Je technická analýza blábol?
|

Je technická analýza blábol?

Technická analýza má mnoho zastánců i odpůrců. Ti první na ni nedají dopustit, ti druzí o ní často mluví posměšně a bez respektu. Kolem technické analýzy se totiž objevuje řada mylných představ a polopravd, jimiž tito kritici rádi argumentují. Mají pravdu?

Technická analýza Chyby v investování Ponaučení pro investory Pravidla a doporučení pro investování

Ačkoli se to na první pohled nezdá, technická analýza je jednou z nejstarších metod finanční analýzy. Její výhodou je jednoduchost a schopnost rychle reagovat na změny na trhu, nevýhodou pak velké množství přístupů, prostor pro různé interpretace a subjektivní pohled.

První známý případ technické analýzy je z 18. století. Tehdy v Japonsku vznikly dodnes populární a hojně využívané svíčkové grafy a formace. Za otce moderní technické analýzy je pak považován Charles Dow, který mimo jiné sestavil jeden z nejstarších a nejznámějších akciových indexů.

Callum Thomas ze společnosti TOPDOWN CHARTS se na otázku, zda je technická analýza (TA) blábol, pokusil odpovědět. Výsledkem jsou vlastně tři odpovědi:

  • Ano, TA je blábol (či některé součásti).
  • Ano, TA je blábol, pokud ji nechápete, respektive pokud ji nepoužíváte správně.
  • TA není blábol, může být vhodným nástrojem při investičním procesu.

Všechny tři jsou správné. Jak to? Thomas se to pokusil vysvětlit.

1. Technická analýza je blábol (či některé její součásti)

Problém TA spočívá v tom, že pokrývá širokou škálu přístupů a metod, z nichž některé jsou preciznější než jiné, některé subjektivnější a některé užitečnější. Lze je rozdělit na objektivní techniky, subjektivní techniky, přírodní zákony a mytologii.

Objektivní techniky zahrnují kvantitativní ukazatele, jako jsou klouzavé průměry a oscilátory. Mohou být naprogramovány a formulovány pomocí specifických kvantitativních pravidel, které lze otestovat. Nejsou to bláboly a mohou být užitečné v investičním procesu fundamentálního investora, případně mohou sloužit jako primární signály krátkodobého obchodníka. Může je ovlivňovat logika nebo intuice, respektive psychologie davu. Ale kromě případů, kdy se testováním nedokáže, že jde o zbytečný nástroj, nelze o těchto přístupech mluvit jako o vysloveném nesmyslu.

Subjektivní nástroje jsou trochu pochybnější a nelze je pořádně otestovat. Většina obchodníků se sice podívá na graf a shodne se na přítomnosti určitého vzoru, ale stále existuje prostor pro variabilitu a implementace. Mezi subjektivní nástroje patří vzory (patterny), trendové linie, pojmy jako podpora a rezistence, vlny a další. Podle Thomase mohou být patterny poměrně užitečné i přes zmiňovanou subjektivitu, protože napomáhají pochopení psychologie trhu.

Přírodní zákony a mytologie zahrnují techniky založené na víře v určitá univerzální čísla a vzory, astrologické události a jiné esoterické formy, u nichž není prokazatelný důvod pro to, aby fungovaly. Někdo možná díky těmto technikám může vydělat, ale k předmětnému blábolu mají již velice blízko.

2. Technická analýza je blábol, pokud jí nerozumíte nebo ji nepoužíváte správně

Pokud jí nerozumíte, nemá pro vás technická analýza přidanou hodnotu. Žádná mytologie, subjektivní ani objektivní techniky nepomohou, když se o technickou analýzu nezajímáte a neznáte její základy.

I u technické analýzy platí, že ti, kdo s ní chtějí pracovat, musí se ji naučit. A ti, kdo s ní mají dostatečné zkušenosti, většinou přijdou na to, že v jednoduchosti je síla. Kdo se nechce TA učit a na vzdělávání kašle, může využívat různé vychytávky a indikátory, ale stejně tomu nebude rozumět. V takovém případě zkrátka chybí základní vzdělání, disciplína a profesionalita. Takovým obchodníkům technická analýza nepřinese nic než problémy. Ve výsledku je tedy pro ně technická analýza nesmysl.

3. Technická analýza není blábol a může pomoci v investičním rozhodování

Je mnoho obchodníků, kteří využívají pouze technickou analýzu, a také je mnoho těch, kteří jí používají jako doplněk pro určování přesnějších hladin pro vstupy a výstupy z obchodů a podobně. Thomas uvádí několik důvodů, proč má TA význam pro každého, kdo o to stojí.

Cena se pohybuje rychleji než fundamenty. V určitých bodech tržního a ekonomického cyklu se stávají fundamenty nepoužitelnými. Když dochází k obratu na trzích, jsou fundamenty k ničemu, protože informace a firemní data mají zpoždění a ukazují pouze na to, co se dělo v minulosti. A když nejsou k dispozici data, je informace o ceně vhodnou alternativou.

Načasování. Někdy sice investor může správně vyhodnotit fundamenty, ale nesprávné načasování jeho investici znehodnotí. Často je zkrátka potřeba ve správném čase vyhodnotit, co se děje, a pro to je technická analýza velice vhodná.

Hledání investičních myšlenek. V předchozím bodu šlo o to, aby investor začal s fundamenty a realizoval příkazy pomocí TA. Ale funguje to i opačně, když je s pomocí TA vyhledána příležitost, načež se zjišťuje, zda daný nápad má podporu i ve fundamentech.

Přesvědčení. Investor musí být přesvědčen o tom, že je jeho rozhodnutí správné a jak velkou částku má investovat (a jaké riziko a výnos očekává). TA může v budování tohoto přesvědčení pomoci.

Je jasné, že odpověď na to, zda je technická analýza blábol, není jednoznačná. TA má silné i slabé stránky, je tedy podstatné, zda je využívána správně. Může být nástrojem, který vylepší investiční proces, ale pro ty, kteří jí nerozumí nebo ji pravidelně nepoužívají, může být nesmyslem, od kterého by se měli držet co nejdále.

Zdroj: TOPDOWN CHARTS