NWR ve třetím kvartálu hospodařila se ztrátou 71,2 milionu EUR a tržbami 157,7 milionu EUR
|

NWR ve třetím kvartálu hospodařila se ztrátou 71,2 milionu EUR a tržbami 157,7 milionu EUR

Společnost New World Resources oznámila neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců roku 2014 a za třetí kvartál. Potvrdila snížený výhled těžby na letošní rok a nižší cíl pro rok 2015.

NWR Uhlí a koks Akcie ČR Výsledková sezóna

Ve třetím čtvrtletí NWR hospodařila s čistou ztrátou 71,2 milionu EUR a tržbami 157,7 milionu EUR. Letos celkově očekává těžbu a prodej uhlí mezi 8,75 a 9 miliony tun uhlí. V roce 2015 pak neočekává velké změny v cenách uhlí, produkce by měla dosáhnout 7,5-8 milionů tun.

Celkové výnosy letos za devět měsíců klesly meziročně klesly o 21 % na 504 milionů EUR (loni 634,3 milionu). Analytik Petr Hlinomaz z BH Securities očekával pokles jen na asi 518 milionů. Pozitivní EBITDA z pokračující činnosti 4 miliony EUR je zlepšením z -50 milionů EUR loni ve stejném období.

Majitelka černouhelné firmy OKD za tři čtvrtletí letošního roku snížila ztrátu na 128 milionů EUR z 528 milionů EUR před rokem. Snížení tržeb na 504 milionů EUR firma přičítá poklesu cen uhlí na světových trzích, ztráta klesla díky snižování nákladů. "Na provozní úrovni se nám podařilo stlačit jednotkové hotovostní náklady na těžbu o 16 % a administrativní a prodejní náklady o 26 %, čímž jsme za devět měsíců letošního roku dosáhli kladného výsledku EBITDA," uvedl předseda představenstva NWR Gareth Penny.

Počet zaměstnanců včetně dodavatelských organizací se za tři čtvrtletí meziročně snížil o 8 % na 14 600.

NWR počátkem října dokončila kapitálovou restrukturalizaci, jejímž úkolem bylo odvrátit platební neschopnost podniku. Zahrnovala snížení hodnoty dluhopisů a výrazné rozmělnění podílů akcionářů. Firma snížila zadlužení a zajistila si 185 milionů EUR nového kapitálu.

Průměrná realizovaná cena koksovatelného uhlí dosáhla 86 EUR za tunu (-12 %), průměrná realizovaná cena energetického uhlí byla 56 EUR za tunu (meziročně beze změny).

Po oznámení výsledků finanční ředitel NWR Marek Jelínek uvedl, že firma bude do konce roku 2015 finančně soběstačná. V příštím roce očekává další snížení kapitálových výdajů. Vidí prostor pro zlepšení nákladů na těžbu a potenciál vyšších cen v roce 2015.

"NWR reportovala za třetí čtvrtletí ztrátu EBITDA 15,3 milionu EUR, což bylo 25 % nad očekáváním, ale pravděpodobně jen kvůli rozpouštění oprávek. Tržby byly asi 1,4 % pod odhady a jednotkové náklady těžby vyskočily z 62 EUR/t ve 2Q2014 na 78 EUR/t ve 3Q2014 (naše kalkulace), což je nad naším odhadem 70 EUR/t," říká analytik z České spořitelny Petr Bártek. "Hlavním důvodem byla o 19 % nižší produkce kvůli jednorázovým geologickým problémům. **Čistá ztráta dosáhla 71,2 milionu EUR, o 37 % více, než byl konsenzus trhu, pravděpodobně kvůli 14 milionům EUR nákladů na restrukturalizaci."

"Firma potvrdila provozní cíle na letošní rok. Snížila výhled CAPEX ze 100 na 90 milionů EUR a předpokládá produkci 7,5-8 milionů tun (-9 % až -17 % meziročně) v roce 2015. Pro forma (po restrukturalizaci) čistý dluh dosáhl 202 milionů EUR a hotovost 151 milionů EUR," pokračuje Bártek. "EBITDA byl nad odhady jen díky nehotovostním položkám a jednotkové hotovostní náklady byly výrazně nad naším očekáváním. Pro forma dluh a hotovost jsou v souladu s naším očekáváním, ale pro trh mohou být zklamáním. Výhled produkce na rok 2015 je velmi slabý, čekali jsme 8,8 milionu tun). Akcie NWR proto nadále vnímáme negativně."

"V souladu s očekáváním trhu byla oznámena vysoká ztráta, plynoucí z kombinace několika faktorů. Některé z nich jsou trvalejšího rázu, především nízké ceny uhlí, a tedy i nízké tržby, některé jsou spíše jednorázové," uvedl hlavní analytik společnosti CYRRUS Marek Hatlapatka. K jednorázovým faktorům podle něj patří negativní účetní vliv prodeje uhlí z již vytěžených zásob či zaúčtování velké části nákladů spojených s kapitálovou restrukturalizací firmy, kterou NWR dokončila v říjnu.

Jejím úkolem bylo odvrátit platební neschopnost podniku. Zahrnovala snížení hodnoty dluhopisů a výrazné rozmělnění podílů akcionářů. Firma snížila zadlužení a zajistila si 185 milionů EUR nového kapitálu. Podle Hatlapatky však NWR vyhráno nemá. "Firma neočekává brzké zlepšení na trhu s uhlím, což znamená, že v úsporných opatřeních musí pokračovat," dodal.

Poznámky z konferenčního hovoru

Management NWR na konferenčním hovoru vzhledem k výhledu na příští rok připustil, že "bude muset udělat více v oblasti mzdových nákladů" (firma ve zprávě o hospodaření za 3Q2014 dala výhled na pokles těžby v roce 2015 o dalších 9-17 %). NWR také zvažuje slučování jednotlivých dolů, aby snížila netěžební náklady.

NWR příští rok plánuje "výrazně" nižší investiční výdaje. Zásoby již management vidí jako nízké a nevylučuje ve 4Q2014 jejich mírný nárůst.

Způsob vyplacení kupónu (v hotovosti nebo PiK) na konvertibilních dluhopisech firma stanoví až těsně před výplatou.

"Je jasné, že NWR musí kvůli klesající produkci dále tlačit na provozní i investiční výdaje. Nižší produkce bude mít v roce 2015 negativní dopad do tržeb minimálně 60 milionů EUR, podíl variabilních nákladů je přitom u NWR jen asi 20 %. NWR by měla příští rok více než 100 milionů EUR negativního cash flow v případě, že náklady nesníží," upozorňuje Bártek.

Přehled finančních ukazatelů za devět měsíců roku 2014

 • Výnosy z pokračujících činností 504 milionů EUR (-21 %).
 • Průměrná realizovaná cena koksovatelného uhlí 86 EUR/t, což znamená pokles o 12 %; průměrná realizovaná cena energetického uhlí 56 EUR/t, meziročně beze změny.
 • Jednotkové hotovostní náklady na těžbu uhlí činily 68 EUR/t, což představuje pokles o 16 % (10% pokles při konstantním směnném kurzu) při těžbě nižší o 2 %.
 • Prodejní a administrativní náklady pokračujících provozů klesly o 26 % na 100 milionů EUR.
 • Pozitivní EBITDA z pokračujících činností 4 miliony EUR, což o 54 milionů EUR převyšuje předchozí srovnávané období.
 • Základní ztráta z pokračujících činností na akcii typu A ve výši 0,16 EUR.
 • Čisté zadlužení 734 milionů EUR, včetně hotovosti 77 milionů EUR ke 30. září 2014.
 • Pro forma čistý dluh 202 milionů EUR, včetně hotovosti 151 milionů EUR, pokud by restrukturalizace byla dokončena ke 30. září 2014 (ve skutečnosti byla dokončena 7. října 2014).
 • Ke 30. září 2014 bylo na proces restrukturalizace vydáno 28 milionů EUR z předpokládaných 42 milionů EUR nákladů s ním spojených.
 • Restrukturalizace rozvahy byla dokončena 7. října 2014.
NWR - finanční a provozní údaje za 9M2014

Přehled provozních ukazatelů za prvních devět měsíců roku 2014

 • Úrazová četnost (LTIFR) dosáhla 7,19. Za celý rok 2013 činila 7,41.
 • Produkce uhlí 6,3 milionu tun (-2 %) a externí prodeje 6,1 milionu tun (-15 %).
 • Externí prodejní mix v poměru 60 % koksovatelného uhlí a 40 % energetického uhlí.
 • Investiční výdaje ve výši 45 milionů EUR (-56 %).
 • Zásoby uhlí na skládkách meziročně vzrostly o 9 % na 612 tisíc tun.
 • Pokles celkového počtu zaměstnanců v pokračujících činnostech včetně zaměstnanců dodavatelských firem o 8 %.
 • Zahájení strategické revize rozvojového projektu Dębieńsko.
 • Ian Ashby a Colin Keogh se nově stali nezávislými členy představenstva NWR. Steven Schuit, Paul Everard a Hans-Jörg Rudloff odešli z představenstva NWR.
NWR - produkce a prodej uhlí za 9M2014

Očekávání managementu

Ceny a cíle pro rok 2014

 • Průměrná cena koksovatelného uhlí na čtvrté čtvrtletí 2014 sjednána na 85 EUR/t (+4 % mezičtvrtletně).
 • Ceny energetického uhlí v roce 2014 byly sjednány v průměru ve výši 54 EUR za tunu.
 • Těžba a prodej uhlí v objemu 8,75–9 milionů tun.
 • Cíl: 55–60 % koksovatelného uhlí v prodejním mixu.
 • Investiční výdaje pod 90 miliony EUR.
 • Další zlepšení úrazové četnosti (LTIFR) k cíli pro rok 2015, tedy pod 5.
 • Jednotkové hotovostní náklady na těžbu kolem 65 EUR bez započtení Dolu Paskov.

Očekávané ceny a cíle pro rok 2015 (další cíle budou oznámeny v únoru 2015)

 • Žádné významnější pohyby cen koksovatelného ani energetického uhlí.
 • Cíl těžby uhlí v rozmezí 7,5–8 milionů tun.

Výsledky restrukturalizace rozvahy

Díky snížení čistého zadlužení ze 734 milionů EUR před dokončením restrukturalizace na 202 milionů EUR po jejím dokončení byla výrazně posílena rozvaha. Hlavními prvky restrukturalizace byly příliv nového kapitálu ve výši 150 milionů EUR, poskytnutí nového superseniorního úvěru ve výši 35 milionů EUR stávajícími držiteli dluhopisů a vydání seniorních zajištěných dluhopisů v hodnotě 300 milionů EUR se splatností v roce 2020, mandatornē konvertibilních dluhopisů v hodnotě 150 milionů EUR se splatností v roce 2020 a práv na vyplacení podmíněné hotovostní složky (CVR) v hodnotě 35 milionů EUR, které nahradily seniorní zajištěné dluhopisy v hodnotě 500 milionů EUR splatných v roce 2018 a seniorní nezajištěné dluhopisy v hodnotě 275 milionů EUR splatných v roce 2021.

Komentář předsedy představenstva Garetha Pennyho

Zásadní událostí pro NWR byla ve sledovaném období kapitálová restrukturalizace, kterou jsme zahájili na počátku roku a dokončili v první polovině října. Za podpory a účasti našich stakeholderů jsme dosáhli dohody, která vedla k získání 185 milionů EUR nového kapitálu, redukci našeho nesplaceného dluhu o 35 % z 825 milionů EUR na 535 milionů EUR, prodloužení splatnosti nových dluhopisů do roku 2020 a významnému snížení nákladů na obsluhu dluhu.

Ve výsledku NWR disponuje kapitálovou strukturou, která je udržitelnější v nadále kritických podmínkách na trhu, kdy útlum poptávky na jedné straně a převis nabídky na straně druhé vyústily v nízké globální ceny koksovatelného uhlí a nízké regionální ceny energetického uhlí. Vzhledem k tomuto cenovému tlaku představuje námi nedávno dojednaná průměrná cena koksovatelného uhlí pro dodávky ve čtvrtém kvartálu ve výši 85 EUR za tunu slušný výsledek. Energetické uhlí prodáváme v tomto roce v průměru za 54 EUR za tunu.

Prostředí nízkých cen se jasně odráží v našich tržbách, které klesly o 21 %. Na provozní úrovni se nám podařilo stlačit jednotkové hotovostní náklady na těžbu o 16 % a administrativní a prodejní náklady o 26 %, čímž jsme za devět měsíců letošního roku dosáhli kladného výsledku EBITDA. Zde ale naše úsilí nemůže skončit a nekončí. Tvrdé podmínky na trhu vyžadují neustálý důraz na optimalizaci provozu našich dolů. Jednoduše řečeno, musíme zajistit, aby se těžební aktivita v OKD, naší české dcery, nadále posouvala po nákladové křivce směrem dolů.

Na všech zaměstnaneckých úrovních OKD je už mnoho měsíců vyvíjeno obrovské úsilí s cílem optimalizovat provoz, zvýšit efektivitu a snížit náklady. Managementu i pracovníkům se společně vskutku podařilo odvést vynikající kus práce. Jelikož ale na obzoru nejsou žádné známky výraznějšího brzkého zlepšení tržních podmínek, je nezbytné se nadále soustředit na provozní optimalizaci a přísnou nákladovou disciplínu a pracovat na zlepšení bezpečnostních ukazatelů.

V roce 2015 neočekáváme žádné dramatické cenové pohyby v koksovatelném nebo energetickém segmentu. Produkční cíl pro příští rok máme v rozmezí 7,5 až 8 milionů tun. Detailnější plán představíme – spolu s dalšími nefinančními cíli – při prezentaci celoročních výsledků v únoru 2015.

Kromě nepolevujícího tlaku na snížení nákladů je naší další prioritou ponechání si možnosti expandovat v budoucnu, až dojde k zotavení cen. Proto jsme zahájili strategickou revizi rozvojového projektu Dębieńsko, který obsahuje obrovské zásoby v rozsahu 556 milionů tun převážně tvrdého koksovatelného uhlí a jehož rozvoj jsme pozastavili začátkem roku 2013 kvůli již zmiňovaným podmínkám na trhu.

Vcelku vzato máme za sebou další obtížné období. Museli jsme se vypořádat s restrukturalizací své rozvahy a zvýšit efektivitu provozu OKD, jelikož situace na trhu se nadále nezlepšuje. Dnes jsou naše provozy štíhlejší a flexibilnější. Disponujeme robustnější rozvahou, v představenstvu zasedli noví členové a nadále se soustředíme na zefektivnění provozu. Výhled na tržní prostředí v roce 2015 nevypadá o nic příjemněji, ale jak náš tým prodeje a marketingu, tak tým pro rozvojové aktivity dělají velké pokroky a zkoumají několik inovací a příležitostí, o nichž snad budu moci informovat v nadcházejících měsících. Naše vize stát se bezpečným a udržitelným způsobem evropským lídrem v těžbě a prodeji koksovatelného uhlí do roku 2017 stále platí.

Zdroj: NWR, ČTK

Globální růst je podle G20 méně synchronizovaný a nejistější
Globální růst je podle G20 méně synchronizovaný a nejistější
včera v 15:15

Globální růst je podle G20 méně synchronizovaný a nejistější

Globální hospodářský růst zůstává robustní a nezaměstnanost je nejnižší v poslední dekádě. Růst je ale méně...
Hospodářský růst Světová ekonomika Ekonomické a politické hrozby
CNBC: Tržní hodnota Microsoftu může brzy být jeden bilion USD
CNBC: Tržní hodnota Microsoftu může brzy být jeden bilion USD
včera v 12:45

CNBC: Tržní hodnota Microsoftu může brzy být jeden bilion USD

Americká softwarová společnost Microsoft tento týden zveřejnila výsledky hospodaření, které ukázaly, že firmě se daří...
Microsoft Americké akcie Technologie
Růst českého stavebnictví byl v 1. čtvrtletí v EU sedmý nejvyšší
včera v 11:15

Růst českého stavebnictví byl v 1. čtvrtletí v EU sedmý nejvyšší

České stavebnictví bylo v prvním čtvrtletí s meziročním růstem o 13,1 procenta v porovnání se zeměmi EU na sedmém...
Česká republika Česká ekonomika Stavebnictví
Deloitte: Nové byty v Praze na konci dubna zdražily o desetinu
včera v 10:35

Deloitte: Nové byty v Praze na konci dubna zdražily o desetinu

Průměrná nabídková cena nových bytů v Praze na konci dubna meziročně vzrostla o deset procent na 99400 korun za metr...
Česká republika Bydlení Developerské firmy
Vláda zřejmě odmítne návrh Pirátů zúžit EET na plátce DPH
včera v 10:15

Vláda zřejmě odmítne návrh Pirátů zúžit EET na plátce DPH

Vláda v úterý zřejmě vysloví nesouhlas s návrhem poslanců Pirátů, aby byla povinnost elektronické evidence tržeb...
Česká republika Česká ekonomika Politika
Stát v pololetí vybral na DPH více, u firemních daních méně
včera v 09:48

Stát v pololetí vybral na DPH více, u firemních daních méně

Finanční úřady vybraly v prvním pololetí na dani z přidané hodnoty zhruba 194,5 miliardy Kč, což je meziroční růst o...
Česká republika Česká ekonomika Daně
USA nabídly EU a Japonsku dohodu o volném obchodu
včera v 09:15

USA nabídly EU a Japonsku dohodu o volném obchodu

Spojené státy se v sobotu na setkání ministrů financí a centrálních bankéřů skupiny 20 největších ekonomik světa (G20...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Mezinárodní obchod
Dovoz ledovců z Antarktidy má zachránit Kapské Město
včera v 08:58

Dovoz ledovců z Antarktidy má zachránit Kapské Město

"Vypadá to jako šílený nápad, ale když si to rozeberete, není to tak bláznivé," tvrdí kapitán Nick Sloane. Proč...
Jihoafrická republika Voda
Německý průmysl varuje USA před následky cel před schůzkou EU-USA
Německý průmysl varuje USA před následky cel před schůzkou EU-USA
včera v 02:57

Německý průmysl varuje USA před následky cel před schůzkou EU-USA

Již uvalená a zvažovaná americká dovozní cla se obrátí proti samotným Spojeným státům, varují před schůzkou šéfa...
Evropská ekonomika Evropská unie Mezinárodní obchod
Podle francouzského ministra financí je obchodní válka realitou
21. 7. 2018 22:50

Podle francouzského ministra financí je obchodní válka realitou

Spojené státy by měly dostat rozum a respektovat globální pravidla a své spojence. V Buenos Aires to na ministerské...
Mezinárodní obchod Ekonomické a politické hrozby Světová ekonomika
Nemocného šéfa Fiatu nahradil ředitel divize Jeep Manley
Nemocného šéfa Fiatu nahradil ředitel divize Jeep Manley
21. 7. 2018 19:06

Nemocného šéfa Fiatu nahradil ředitel divize Jeep Manley

Generální ředitel automobilky Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Sergio Marchionne (66) ze zdravotních důvodů odstoupil...
Evropské akcie Americké akcie Auta
Návrh odborů na růst platů není adekvátní, shodl se Zeman a Babiš
21. 7. 2018 15:57

Návrh odborů na růst platů není adekvátní, shodl se Zeman a Babiš

Prezident Zeman se shodl s premiérem Babišem a ministryní financí Schillerovou (oba ANO), že návrh odborů na růst...
Česká republika Česká ekonomika Politika
Írán kvůli sankcím pohrozil zablokováním ropného vývozu
21. 7. 2018 15:11

Írán kvůli sankcím pohrozil zablokováním ropného vývozu

Íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí v sobotu pohrozil zablokováním vývozu ropy z Perského zálivu, pokud...
Írán Ropa Komodity
Žádost o filmové pobídky v Česku letos podalo zhruba 30 produkcí
21. 7. 2018 14:56

Žádost o filmové pobídky v Česku letos podalo zhruba 30 produkcí

Česká filmová komise zaregistrovala pro letošní rok tři desítky žádostí zahraničních produkcí na filmové pobídky při...
Filmy Česká republika
USA podle ministra financí monitorují nedávný pokles čínské měny
21. 7. 2018 08:59

USA podle ministra financí monitorují nedávný pokles čínské měny

Spojené státy monitorují nedávné oslabení čínské měny jüan a budou přezkoumávat, zda s měnou nebylo manipulováno....
Forex (FX) Čínský jüan Spojené státy americké (USA)
S&P zlepšila výhled řeckého ratingu na pozitivní
21. 7. 2018 04:55

S&P zlepšila výhled řeckého ratingu na pozitivní

Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor's zlepšila výhled hodnocení úvěrové spolehlivosti Řecka ze stabilního...
Řecko Rating PIIGS
Deutsche Bank zaplatí 75 milionů dolarů kvůli obvinění v USA
21. 7. 2018 01:55

Deutsche Bank zaplatí 75 milionů dolarů kvůli obvinění v USA

Největší německá bankovní společnost Deutsche Bank zaplatí ve Spojených státech téměř 75 milionů dolarů, aby urovnala...
Deutsche Bank Evropské akcie
S&P potvrdila úvěrové ratingy České republiky
20. 7. 2018 23:00

S&P potvrdila úvěrové ratingy České republiky

Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor's potvrdila své hodnocení úvěrové spolehlivosti České republiky....
Česká republika Česká ekonomika České státní dluhopisy
Americké akcie v pátek mírně oslabily, za celý týden zůstaly…
Americké akcie v pátek mírně oslabily, za celý týden zůstaly…
20. 7. 2018 22:00

Americké akcie v pátek mírně oslabily, za celý týden zůstaly prakticky beze změny

Americké akciové indexy v pátek nepatrně klesly kvůli obavám z eskalace obchodního konfliktu mezi Spojenými státy a...
Americké akcie Shrnutí obchodování v USA
Evropské akcie v pátek po Trumpových výrocích o Číně a Fedu vesměs…
Evropské akcie v pátek po Trumpových výrocích o Číně a Fedu vesměs…
20. 7. 2018 18:00

Evropské akcie v pátek po Trumpových výrocích o Číně a Fedu vesměs klesaly

Velké burzy západní Evropy uzavíraly v pátek odpoledne níže než ve čtvrtek v souvislosti s čerstvými výroky...
Evropské akcie Shrnutí obchodování v Evropě