Má nyní smysl investovat do komodit?
|

Má nyní smysl investovat do komodit?

Jestli na na trhu něco opravdu snadné, pak je to pokládání otázek za miliardy dolarů. V případě komodit i jiných typů investic ale určitě má smysl sledovat ocenění (i relativní vůči jiným druhům aktiv), ekonomický a tržní cyklus a další faktory. Rozhodnutí o samotné investici je pak samozřejmě na každém investorovi.

Komodity Ekonomické a politické hrozby Ocenění

Komodity se z pozice investice pro znalce v posledních zhruba 15 letech vyšvihly prakticky mezi tržní mainstream, jakým jsou akcie, dluhopisy a například fondy peněžního trhu. V souvislosti s prudkým růstem ekonomik Číny a dalších rozvíjejících se zemí se hovořilo o komoditním supercyklu, který zkomplikoval jakákoli historická srovnání. Přesto lze ve vývoji cen komodit pozorovat obecnější cykly.

Jak jsou na tom komodity jako celek v současnosti? Nejčastěji se mluví o ropě a zlatě, které jsou nyní sice hluboko pod rekordy, jichž dosáhly po finanční krizi, ale také daleko od minim. V souvislosti s celní přestřelkou mezi USA a (především) Čínou se do popředí zájmu dostaly také některé zemědělské komodity a průmyslové kovy.

Callum Thomas z webu Topdown Charts vedle sebe položil index cen komodit a svůj vlastní valuační ukazatel. Ten zohledňuje mimo jiné dlouhodobé navracení se cen k průměru a trendu, reálné ceny očištěné o inflaci a změny kurzů měn a také relativní výkonnost koše komodit oproti akciím. A tento indikátor naznačuje, že navzdory růstu cen v uplynulých kvartálech jsou komodity nadále relativně atraktivně oceněné.

Historicky navíc bývají ceny komodit podporovány růstem ekonomiky, který je aktuálně na globální úrovni solidní. V současné fázi ekonomického cyklu zpravidla právě komodity podporují výkonnost diverzifikovaných portfolií a zpravidla roste inflace (v počáteční fázi cyklu se nejvíce daří akciím, v obdobích počínající recese pak investoři preferují konzervativní dluhopisy).

Thomas zdůrazňuje, že jde o velice obecný pohled na komodity jako celek. Řada konkrétních surovin může i v aktuální fázi cyklu čelit specifickým tlakům. Vzhledem ke stále dominantní pozici amerického dolaru v obchodování s komoditami je potřeba vždy zohledňovat právě výkon této měny, dalším rizikem zůstává možné hospodářské zpomalení Číny. Příznivé valuace komodit lze proto vnímat spíše jako střednědobou až dlouhodobější příležitost, v žádném případě jako předzvěst, natož záruku stabilního růstu cen.

Zdroj: Topdown Charts