Které investice jsou historicky nejúspěšnější?
|

Které investice jsou historicky nejúspěšnější?

Dosažení rozumného výnosu je dnes pro mnohé investory problém. Dlouhý investiční horizont je pak problém téměř pro všechny. Která aktiva v dlouhodobém horizontu nejvíce vydělávala a která mohou být v budoucnu bezpečným přístavem?

Světové akcie Státní dluhopisy Nemovitosti Výnosy Srovnání investic

Studie The Rate of Return on Everything: 1870-2015 publikovaná v srpnu v magazínu Quarterly Journal of Economics si dala za úkol sledovat výnosy akcií, realit a státních dluhopisů v 16 zemích v daném časovém období a může být považována za jeden z nejkomplexnějších souborů dat týkajících se výkonnosti jednotlivých investičních aktiv (jakkoli je poněkud zarážející, že autoři vynechali zlato).

Výsledek není příliš překvapivý. Nejvíce v posledních 150 letech vynášely akcie a nemovitosti. Akcie jsou mnohem více volatilní a citlivější na ekonomický vývoj, přičemž velký podíl na jejich celkové výkonnosti mají dividendy.

Ze studie také vyplývá, že dluhopisy jsou mnohem volatilnější, než by možná mnozí čekali, přičemž nyní žijeme v době pro dluhopisy neobvykle příznivé.

V roce 2018 vlastnilo nemovitost asi 64 % Američanů (Němců jen 51 %). Více než polovina Američanů má také akcie, ale až 84 % hodnoty v akciích drží 10 % nejbohatších lidí. Akcie a nemovitosti pak tvoří více než polovinu celkových aktiv v držení amerických domácností.

Podceňované nemovitosti

Na rozdíl od Roberta Shillera, který v minulosti hodnotil výnosnost nemovitostí pouze na základě cenového zhodnocení, autoři studie brali v potaz také takzvané imputované nájemné, což znamená, že se "počítá s nájemným, které by nemovitost vydělala na trhu s nájemným". Berou je v úvahu také výpočty spotřebitelské inflace a jeho přičtení k hodnotě nemovitosti výrazně navyšuje její výnosnost, podobně jako dividendy u akcií.

"Je to právě nájemné, které stojí za většinou výnosů z nemovitostí. Pokud se podíváte na trh s nájemním bydlením, zjistíte, že se obvykle neřídí ekonomickými cykly, z čehož pramení stabilita," říká Òscar Jordà, ekonom ze sanfranciského Fedu a jeden ze spoluautorů studie.

Mezi lety 1870 a 2015 vydělaly akcie ročně v průměru 8,5 % a nemovitosti 6,1 %. Mezi lety 1980 a 2015 se tento rozdíl ještě rozšířil (akcie +9,3 %, nemovitosti +5,9 %). Volatilita akcií vyjádřená směrodatnou odchylkou ale byla více než 20 %, zatímco směrodatná odchylka výkonnosti u bydlení byla 9-10 %. Nemovitosti tak poskytují zajímavé zajištění.

Dluhopisy na vrcholu

Dluhopisy a pokladniční poukázky ve sledovaném období vydělaly investorům ročně 2,9 %, respektive 2,2 %. Od roku 1980 však dluhopisy zaznamenaly roční výkonnost 5,9 %, což bylo způsobeno zejména propadem úrokových sazeb v posledních letech. Tento stav však není trvale udržitelný, dříve nebo později musí dojít k návratu k normálu. Jeden takový příklad historie pamatuje, v období mezi rokem 1870 a první světovou válkou také došlo k pádu úrokových sazeb.

Investiční horizont 150 let je dlouhý i pro Warrena Buffetta, i tak z něj ale lze čerpat ponaučení. Dá se například očekávat, že dluhopisy i akcie v následujících letech nebudou dosahovat na dlouhodobé průměrné výnosy. Nemovitosti podle autorů studie mohou být bezpečným přístavem při dalších krizích a medvědích trendech.

Zdroj: MarketWatch