro západoevropské společnosti. Region tak má dobrou pozici v přeskupování globálních hodnotových řetězců po krizi zaviněné pandemií. Konkurovat nižšími mzdovými náklady ve srovnání se západní Evropou však nestačí. Důležitý je důraz na automatizaci a robotizaci výroby. Region již nepochybně dosáhl pokroku při zvyšování produktivity širším využitím automatizace a robotizace. Tento proces však teprve začíná, jsou nezbytné další investice.

Další růst automatizace, digitalizace a robotizace je klíčový pro udržení konkurenceschopnosti a zvýšení produktivity. Země střední a východní Evropy by mohly těžit nejen ze svého ekonomického pilíře – automobilového průmyslu. Jakmile jejich ekonomiky projdou šokem z epidemie koronaviru a cyklickými slabostmi, měly by být schopny přilákat přesun výroby za zahraničí na svá území i do dalších průmyslových odvětví. Pro Českou republiku je například potenciál v elektrotechnickém průmyslu, strojírenství, chemickém průmyslu či logistice.

V zavádění robotů udělaly země jako Česká republika či Slovensko již velký kus práce, jsou často dále než zavedené ekonomiky. Například v automobilovém průmyslu na Slovensku používá 10 % společností roboty, což je mnohem vyšší podíl než 4 % zaznamenaná v Německu. České společnosti v sektoru počítačů a elektroniky uvádějí stejný podíl využití robotů jako německé a francouzské firmy.

Koronavirová krize: Světový obchod se propadá, mezinárodní dodavatelské řetězce ale nemají rychlou alternativu
Podle analýzy úvěrové pojišťovny COFACE poklesne ve třetím čtvrtletí 2020 světový obchod meziročně o 7 %. Důvodem bude mimo jiné nárůst protekcionismu. Prudké zvýšení nejistoty ve světovém obchodě má negativní dopad i na tak otevřenou ekonomiku, jako je ta česká.

Pandemií covidu-19 byl těžce zasažen mimo jiné právě automobilový průmysl. Toto odvětví však čelilo již před krizí řadě výzev – přizpůsobení se novým emisním normám, změnám v preferencích spotřebitelů a nutnosti nákladných investic. Ve střednědobém horizontu však budou automobilové společnosti ve střední a východní Evropě (jakmile se odvětví zotaví z krize po pandemii) těžit ze své konkurenceschopnosti, a to díky investicím uskutečněným v předchozích letech, a dobře se přizpůsobí strukturálním změnám v průmyslu. Toto oživení by se mělo rozšířit i do dalších odvětví navázaných na automobilový průmysl.

Navíc existuje pro tyto země – díky pokroku v digitalizaci a velkému fondu talentů v oblasti informačních a komunikačních technologií – významná příležitost v outsourcingu služeb pro nadnárodní korporace. Pokud by země střední a východní Evropy dále investovaly do digitalizace, mohl by se zvýšit přesun služeb v oblasti IT do České republiky, Maďarska, Polska, Slovenska, Slovinska a pobaltských států. Region by se také mohl rychle přizpůsobit globální poptávce, pokud by dodavatelské řetězce konkrétních odvětví byly ochotny zvýšit svůj podíl v ekonomice těchto zemí nebo nově vstoupit do regionu.

Roger Tooze: O globální standardy se bude tvrdě soupeřit. Zvítězí deglobalizace?
Ačkoli je tlak na globální standardy do jisté míry legitimní, nastává čas, kdy se o to, kdo je nadiktuje, bude soupeřit. Kdo bude mít nejvýznamnější slovo při určování technologických standardů? Nejen o tom hovoří jeden ze zakladatelů politické ekonomice Roger Tooze.
Zdroj:
Coface
Česká republika
Přestat sledovat
Česká ekonomika
Přestat sledovat
Koronavirus
Přestat sledovat
Mezinárodní obchod
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
22. 4. 2021 17:01
V PÁTEK V 10 HODIN ŽIVĚ: Aktuálně z trhů (Miroslav Plojhar, Česká spořitelna)
Centrální banky
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Forex (FX)
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Miroslav Plojhar
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
20. 4. 2021 17:01
Štěpán Křeček (BH Securities): Největší vliv na vývoj trhů má nabídka peněz. Pokud přetrvá,…
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
20. 4. 2021 12:31
Zajištění proti inflaci? Třeba i levná hypotéka, vysvětluje expert
České státní dluhopisy
Přestat sledovat
Hypotéky
Přestat sledovat
Inflace
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Výnosy
Přestat sledovat
Zajištění
Přestat sledovat
19. 4. 2021 14:40
Investorský magazín: Jsou high yield dluhopisy nebo akcie Coinbase zajímavou volbou pro drobné…
Bitcoin
Přestat sledovat
Dluhopisový trh
Přestat sledovat
Firemní dluhopisy
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Investorský magazín
Přestat sledovat
Kryptoměny
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat