Tři investiční megatrendy roku 2022

V nadcházejících letech budou investičnímu světu dominovat tři témata a rok 2022 nebude výjimkou. Jejich pochopení je proto zásadní pro rozhodování o investicích v následujících měsících.

Hlavními investičními trendy dalších let jsou:

  • normalizace ekonomik po koronavirové krizi,
  • pokračující hledání alternativních zdrojů výnosů,
  • zrychlující se přechod k udržitelnější ekonomice.

Zatímco zotavování z ekonomických dopadů pandemie bude utvářet prostředí v krátkodobém horizontu, dlouhodobá perspektiva bude mnohem více ovlivněna rostoucím tlakem na boj proti změně klimatu, a to na státní i firemní úrovni. Investoři a správci aktiv mohou mít velký vliv a zároveň dosahovat atraktivních výnosů.

Vlády po celém světě se nadále potýkají s dopadem koronavirové krize a v USA, eurozóně i Číně jsou silné vládní zásahy stále viditelnější. Zvyšují se výdaje na vše, od sociální péče přes infrastrukturu až po vzdělávání a zdravotní péči. Mnohem silnější role státu bude mít zásadní dlouhodobý dopad na trhy. Určí úroveň veřejných i soukromých investic, očekávání inflace, míru svobody pro firmy i úroveň zadlužení a daní.

Jednou z nejvýznamnějších oblastí politiky je snaha přechod k větší udržitelnosti. Boj proti změně klimatu je široká oblast politiky, která se dotýká mnoha aspektů činnosti firem a představuje také rostoucí příležitosti pro investory.

Příležitosti pro investory

Trhy se budou potýkat s normalizací, intenzivními politickými debatami a nejistotami ohledně politiky centrálních bank. To vytvoří volatilní tržní prostředí, které však bude přiměřeně konstruktivní pro růst a riziková aktiva, například v oblasti komodit a akcií.

Tlak na hledání výnosů může postupně ustupovat vzhledem k vyšším výnosům státních dluhopisů, ale investoři budou nadále prozkoumávat svět nelikvidních tříd aktiv a hledat alternativní zdroje výnosů. Když tržní výhled ovlivňuje tolik neznámých, je možné vzít alternativní aktiva v úvahu, protože jsou do značné míry oddělena od tradičních trhů.

Rostoucí příležitosti vidíme také v integraci environmentálních a sociálních faktorů a udržitelného řízení. Přestože integrace ESG vyžaduje důkladné analýzy konkrétních oblastí, poskytuje lepší výnos očištěný o riziko a investorům umožňuje plnit cíle udržitelného investování.

Přechod k udržitelnosti

Hlavní světové ekonomiky budou upřednostňovat politiku zaměřenou na přechod k nízkouhlíkovému hospodářství. Správci aktiv vyjádřili svůj závazek iniciativou Net Zero Asset Managers, která podporuje cíl nulových emisí nejpozději do roku 2050.

Investiční příležitosti v této oblasti jsou obrovské. Zvýšená regulace udržitelného financování nabízí investorům jasné výhody, včetně větší transparentnosti alokace aktiv, a tak podněcuje přesuny kapitálu do ekologičtějších řešení. Všechny tyto změny usnadňují investorům posouvat svá portfolia směrem k uhlíkové neutralitě a přispívat k environmentální udržitelnosti.

Zdroj:
NN Investment Partners
Ekologie a životní prostředí
Přestat sledovat
Koronavirus
Přestat sledovat
Světová ekonomika
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Výhled na rok 2022
Přestat sledovat
Zavřít
Mohlo by vás zajímat
Obrázek: Freeimages.com
27. 5. 2023 13:42
Pavel Tykač (Sev.en): Bez levné a dostupné energie neexistuje rozvoj lidské společnosti, elektřina…
Česká ekonomika
Přestat sledovat
Ekonomické a politické hrozby
Přestat sledovat
Elektřina
Přestat sledovat
Energetika
Přestat sledovat
Evropská ekonomika
Přestat sledovat
Evropská unie
Přestat sledovat
Obrázek: Pilulka Lékárny
26. 5. 2023 6:24
Petr Kasa (Pilulka Lékárny): Lidé v rámci druhého úpisu našich akcií investují do dalšího růstu,…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Pilulka Lékárny
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Obrázek: Profimedia
24. 5. 2023 10:01
Michal Šnobr: Světlem na konci (českého) energetického tunelu je zemní plyn
Ekonomické a politické hrozby
Přestat sledovat
Energetika
Přestat sledovat
Evropská ekonomika
Přestat sledovat
Evropská unie
Přestat sledovat
Německo
Přestat sledovat
Obrázek: Patron GO
23. 5. 2023 10:26
Jiří Paták (Patron): Nejsme broker ani zprostředkovatel, ale technologické řešení. Umíme lidem dát…
Přestat sledovat
Fintech
Přestat sledovat
Informační technologie
Přestat sledovat
Pojištění
Přestat sledovat
Poplatky
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat