Philip Morris ČR ve třetím čtvrtletí zvýšila tržby, motorem růstu byl export
|

Philip Morris ČR ve třetím čtvrtletí zvýšila tržby, motorem růstu byl export

Společnost Philip Morris ČR ve 3Q2014 zvýšila objem dodávek o 17,7 %. Motorem růstu byl export, který narostl o 23,1 %. Tržby firmy se meziročně zvýšily o 17,6 % na 3,8 miliardy Kč.

Philip Morris ČR Akcie ČR Tabák a cigarety Výsledková sezóna

Čisté tržby za devět měsíců roku 2014 byly 10,233 miliardy Kč. To představuje nárůst o 10,2 % proti stejnému období roku 2013 (po vyloučení příznivého efektu změny měnového kurzu na tržby +5,9 %). V samotném třetím kvartálu tržby dosáhly 3,833 miliardy Kč (meziročně +17,6 %).

Trh s cigaretami poklesl v ČR o 0,1 %, zatímco na Slovensku narostl o 2,4 %. V Česku Philip Morris ČR tržní podíl ztrácela, zatímco na Slovensku přidala dalších 1,4 procentního bodu.

Odbyt ve 3Q2014 meziročně v ČR vzrostl o 9,6 %, na Slovensku o 10,9 %. Vývoz meziročně posílil o 23,1 %. Odbyt celkově meziročně vzrostl o 17,7 % na 8,955 miliardy kusů.

Za růstem tržeb stojí vyšší objem prodejů a míry zastoupení jednotlivých značek v prodejích v České republice a na Slovensku a vyšší vývoz jiným společnostem ve skupině Philip Morris International.

Objem domácího odbytu firmě vzrostl za devět měsíců o 6,6 % na 6,5 miliardy kusů cigaret a tuzemské čisté tržby se zvýšily o 2,9 % na 3,9 miliardy korun. Tržby z vývozu do září stouply o 15,3 % na 4,4 miliardy korun, v samotném třetím čtvrtletí se zvýšily o 37,7 % na 1,7 miliardy korun.

"Zatímco růst našich konsolidovaných tržeb za prvních devět měsíců roku 2014 ovlivnily příznivý vývoj cen, objem prodejů a míra zastoupení jednotlivých značek v prodejích v České republice i na Slovensku, náš tržní podíl v České republice zůstal pod tlakem z důvodu pokračujícího přechodu spotřebitelů na cigarety v levném cenovém segmentu a na jemně řezaný tabák pro ruční výrobu cigaret s nižším daňovým zatížením," komentoval výsledky generální ředitel Philip Morris ČR András Tövisi.

Philip Morris ČR - tržby za 3Q2014 a 9M2014

"Philip Morris ČR reportovala výrazný růst exportních dodávek, které mají ale relativně nízké marže. Tržby společnosti po vyloučení kurzových vlivů vzrostly o 12,9 %, zatímco objem dodaných cigaret vzrostl o 17,7 %. Tržby přepočtené na jednu krabičku průměrně klesly o 4,1 %. Následkem toho pozitivní vliv rostoucích tržeb bude mít jen relativně omezený vliv na ziskovost společnosti. Celoroční dividendu (bez případného rozdělení části nerozděleného zisku) si dokážeme představit v rozmezí 760-780 Kč na akcii (přibližně 7,7% dividendový výnos)," uvedl Václav Kmínek, analytik z České spořitelny.

Kompletní zpráva

Konsolidované tržby bez spotřební daně a DPH se za třetí 2014 zvýšily v porovnání se stejným obdobím roku 2013 o 17,6 % na 3,8 miliardy Kč, a to zejména v důsledku příznivého vývoje objemu prodejů a míry zastoupení jednotlivých značek v prodejích v České republice a na Slovensku, vyššího objemu vývozů jiným společnostem ve skupině PMI a v důsledku příznivého vývoje měnového kurzu ve výši 154 milionů Kč, což bylo částečně eliminováno nepříznivým vývojem cen v České republice. Při vyloučení vlivu měnového kurzu se konsolidované tržby bez spotřební daně a DPH v porovnání s předchozím rokem zvýšily o 12,9 %.

Konsolidované čisté tržby se za prvních devět měsíců zvýšily v porovnání se stejným obdobím roku 2013 o 10,2 % na 10,2 miliardy Kč, a to v důsledku příznivého vývoje cen, objemu prodejů a míry zastoupení jednotlivých značek v prodejích v České republice a na Slovensku, vyššího objemu vývozů jiným společnostem ve skupině PMI a rovněž v důsledku příznivého vývoje měnového kurzu ve výši 401 milionů Kč. Při vyloučení vlivu měnového kurzu se konsolidované tržby bez spotřební daně a DPH v porovnání s předchozím rokem zvýšily o 5,9 %.

Podnikání v České republice

Tržby v tuzemsku bez spotřební daně a DPH za třetí čtvrtletí roku 2014 zůstaly v porovnání se stejným obdobím roku 2013 stabilní na úrovni 1,4 miliardy Kč, a to v důsledku příznivého vývoje objemu prodejů a míry zastoupení jednotlivých značek v prodejích, což bylo zcela eliminováno nepříznivým vývojem cen v důsledku pozdějšího zvýšení prodejních cen společností Philip Morris ČR a.s. v návaznosti na zvýšení spotřební daně v roce 2014. Čisté tržby se za prvních devět měsíců roku 2014 zvýšily o 2,9 % na 3,9 miliardy Kč, a to zejména v důsledku příznivého vývoje cen zohledňujícího především dopad zvýšení cen společností Philip Morris ČR a.s. z důvodu zvýšení spotřební daně a DPH v roce 2013 a zvýšení spotřební daně v roce 2014, a zároveň i příznivého vývoje objemu prodejů a míry zastoupení jednotlivých značek v prodejích.

Celkový trh cigaret v České republice vzrostl za třetí čtvrtletí roku 2014 v porovnání se stejným obdobím roku 2013 o odhadovaných 1,1 % na 5,4 miliardy kusů, zejména v důsledku příznivého vlivu sezónnosti, což bylo částečně eliminováno nepříznivým dopadem odhadovaného předzásobení obchodních partnerů konkurencí a vlivem zvýšení cen z důvodu zvýšení spotřební daně v letech 2013 a 2014. Za prvních devět měsíců roku 2014 poklesl celkový trh cigaret o odhadovaných 0,1 % na 14,9 miliardy kusů, především v důsledku nepříznivého vlivu odhadovaného předzásobení obchodních partnerů konkurencí a zároveň i vlivu zvýšení cen popsaného výše, což bylo téměř zcela vykompenzováno příznivým vlivem výraznější sezónnosti.

Podle maloobchodního průzkumu agentury ACNielsen Czech Republic s.r.o. poklesl tržní podíl společnosti Philip Morris ČR a.s. (bez značky RGD) o 1,6 procentního bodu na 46,5 % za třetí čtvrtletí roku 2014 v porovnání se stejným obdobím roku 2013, především v důsledku pokračujícího poklesu tržního podílu u místních značek a značky Red & White, který byl částečně kompenzován vyšším podílem značek Marlboro, L&M a Chesterfield. Růst značky Marlboro byl podpořen zejména variantami Marlboro RS, Marlboro PSP, první variantou v uzavíratelném měkkém balení na českém trhu uvedenou v únoru 2014, a úspěšným uvedením varianty Marlboro Fuse Beyond, první varianty se dvěma kapslemi uvnitř filtru na českém trhu v dubnu 2014. Růst značky L&M byl zejména podpořen pokračujícím úspěchem varianty L&M Loft, cigarety v užším formátu uvedené na trh v roce 2012. Obě značky L&M a Chesterfield rovněž těžily z optimalizace portfolia našich místních značek z konce roku 2013. Tržní podíl za prvních devět měsíců roku 2014 poklesl o 2,7 procentního bodu na 46,4 %, odrážejíce obdobné trendy.

Objem domácího odbytu společnosti Philip Morris ČR a.s. se za třetí čtvrtletí roku 2014 zvýšil v porovnání se stejným obdobím roku 2013 o 9,6 % na 2,4 miliardy kusů. Toto zvýšení bylo způsobeno růstem celkového trhu, což bylo částeně eliminováno poklesem tržního podílu, jak je uvedeno výše. Za prvních devět měsíců roku 2014 se v porovnání se stejným obdobím roku 2013 zvýšil objem domácího odbytu o 6,6 % na 6,5 miliardy kusů.

Podnikání na Slovensku

Tržby společnosti Philip Morris Slovakia s.r.o. bez spotřební daně a DPH za třetí čtvrtletí roku 2014 se v místní měně zvýšily v porovnání se stejným obdobím roku 2013 o 10,4 % na 26,3 milionů eur, především v důsledku příznivého vývoje objemu prodejů a míry zastoupení jednotlivých značek v prodejích a příznivého vývoje cen odrážejícího zvýšení prodejních cen společností Philip Morris Slovakia s.r.o. v průběhu roku 2014. Čisté tržby se za prvních devět měsíců roku 2014 zvýšily o 7,6 % na 69,4 milionů eur, a to v důsledku příznivého vývoje objemu prodejů a míry zastoupení jednotlivých značek v prodejích a příznivého vývoje cen odrážejícího zvýšení prodejních cen v letech 2013 a 2014. Celkový trh cigaret na Slovensku vzrostl za třetí čtvrtletí roku 2014 v porovnání se stejným obdobím roku 2013 o odhadované 3,0 % na 1,9 miliardy kusů cigaret zejména v důsledku výraznější sezónnosti. Za prvních devět měsíců roku 2014 vzrostl celkový trh cigaret o 2,4 % na 5,3 miliardy kusů.

Podle maloobchodního průzkumu agentury ACNielsen Slovakia s.r.o. se zvýšil tržní podíl společnosti Philip Morris Slovakia s.r.o. (bez značky RGD) o 1,9 procentního bodu na 53,5 % za třetí čtvrtletí roku 2014 v porovnání se stejným obdobím roku 2013. Toto zvýšení bylo zejména způsobeno nárůstem podílu značek L&M a Marlboro, a bylo částečně eliminováno poklesem tržního podílu u místních značek. Růst značky Marlboro byl zejména podpořen úspěchem varianty Marlboro PSP, první varianty v uzavíratelném měkkém balení na slovenském trhu uvedené v květnu 2014. Tržní podíl se za prvních devět měsíců roku 2014 zvýšil o 1,4 procentního bodu na 53,0 %, odrážejíce obdobné trendy. Značka L&M si ještě více upevnila svoji pozici nejprodávanější značky na trhu.

Objem domácího odbytu společnosti Philip Morris Slovakia s.r.o. se za třetí čtvrtletí roku 2014 zvýšil v porovnání se stejným obdobím roku 2013 o 10,9 % na 1,1 miliardy kusů, vlivem růstu celkového trhu a tržního podílu, jak je uvedeno výše. Za prvních devět měsíců roku 2014 se v porovnání se stejným obdobím roku 2013 zvýšil objem domácího odbytu o 7,4 % na 2,9 miliardy kusů.

Značka RGD v České republice a na Slovensku

Kromě PMI značek, v rámci spolupráce mezi společnostmi PMI a China National Tobacco Corporation pokračují Philip Morris ČR a.s. a Philip Morris Slovakia s.r.o. v distribuci a prodeji značky RGD na českém a slovenském trhu. Dle nově uzavřené sublicenční smlouvy, Philip Morris ČR a.s. získal plnou manažerskou rozhodovací pravomoc nad značkou RGD na těchto trzích. V důsledku této změny je s platností od 1.dubna 2014 značka RGD plně integrovaná do PMI portfolia značek a objem prodeje značky RGD je zahrnován do vykazovaného objemu prodeje a tržního podílu PMI značek.

Včetně značky RGD, byl ve třetím čtvrtletí roku 2014 tržní podíl společnosti Philip Morris ČR a.s. 47,7 % a tržní podíl společnosti Philip Morris Slovakia s.r.o. 56,0 %. Včetně značky RGD od 1. dubna 2014, byl za prvních devět měsíců roku 2014 tržní podíl společnosti Philip Morris ČR a.s., 47,3 % a tržní podíl společnosti Philip Morris Slovakia s.r.o. 54,7 %.

Vývoz

Tržby z vývozu se za třetí čtvrtletí roku 2014 zvýšily v porovnání se stejným obdobím roku 2013 o 37,7 % na 1,7 miliardy Kč, a to zejména v důsledku vyššího objemu prodeje cigaret a ostatních tabákových produktů jiným společnostem ve skupině PMI a v důsledku příznivého vývoje měnového kurzu ve výši 108 milionů Kč. Za prvních devět měsíců roku 2014 se tržby z vývozu zvýšily o 15,3 % na 4,4 miliardy Kč ze stejných důvodů a také v důsledku příznivého vývoje měnového kurzu ve výši 279 milionů Kč. Při vyloučení vlivu měnového kurzu se tržby z vývozu zvýšily o 28,9 % ve třetím čtvrtletí 2014, resp. o 7,9 % za prvních devět měsíců roku 2014.

Zdroj: Philip Morris ČR, ČTK

Co musíte ráno vědět (22. srpna)
Co musíte ráno vědět (22. srpna)
před hodinou

Co musíte ráno vědět (22. srpna)

Jak se ve středu vedlo akciím v Evropě a na Wall Street, co ukázal záznam z posledního zasedání měnového výboru Fedu...
Musíte vědět
Americké akcie ve středu zpevnily, dařilo se cenným papírům…
Americké akcie ve středu zpevnily, dařilo se cenným papírům…
včera v 22:30

Americké akcie ve středu zpevnily, dařilo se cenným papírům maloobchodních prodejců

Americké akcie ve středu posílily, protože překvapivě příznivé hospodářské výsledky některých významných...
Americké akcie Shrnutí obchodování v USA
CBO: Rozpočtový deficit USA napřesrok překročí bilion dolarů
včera v 22:03

CBO: Rozpočtový deficit USA napřesrok překročí bilion dolarů

Deficit federálního rozpočtu Spojených států v příštím fiskálním roce překročí hranici bilionu dolarů. Vyplývá to z...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Zadlužení
Představitelé Fedu se na červencovém zasedání rozcházeli v názorech…
Představitelé Fedu se na červencovém zasedání rozcházeli v názorech…
včera v 21:04

Představitelé Fedu se na červencovém zasedání rozcházeli v názorech na snížení úroků

Představitelé americké centrální banky (Fed) se rozcházeli v názorech na červencové snížení úrokových sazeb. Někteří...
Fed Centrální banky Úrokové sazby
RWE koupila od innogy podíl ve slovenské firmě VSEH
včera v 18:20

RWE koupila od innogy podíl ve slovenské firmě VSEH

Německá energetická skupina RWE koupila od dceřiné společnosti innogy podíl 49 procent ve slovenském dodavateli...
Německo RWE Fúze a akvizice
Evropské akcie ve středu vystoupily na dvoutýdenní maximum, nejvíce…
Evropské akcie ve středu vystoupily na dvoutýdenní maximum, nejvíce…
včera v 18:00

Evropské akcie ve středu vystoupily na dvoutýdenní maximum, nejvíce stoupl automobilový sektor

Evropské akciové trhy zakončily středeční obchodování v plusu a index STOXX Europe 600 den uzavřel na dvoutýdenním...
Evropské akcie Shrnutí obchodování v Evropě
Reuters: Regulátoři EU zkoumají plány Facebooku na digitální měnu
Reuters: Regulátoři EU zkoumají plány Facebooku na digitální měnu
včera v 17:08

Reuters: Regulátoři EU zkoumají plány Facebooku na digitální měnu

Antimonopolní regulátoři Evropské unie se rozhodli prozkoumat plány americké internetové společnosti Facebook na...
Facebook Americké akcie Kryptoměny
Pražská burza v polovině týdne zpevnila, akcie Avastu zdražily o…
Pražská burza v polovině týdne zpevnila, akcie Avastu zdražily o…
včera v 16:45

Pražská burza v polovině týdne zpevnila, akcie Avastu zdražily o necelá 2 %

Pražská burza ve středu uzavřela v plusu, index PX stoupl o 0,41 % na 1 037,98 bodu. Nejvíce se dařilo akciím výrobce...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
USA: Prodeje starších domů v červenci stouply o 2,5 %
včera v 16:00

USA: Prodeje starších domů v červenci stouply o 2,5 %

Prodeje starších domů ve Spojených státech v červenci podle očekávání meziměsíčně stouply o 2,5 % na celoročně...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Americký realitní trh
Ze světa investičních doporučení (21. srpna)
včera v 15:00

Ze světa investičních doporučení (21. srpna)

Které akcie si ve středu vysloužily pozornost analytiků? Nabízíme přehled vybraných nových a upravených investičních...
Investiční doporučení
Inflace v Kanadě v červenci stagnovala na 2 %
včera v 14:30

Inflace v Kanadě v červenci stagnovala na 2 %

Spotřebitelské ceny v Kanadě v červenci meziročně vzrostly o 2 %, a rostly tak stejným tempem jako v předchozím...
Kanada Inflace
Výroba aut v Česku zatím roste, zpomalování ekonomiky se projeví…
včera v 14:00

Výroba aut v Česku zatím roste, zpomalování ekonomiky se projeví později

Výroba automobilů v Česku zatím nadále roste, zpomalování světové ekonomiky je však pro výrobce varováním. V případě...
Auta Česká ekonomika Průmysl
Německá vláda poprvé prodala 30leté dluhopisy se záporným výnosem
Německá vláda poprvé prodala 30leté dluhopisy se záporným výnosem
včera v 13:50

Německá vláda poprvé prodala 30leté dluhopisy se záporným výnosem

Německá vláda ve středu v aukci poprvé prodala 30leté státní dluhopisy se záporným výnosem. Prodala jich za 824...
Německo Státní dluhopisy Dluhopisový trh
Portugalský palubní personál Ryanairu zahájil pětidenní stávku
Portugalský palubní personál Ryanairu zahájil pětidenní stávku
včera v 13:28

Portugalský palubní personál Ryanairu zahájil pětidenní stávku

Palubní personál irských nízkonákladových aerolinek Ryanair v Portugalsku ve středu vstoupil do pětidenní stávky....
Portugalsko Doprava Odbory
USA: Počet žádostí o hypotéku v týdnu do 16. srpna klesl o 0,9 % …
včera v 13:10

USA: Počet žádostí o hypotéku v týdnu do 16. srpna klesl o 0,9 % (předchozí týden: +21,7 %)

Počet žádostí o hypotéku ve Spojených státech v týdnu do 16. srpna po sezónním očištění údajů klesl proti předchozímu...
Spojené státy americké (USA) Hypotéky Americký realitní trh
Německá vláda schválila zrušení solidární daně pro většinu plátců
včera v 12:58

Německá vláda schválila zrušení solidární daně pro většinu plátců

Německá vláda schválila návrh zákona, který osvobodí většinu poplatníků od takzvané solidární daně. Ta byla zavedena...
Německo Daně