Když trhy padají, odvraťte zrak. Nakonec strčíte všechny do kapsy
|

Když trhy padají, odvraťte zrak. Nakonec strčíte všechny do kapsy

Když ceny akcií zamíří dolů, začínají investory svrbět prsty. Ne ovšem na tlačítku "buy". Prodávat v takovou chvíli by přitom byla chyba. Časovat trh je složité a vystihnout po propadu cen nejlepší okamžik na nákupy je víceméně otázkou štěstí a náhody. Nejlepší je tak pokračovat ve zvolené strategii a nenechat se volatilitou vyvést z míry.

Investiční strategie Ponaučení pro investory Volatilita Panika na trzích Korekce na trzích

Přiložená grafika srovnává vývoj tržní hodnoty portfolií tří hypotetických investorů. Všichni tři na trh vstoupili v 26 letech, začali investovat podle stejné strategie (50 % americké large cap akcie, 25 % světové akcie, 20 % americké small cap akcie, 5 % hotovost) a z platu si na investice odkládali stejné částky (ročně 10 % platu, který se postupně zvyšoval z 18 580 USD v roce 1980 až na 112 560 USD v roce 2019).

"Oddaný investor" (zelená křivka) v 39 letech snížil podíl akcií na úkor méně rizikových dluhopisů (45 % americké large cap akcie, 20 % světové akcie, 15 % americké small cap akcie, 15 % dluhopisy, 5 % hotovost) a v 52 letech dále posílil dluhopisovou složku portfolia (35 % americké large cap akcie, 15 % světové akcie, 10 % americké small cap akcie, 35 % dluhopisy, 5 % hotovost). Na trhu byl nepřetržitě a prostředky investoval pravidelně každý rok.

"Bázlivá investorka" (modrá křivka) investovala stejně jako oddaný investor, ale z trhu se stáhla vždy, když její portfolio za rok vykázalo pokles, a vrátila se na něj poté, když její aktuální strategie vykázala pozitivní výsledek dva roky po sobě.

"Vystrašený investor" (oranžová křivka) investoval také stejně jako oddaný investor, ale po propadu cen akcií v roce 2008 se z trhu stáhl. I po roce 2008 si odkládal 10 % svého platu, peníze ovšem již neinvestoval.

Rozdíly mezi výsledky těchto tří přístupů jsou obrovské. Zatímco portfolio oddaného investora mělo na konci loňského roku tržní hodnotu více než 1,1 milionu USD, bázlivá investorka skončila jen se zhruba 615 tisíci USD a vystrašený investor se musel spokojit s necelými 490 tisíci USD. Neprodávat se zkrátka vyplatí, a to i ve chvílích, kdy to vypadá, že utéct z burzy je jediná rozumná možnost.

Zdroj: Charles Schwab