Philip Morris ČR ve třetím čtvrtletí zvýšila tržby, motorem růstu byl export
|

Philip Morris ČR ve třetím čtvrtletí zvýšila tržby, motorem růstu byl export

Společnost Philip Morris ČR ve 3Q2014 zvýšila objem dodávek o 17,7 %. Motorem růstu byl export, který narostl o 23,1 %. Tržby firmy se meziročně zvýšily o 17,6 % na 3,8 miliardy Kč.

Philip Morris ČR Akcie ČR Tabák a cigarety Výsledková sezóna

Čisté tržby za devět měsíců roku 2014 byly 10,233 miliardy Kč. To představuje nárůst o 10,2 % proti stejnému období roku 2013 (po vyloučení příznivého efektu změny měnového kurzu na tržby +5,9 %). V samotném třetím kvartálu tržby dosáhly 3,833 miliardy Kč (meziročně +17,6 %).

Trh s cigaretami poklesl v ČR o 0,1 %, zatímco na Slovensku narostl o 2,4 %. V Česku Philip Morris ČR tržní podíl ztrácela, zatímco na Slovensku přidala dalších 1,4 procentního bodu.

Odbyt ve 3Q2014 meziročně v ČR vzrostl o 9,6 %, na Slovensku o 10,9 %. Vývoz meziročně posílil o 23,1 %. Odbyt celkově meziročně vzrostl o 17,7 % na 8,955 miliardy kusů.

Za růstem tržeb stojí vyšší objem prodejů a míry zastoupení jednotlivých značek v prodejích v České republice a na Slovensku a vyšší vývoz jiným společnostem ve skupině Philip Morris International.

Objem domácího odbytu firmě vzrostl za devět měsíců o 6,6 % na 6,5 miliardy kusů cigaret a tuzemské čisté tržby se zvýšily o 2,9 % na 3,9 miliardy korun. Tržby z vývozu do září stouply o 15,3 % na 4,4 miliardy korun, v samotném třetím čtvrtletí se zvýšily o 37,7 % na 1,7 miliardy korun.

"Zatímco růst našich konsolidovaných tržeb za prvních devět měsíců roku 2014 ovlivnily příznivý vývoj cen, objem prodejů a míra zastoupení jednotlivých značek v prodejích v České republice i na Slovensku, náš tržní podíl v České republice zůstal pod tlakem z důvodu pokračujícího přechodu spotřebitelů na cigarety v levném cenovém segmentu a na jemně řezaný tabák pro ruční výrobu cigaret s nižším daňovým zatížením," komentoval výsledky generální ředitel Philip Morris ČR András Tövisi.

Philip Morris ČR - tržby za 3Q2014 a 9M2014

"Philip Morris ČR reportovala výrazný růst exportních dodávek, které mají ale relativně nízké marže. Tržby společnosti po vyloučení kurzových vlivů vzrostly o 12,9 %, zatímco objem dodaných cigaret vzrostl o 17,7 %. Tržby přepočtené na jednu krabičku průměrně klesly o 4,1 %. Následkem toho pozitivní vliv rostoucích tržeb bude mít jen relativně omezený vliv na ziskovost společnosti. Celoroční dividendu (bez případného rozdělení části nerozděleného zisku) si dokážeme představit v rozmezí 760-780 Kč na akcii (přibližně 7,7% dividendový výnos)," uvedl Václav Kmínek, analytik z České spořitelny.

Kompletní zpráva

Konsolidované tržby bez spotřební daně a DPH se za třetí 2014 zvýšily v porovnání se stejným obdobím roku 2013 o 17,6 % na 3,8 miliardy Kč, a to zejména v důsledku příznivého vývoje objemu prodejů a míry zastoupení jednotlivých značek v prodejích v České republice a na Slovensku, vyššího objemu vývozů jiným společnostem ve skupině PMI a v důsledku příznivého vývoje měnového kurzu ve výši 154 milionů Kč, což bylo částečně eliminováno nepříznivým vývojem cen v České republice. Při vyloučení vlivu měnového kurzu se konsolidované tržby bez spotřební daně a DPH v porovnání s předchozím rokem zvýšily o 12,9 %.

Konsolidované čisté tržby se za prvních devět měsíců zvýšily v porovnání se stejným obdobím roku 2013 o 10,2 % na 10,2 miliardy Kč, a to v důsledku příznivého vývoje cen, objemu prodejů a míry zastoupení jednotlivých značek v prodejích v České republice a na Slovensku, vyššího objemu vývozů jiným společnostem ve skupině PMI a rovněž v důsledku příznivého vývoje měnového kurzu ve výši 401 milionů Kč. Při vyloučení vlivu měnového kurzu se konsolidované tržby bez spotřební daně a DPH v porovnání s předchozím rokem zvýšily o 5,9 %.

Podnikání v České republice

Tržby v tuzemsku bez spotřební daně a DPH za třetí čtvrtletí roku 2014 zůstaly v porovnání se stejným obdobím roku 2013 stabilní na úrovni 1,4 miliardy Kč, a to v důsledku příznivého vývoje objemu prodejů a míry zastoupení jednotlivých značek v prodejích, což bylo zcela eliminováno nepříznivým vývojem cen v důsledku pozdějšího zvýšení prodejních cen společností Philip Morris ČR a.s. v návaznosti na zvýšení spotřební daně v roce 2014. Čisté tržby se za prvních devět měsíců roku 2014 zvýšily o 2,9 % na 3,9 miliardy Kč, a to zejména v důsledku příznivého vývoje cen zohledňujícího především dopad zvýšení cen společností Philip Morris ČR a.s. z důvodu zvýšení spotřební daně a DPH v roce 2013 a zvýšení spotřební daně v roce 2014, a zároveň i příznivého vývoje objemu prodejů a míry zastoupení jednotlivých značek v prodejích.

Celkový trh cigaret v České republice vzrostl za třetí čtvrtletí roku 2014 v porovnání se stejným obdobím roku 2013 o odhadovaných 1,1 % na 5,4 miliardy kusů, zejména v důsledku příznivého vlivu sezónnosti, což bylo částečně eliminováno nepříznivým dopadem odhadovaného předzásobení obchodních partnerů konkurencí a vlivem zvýšení cen z důvodu zvýšení spotřební daně v letech 2013 a 2014. Za prvních devět měsíců roku 2014 poklesl celkový trh cigaret o odhadovaných 0,1 % na 14,9 miliardy kusů, především v důsledku nepříznivého vlivu odhadovaného předzásobení obchodních partnerů konkurencí a zároveň i vlivu zvýšení cen popsaného výše, což bylo téměř zcela vykompenzováno příznivým vlivem výraznější sezónnosti.

Podle maloobchodního průzkumu agentury ACNielsen Czech Republic s.r.o. poklesl tržní podíl společnosti Philip Morris ČR a.s. (bez značky RGD) o 1,6 procentního bodu na 46,5 % za třetí čtvrtletí roku 2014 v porovnání se stejným obdobím roku 2013, především v důsledku pokračujícího poklesu tržního podílu u místních značek a značky Red & White, který byl částečně kompenzován vyšším podílem značek Marlboro, L&M a Chesterfield. Růst značky Marlboro byl podpořen zejména variantami Marlboro RS, Marlboro PSP, první variantou v uzavíratelném měkkém balení na českém trhu uvedenou v únoru 2014, a úspěšným uvedením varianty Marlboro Fuse Beyond, první varianty se dvěma kapslemi uvnitř filtru na českém trhu v dubnu 2014. Růst značky L&M byl zejména podpořen pokračujícím úspěchem varianty L&M Loft, cigarety v užším formátu uvedené na trh v roce 2012. Obě značky L&M a Chesterfield rovněž těžily z optimalizace portfolia našich místních značek z konce roku 2013. Tržní podíl za prvních devět měsíců roku 2014 poklesl o 2,7 procentního bodu na 46,4 %, odrážejíce obdobné trendy.

Objem domácího odbytu společnosti Philip Morris ČR a.s. se za třetí čtvrtletí roku 2014 zvýšil v porovnání se stejným obdobím roku 2013 o 9,6 % na 2,4 miliardy kusů. Toto zvýšení bylo způsobeno růstem celkového trhu, což bylo částeně eliminováno poklesem tržního podílu, jak je uvedeno výše. Za prvních devět měsíců roku 2014 se v porovnání se stejným obdobím roku 2013 zvýšil objem domácího odbytu o 6,6 % na 6,5 miliardy kusů.

Podnikání na Slovensku

Tržby společnosti Philip Morris Slovakia s.r.o. bez spotřební daně a DPH za třetí čtvrtletí roku 2014 se v místní měně zvýšily v porovnání se stejným obdobím roku 2013 o 10,4 % na 26,3 milionů eur, především v důsledku příznivého vývoje objemu prodejů a míry zastoupení jednotlivých značek v prodejích a příznivého vývoje cen odrážejícího zvýšení prodejních cen společností Philip Morris Slovakia s.r.o. v průběhu roku 2014. Čisté tržby se za prvních devět měsíců roku 2014 zvýšily o 7,6 % na 69,4 milionů eur, a to v důsledku příznivého vývoje objemu prodejů a míry zastoupení jednotlivých značek v prodejích a příznivého vývoje cen odrážejícího zvýšení prodejních cen v letech 2013 a 2014. Celkový trh cigaret na Slovensku vzrostl za třetí čtvrtletí roku 2014 v porovnání se stejným obdobím roku 2013 o odhadované 3,0 % na 1,9 miliardy kusů cigaret zejména v důsledku výraznější sezónnosti. Za prvních devět měsíců roku 2014 vzrostl celkový trh cigaret o 2,4 % na 5,3 miliardy kusů.

Podle maloobchodního průzkumu agentury ACNielsen Slovakia s.r.o. se zvýšil tržní podíl společnosti Philip Morris Slovakia s.r.o. (bez značky RGD) o 1,9 procentního bodu na 53,5 % za třetí čtvrtletí roku 2014 v porovnání se stejným obdobím roku 2013. Toto zvýšení bylo zejména způsobeno nárůstem podílu značek L&M a Marlboro, a bylo částečně eliminováno poklesem tržního podílu u místních značek. Růst značky Marlboro byl zejména podpořen úspěchem varianty Marlboro PSP, první varianty v uzavíratelném měkkém balení na slovenském trhu uvedené v květnu 2014. Tržní podíl se za prvních devět měsíců roku 2014 zvýšil o 1,4 procentního bodu na 53,0 %, odrážejíce obdobné trendy. Značka L&M si ještě více upevnila svoji pozici nejprodávanější značky na trhu.

Objem domácího odbytu společnosti Philip Morris Slovakia s.r.o. se za třetí čtvrtletí roku 2014 zvýšil v porovnání se stejným obdobím roku 2013 o 10,9 % na 1,1 miliardy kusů, vlivem růstu celkového trhu a tržního podílu, jak je uvedeno výše. Za prvních devět měsíců roku 2014 se v porovnání se stejným obdobím roku 2013 zvýšil objem domácího odbytu o 7,4 % na 2,9 miliardy kusů.

Značka RGD v České republice a na Slovensku

Kromě PMI značek, v rámci spolupráce mezi společnostmi PMI a China National Tobacco Corporation pokračují Philip Morris ČR a.s. a Philip Morris Slovakia s.r.o. v distribuci a prodeji značky RGD na českém a slovenském trhu. Dle nově uzavřené sublicenční smlouvy, Philip Morris ČR a.s. získal plnou manažerskou rozhodovací pravomoc nad značkou RGD na těchto trzích. V důsledku této změny je s platností od 1.dubna 2014 značka RGD plně integrovaná do PMI portfolia značek a objem prodeje značky RGD je zahrnován do vykazovaného objemu prodeje a tržního podílu PMI značek.

Včetně značky RGD, byl ve třetím čtvrtletí roku 2014 tržní podíl společnosti Philip Morris ČR a.s. 47,7 % a tržní podíl společnosti Philip Morris Slovakia s.r.o. 56,0 %. Včetně značky RGD od 1. dubna 2014, byl za prvních devět měsíců roku 2014 tržní podíl společnosti Philip Morris ČR a.s., 47,3 % a tržní podíl společnosti Philip Morris Slovakia s.r.o. 54,7 %.

Vývoz

Tržby z vývozu se za třetí čtvrtletí roku 2014 zvýšily v porovnání se stejným obdobím roku 2013 o 37,7 % na 1,7 miliardy Kč, a to zejména v důsledku vyššího objemu prodeje cigaret a ostatních tabákových produktů jiným společnostem ve skupině PMI a v důsledku příznivého vývoje měnového kurzu ve výši 108 milionů Kč. Za prvních devět měsíců roku 2014 se tržby z vývozu zvýšily o 15,3 % na 4,4 miliardy Kč ze stejných důvodů a také v důsledku příznivého vývoje měnového kurzu ve výši 279 milionů Kč. Při vyloučení vlivu měnového kurzu se tržby z vývozu zvýšily o 28,9 % ve třetím čtvrtletí 2014, resp. o 7,9 % za prvních devět měsíců roku 2014.

Zdroj: Philip Morris ČR, ČTK

Voda v krajině se musí řešit jako celek, vyzvali vědci politiky
08:55

Voda v krajině se musí řešit jako celek, vyzvali vědci politiky

Vědci z České limnologické společnosti (ČLS) upozornili v otevřeném dopisu na nedostatečné řešení problémů s vodou a...
Voda Česká republika Česká ekonomika
Šéf OECD představí v Praze hodnocení ekonomiky ČR
03:05

Šéf OECD představí v Praze hodnocení ekonomiky ČR

Do Česka v neděli přicestuje generální tajemník Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Ángel Gurría,...
Česká republika Česká ekonomika
V Libyi byli uneseni dva pracovníci ropné společnosti, produkce…
včera v 14:21

V Libyi byli uneseni dva pracovníci ropné společnosti, produkce suroviny na místě klesne

Při útoku zatím neznámé skupiny na zařízení největšího ropného naleziště v Libyi, ropného pole Sharara, byli v sobotu...
Ropa Komodity Těžba
La Repubblica: Je pravda, že se po vodě hubne?
La Repubblica: Je pravda, že se po vodě hubne?
včera v 08:58

La Repubblica: Je pravda, že se po vodě hubne?

Lidské tělo si žádá zhruba dva litry vody denně. Dvacet procent naší potřeby pochází z potravin, které sníme, zejména...
Voda Potraviny Zajímavost dne
Facebook nehodlá na své síti mazat falešné zprávy
včera v 06:20

Facebook nehodlá na své síti mazat falešné zprávy

Americká internetová společnost Facebook nehodlá na své sociální síti mazat falešné zprávy. Podle firmy by to bylo v...
Facebook Sociální sítě Média
Americké akcie uzavřely ziskový týden mírným pátečním růstem, S&P 500…
Americké akcie uzavřely ziskový týden mírným pátečním růstem, S&P 500…
13. 7. 2018 22:00

Americké akcie uzavřely ziskový týden mírným pátečním růstem, S&P 500 je nejvýše od února

Americké akcie uzavřely páteční obchodování především díky ziskům průmyslových a energetických firem růstem. Širší...
Americké akcie Shrnutí obchodování v USA
USA zrušily zákaz dodávek amerického zboží čínské firmě ZTE
13. 7. 2018 19:00

USA zrušily zákaz dodávek amerického zboží čínské firmě ZTE

Ministerstvo obchodu Spojených států v pátek zrušilo dubnové nařízení, podle kterého americké společnosti nesměly...
Spojené státy americké (USA) Čína Politika
Evropské akcie v pátek uzavřely v zelených číslech, za celý týden si…
Evropské akcie v pátek uzavřely v zelených číslech, za celý týden si…
13. 7. 2018 18:00

Evropské akcie v pátek uzavřely v zelených číslech, za celý týden si připsaly více než půl procenta

Evropské akciové trhy zakončily páteční seanci v plusu, když se investoři soustředili na výsledkovou sezónu ve...
Evropské akcie Shrnutí obchodování v Evropě
Zahraniční investice v EU loni klesly o téměř 90 procent
Zahraniční investice v EU loni klesly o téměř 90 procent
13. 7. 2018 17:44

Zahraniční investice v EU loni klesly o téměř 90 procent

Přímé zahraniční investice v Evropské unii loni klesly o 89,2 procenta na 36,7 miliardy eur. Snížily se již druhý rok...
Evropská unie Investice
Italská centrální banka zhoršila výhled domácí ekonomiky
Italská centrální banka zhoršila výhled domácí ekonomiky
13. 7. 2018 17:27

Italská centrální banka zhoršila výhled domácí ekonomiky

Italská centrální banka v pátek zhoršila výhled domácí ekonomiky pro letošní i příští rok. Reagovala tak na...
Itálie Centrální banky HDP
Přední těžaři ropy by podle Ruska mohli dál zvyšovat produkci
Přední těžaři ropy by podle Ruska mohli dál zvyšovat produkci
13. 7. 2018 17:03

Přední těžaři ropy by podle Ruska mohli dál zvyšovat produkci

Rusko a další přední těžaři ropy by mohli pokračovat ve zvyšování produkce v případě, že se ropný trh bude potýkat s...
Rusko Těžba Ropa
Pražská burza v pátek mírně stoupla, za celý týden zpevnila o 0,7 %
Pražská burza v pátek mírně stoupla, za celý týden zpevnila o 0,7 %
13. 7. 2018 16:45

Pražská burza v pátek mírně stoupla, za celý týden zpevnila o 0,7 %

Pražská burza se v pátek odrazila od ztráty ze čtvrtečního obchodování, když index PX vzrostl o 0,15 % na 1 084,79...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
Trh s kryptoměnami v závěru pracovního týdne mírně roste
13. 7. 2018 16:20

Trh s kryptoměnami v závěru pracovního týdne mírně roste

Nejpopulárnější kryptoměny se v pátek pohybují v plusových číslech. Bitcoin krátce po 16.00 podle serveru...
Kryptoměny Bitcoin
USA: Index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity v červenci…
13. 7. 2018 16:00

USA: Index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity v červenci podle předběžných dat klesl na 97,1 bodu

Index spotřebitelské důvěry ve Spojených státech v červenci klesl na 97,1 bodu z 98,2 bodu v červnu. Analytici...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Spotřebitelská důvěra
Ze světa investičních doporučení (13. července)
13. 7. 2018 15:20

Ze světa investičních doporučení (13. července)

Které akcie si v pátek vysloužily pozornost analytiků? Nabízíme přehled vybraných nových a upravených investičních...
Investiční doporučení Americké akcie
Slovensko zaostává v EU v nabídce dostupného nájemného bydlení
13. 7. 2018 14:45

Slovensko zaostává v EU v nabídce dostupného nájemného bydlení

Slovensko výrazně zaostává za ostatní zeměmi EU při nabídce finančně dostupných nájemných bytů, což se nepříznivě...
Slovensko Bydlení Nemovitosti
USA: Index dovozních cen v červnu meziročně stoupl o 4,3 %, index…
13. 7. 2018 14:30

USA: Index dovozních cen v červnu meziročně stoupl o 4,3 %, index vývozních cen se zvýšil o 5,3 %

Americký index dovozních cen se v červnu podle očekávání meziročně zvýšil o 4,3 %, a rostl tak stejným tempem jako v...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Mezinárodní obchod
Zisk Citigroup stoupl o 16 procent, překonal odhady
Zisk Citigroup stoupl o 16 procent, překonal odhady
13. 7. 2018 14:04

Zisk Citigroup stoupl o 16 procent, překonal odhady

Americká banka Citigroup zvýšila ve druhém čtvrtletí čistý zisk meziročně o 16 procent na 4,5 miliardy dolarů a...
Citigroup Americké banky Banky