Philip Morris ČR ve třetím čtvrtletí zvýšila tržby, motorem růstu byl export
|

Philip Morris ČR ve třetím čtvrtletí zvýšila tržby, motorem růstu byl export

Společnost Philip Morris ČR ve 3Q2014 zvýšila objem dodávek o 17,7 %. Motorem růstu byl export, který narostl o 23,1 %. Tržby firmy se meziročně zvýšily o 17,6 % na 3,8 miliardy Kč.

Philip Morris ČR Akcie ČR Tabák a cigarety Výsledková sezóna

Čisté tržby za devět měsíců roku 2014 byly 10,233 miliardy Kč. To představuje nárůst o 10,2 % proti stejnému období roku 2013 (po vyloučení příznivého efektu změny měnového kurzu na tržby +5,9 %). V samotném třetím kvartálu tržby dosáhly 3,833 miliardy Kč (meziročně +17,6 %).

Trh s cigaretami poklesl v ČR o 0,1 %, zatímco na Slovensku narostl o 2,4 %. V Česku Philip Morris ČR tržní podíl ztrácela, zatímco na Slovensku přidala dalších 1,4 procentního bodu.

Odbyt ve 3Q2014 meziročně v ČR vzrostl o 9,6 %, na Slovensku o 10,9 %. Vývoz meziročně posílil o 23,1 %. Odbyt celkově meziročně vzrostl o 17,7 % na 8,955 miliardy kusů.

Za růstem tržeb stojí vyšší objem prodejů a míry zastoupení jednotlivých značek v prodejích v České republice a na Slovensku a vyšší vývoz jiným společnostem ve skupině Philip Morris International.

Objem domácího odbytu firmě vzrostl za devět měsíců o 6,6 % na 6,5 miliardy kusů cigaret a tuzemské čisté tržby se zvýšily o 2,9 % na 3,9 miliardy korun. Tržby z vývozu do září stouply o 15,3 % na 4,4 miliardy korun, v samotném třetím čtvrtletí se zvýšily o 37,7 % na 1,7 miliardy korun.

"Zatímco růst našich konsolidovaných tržeb za prvních devět měsíců roku 2014 ovlivnily příznivý vývoj cen, objem prodejů a míra zastoupení jednotlivých značek v prodejích v České republice i na Slovensku, náš tržní podíl v České republice zůstal pod tlakem z důvodu pokračujícího přechodu spotřebitelů na cigarety v levném cenovém segmentu a na jemně řezaný tabák pro ruční výrobu cigaret s nižším daňovým zatížením," komentoval výsledky generální ředitel Philip Morris ČR András Tövisi.

Philip Morris ČR - tržby za 3Q2014 a 9M2014

"Philip Morris ČR reportovala výrazný růst exportních dodávek, které mají ale relativně nízké marže. Tržby společnosti po vyloučení kurzových vlivů vzrostly o 12,9 %, zatímco objem dodaných cigaret vzrostl o 17,7 %. Tržby přepočtené na jednu krabičku průměrně klesly o 4,1 %. Následkem toho pozitivní vliv rostoucích tržeb bude mít jen relativně omezený vliv na ziskovost společnosti. Celoroční dividendu (bez případného rozdělení části nerozděleného zisku) si dokážeme představit v rozmezí 760-780 Kč na akcii (přibližně 7,7% dividendový výnos)," uvedl Václav Kmínek, analytik z České spořitelny.

Kompletní zpráva

Konsolidované tržby bez spotřební daně a DPH se za třetí 2014 zvýšily v porovnání se stejným obdobím roku 2013 o 17,6 % na 3,8 miliardy Kč, a to zejména v důsledku příznivého vývoje objemu prodejů a míry zastoupení jednotlivých značek v prodejích v České republice a na Slovensku, vyššího objemu vývozů jiným společnostem ve skupině PMI a v důsledku příznivého vývoje měnového kurzu ve výši 154 milionů Kč, což bylo částečně eliminováno nepříznivým vývojem cen v České republice. Při vyloučení vlivu měnového kurzu se konsolidované tržby bez spotřební daně a DPH v porovnání s předchozím rokem zvýšily o 12,9 %.

Konsolidované čisté tržby se za prvních devět měsíců zvýšily v porovnání se stejným obdobím roku 2013 o 10,2 % na 10,2 miliardy Kč, a to v důsledku příznivého vývoje cen, objemu prodejů a míry zastoupení jednotlivých značek v prodejích v České republice a na Slovensku, vyššího objemu vývozů jiným společnostem ve skupině PMI a rovněž v důsledku příznivého vývoje měnového kurzu ve výši 401 milionů Kč. Při vyloučení vlivu měnového kurzu se konsolidované tržby bez spotřební daně a DPH v porovnání s předchozím rokem zvýšily o 5,9 %.

Podnikání v České republice

Tržby v tuzemsku bez spotřební daně a DPH za třetí čtvrtletí roku 2014 zůstaly v porovnání se stejným obdobím roku 2013 stabilní na úrovni 1,4 miliardy Kč, a to v důsledku příznivého vývoje objemu prodejů a míry zastoupení jednotlivých značek v prodejích, což bylo zcela eliminováno nepříznivým vývojem cen v důsledku pozdějšího zvýšení prodejních cen společností Philip Morris ČR a.s. v návaznosti na zvýšení spotřební daně v roce 2014. Čisté tržby se za prvních devět měsíců roku 2014 zvýšily o 2,9 % na 3,9 miliardy Kč, a to zejména v důsledku příznivého vývoje cen zohledňujícího především dopad zvýšení cen společností Philip Morris ČR a.s. z důvodu zvýšení spotřební daně a DPH v roce 2013 a zvýšení spotřební daně v roce 2014, a zároveň i příznivého vývoje objemu prodejů a míry zastoupení jednotlivých značek v prodejích.

Celkový trh cigaret v České republice vzrostl za třetí čtvrtletí roku 2014 v porovnání se stejným obdobím roku 2013 o odhadovaných 1,1 % na 5,4 miliardy kusů, zejména v důsledku příznivého vlivu sezónnosti, což bylo částečně eliminováno nepříznivým dopadem odhadovaného předzásobení obchodních partnerů konkurencí a vlivem zvýšení cen z důvodu zvýšení spotřební daně v letech 2013 a 2014. Za prvních devět měsíců roku 2014 poklesl celkový trh cigaret o odhadovaných 0,1 % na 14,9 miliardy kusů, především v důsledku nepříznivého vlivu odhadovaného předzásobení obchodních partnerů konkurencí a zároveň i vlivu zvýšení cen popsaného výše, což bylo téměř zcela vykompenzováno příznivým vlivem výraznější sezónnosti.

Podle maloobchodního průzkumu agentury ACNielsen Czech Republic s.r.o. poklesl tržní podíl společnosti Philip Morris ČR a.s. (bez značky RGD) o 1,6 procentního bodu na 46,5 % za třetí čtvrtletí roku 2014 v porovnání se stejným obdobím roku 2013, především v důsledku pokračujícího poklesu tržního podílu u místních značek a značky Red & White, který byl částečně kompenzován vyšším podílem značek Marlboro, L&M a Chesterfield. Růst značky Marlboro byl podpořen zejména variantami Marlboro RS, Marlboro PSP, první variantou v uzavíratelném měkkém balení na českém trhu uvedenou v únoru 2014, a úspěšným uvedením varianty Marlboro Fuse Beyond, první varianty se dvěma kapslemi uvnitř filtru na českém trhu v dubnu 2014. Růst značky L&M byl zejména podpořen pokračujícím úspěchem varianty L&M Loft, cigarety v užším formátu uvedené na trh v roce 2012. Obě značky L&M a Chesterfield rovněž těžily z optimalizace portfolia našich místních značek z konce roku 2013. Tržní podíl za prvních devět měsíců roku 2014 poklesl o 2,7 procentního bodu na 46,4 %, odrážejíce obdobné trendy.

Objem domácího odbytu společnosti Philip Morris ČR a.s. se za třetí čtvrtletí roku 2014 zvýšil v porovnání se stejným obdobím roku 2013 o 9,6 % na 2,4 miliardy kusů. Toto zvýšení bylo způsobeno růstem celkového trhu, což bylo částeně eliminováno poklesem tržního podílu, jak je uvedeno výše. Za prvních devět měsíců roku 2014 se v porovnání se stejným obdobím roku 2013 zvýšil objem domácího odbytu o 6,6 % na 6,5 miliardy kusů.

Podnikání na Slovensku

Tržby společnosti Philip Morris Slovakia s.r.o. bez spotřební daně a DPH za třetí čtvrtletí roku 2014 se v místní měně zvýšily v porovnání se stejným obdobím roku 2013 o 10,4 % na 26,3 milionů eur, především v důsledku příznivého vývoje objemu prodejů a míry zastoupení jednotlivých značek v prodejích a příznivého vývoje cen odrážejícího zvýšení prodejních cen společností Philip Morris Slovakia s.r.o. v průběhu roku 2014. Čisté tržby se za prvních devět měsíců roku 2014 zvýšily o 7,6 % na 69,4 milionů eur, a to v důsledku příznivého vývoje objemu prodejů a míry zastoupení jednotlivých značek v prodejích a příznivého vývoje cen odrážejícího zvýšení prodejních cen v letech 2013 a 2014. Celkový trh cigaret na Slovensku vzrostl za třetí čtvrtletí roku 2014 v porovnání se stejným obdobím roku 2013 o odhadované 3,0 % na 1,9 miliardy kusů cigaret zejména v důsledku výraznější sezónnosti. Za prvních devět měsíců roku 2014 vzrostl celkový trh cigaret o 2,4 % na 5,3 miliardy kusů.

Podle maloobchodního průzkumu agentury ACNielsen Slovakia s.r.o. se zvýšil tržní podíl společnosti Philip Morris Slovakia s.r.o. (bez značky RGD) o 1,9 procentního bodu na 53,5 % za třetí čtvrtletí roku 2014 v porovnání se stejným obdobím roku 2013. Toto zvýšení bylo zejména způsobeno nárůstem podílu značek L&M a Marlboro, a bylo částečně eliminováno poklesem tržního podílu u místních značek. Růst značky Marlboro byl zejména podpořen úspěchem varianty Marlboro PSP, první varianty v uzavíratelném měkkém balení na slovenském trhu uvedené v květnu 2014. Tržní podíl se za prvních devět měsíců roku 2014 zvýšil o 1,4 procentního bodu na 53,0 %, odrážejíce obdobné trendy. Značka L&M si ještě více upevnila svoji pozici nejprodávanější značky na trhu.

Objem domácího odbytu společnosti Philip Morris Slovakia s.r.o. se za třetí čtvrtletí roku 2014 zvýšil v porovnání se stejným obdobím roku 2013 o 10,9 % na 1,1 miliardy kusů, vlivem růstu celkového trhu a tržního podílu, jak je uvedeno výše. Za prvních devět měsíců roku 2014 se v porovnání se stejným obdobím roku 2013 zvýšil objem domácího odbytu o 7,4 % na 2,9 miliardy kusů.

Značka RGD v České republice a na Slovensku

Kromě PMI značek, v rámci spolupráce mezi společnostmi PMI a China National Tobacco Corporation pokračují Philip Morris ČR a.s. a Philip Morris Slovakia s.r.o. v distribuci a prodeji značky RGD na českém a slovenském trhu. Dle nově uzavřené sublicenční smlouvy, Philip Morris ČR a.s. získal plnou manažerskou rozhodovací pravomoc nad značkou RGD na těchto trzích. V důsledku této změny je s platností od 1.dubna 2014 značka RGD plně integrovaná do PMI portfolia značek a objem prodeje značky RGD je zahrnován do vykazovaného objemu prodeje a tržního podílu PMI značek.

Včetně značky RGD, byl ve třetím čtvrtletí roku 2014 tržní podíl společnosti Philip Morris ČR a.s. 47,7 % a tržní podíl společnosti Philip Morris Slovakia s.r.o. 56,0 %. Včetně značky RGD od 1. dubna 2014, byl za prvních devět měsíců roku 2014 tržní podíl společnosti Philip Morris ČR a.s., 47,3 % a tržní podíl společnosti Philip Morris Slovakia s.r.o. 54,7 %.

Vývoz

Tržby z vývozu se za třetí čtvrtletí roku 2014 zvýšily v porovnání se stejným obdobím roku 2013 o 37,7 % na 1,7 miliardy Kč, a to zejména v důsledku vyššího objemu prodeje cigaret a ostatních tabákových produktů jiným společnostem ve skupině PMI a v důsledku příznivého vývoje měnového kurzu ve výši 108 milionů Kč. Za prvních devět měsíců roku 2014 se tržby z vývozu zvýšily o 15,3 % na 4,4 miliardy Kč ze stejných důvodů a také v důsledku příznivého vývoje měnového kurzu ve výši 279 milionů Kč. Při vyloučení vlivu měnového kurzu se tržby z vývozu zvýšily o 28,9 % ve třetím čtvrtletí 2014, resp. o 7,9 % za prvních devět měsíců roku 2014.

Zdroj: Philip Morris ČR, ČTK

BBC: Na Mayovou tlačí euroskeptici, aby změnila brexitovou dohodu
včera v 15:47

BBC: Na Mayovou tlačí euroskeptici, aby změnila brexitovou dohodu

Na britskou premiérku Theresu Mayovou tlačí euroskeptická pětice kabinetu, aby změnila návrh brexitové dohody....
Spojené království Evropská unie Politika
Čínský prezident chce podle Soulu příští rok navštívit KLDR
včera v 14:37

Čínský prezident chce podle Soulu příští rok navštívit KLDR

Čínský prezident Si Ťin-pching chce příští rok navštívit Severní Koreu. Pozval ho tam vůdce KLDR Kim Čong-un. V...
Čína Severní Korea (KLDR) Politika
Ruský Yandex nabídne v Izraeli internetovou taxislužbu Yango
včera v 11:11

Ruský Yandex nabídne v Izraeli internetovou taxislužbu Yango

Ruský Yandex nabídne v Izraeli on-line taxislužbu. Pod značkou Yango ji plánuje provozovat v Tel Avivu a blízkém...
Izrael Doprava Rusko
Na summitu APEC vystoupily do popředí čínsko-americké spory
včera v 09:17

Na summitu APEC vystoupily do popředí čínsko-americké spory

Na letošním summitu zemí Rady pro ekonomickou spolupráci Asie a Tichomoří (APEC) vystoupily do popředí čínsko...
Spojené státy americké (USA) Čína Mezinárodní obchod
Americké akcie v pátek kvůli obchodní nejistotě uzavřely smíšeně, v…
Americké akcie v pátek kvůli obchodní nejistotě uzavřely smíšeně, v…
16. 11. 2018 22:30

Americké akcie v pátek kvůli obchodní nejistotě uzavřely smíšeně, v týdenním horizontu hlavní indexy klesly

Americké akcie uzavřely volatilní týden smíšeně, především kvůli pokračující nejistotě v mezinárodním obchodu. V...
Americké akcie Shrnutí obchodování v USA
CNBC: Tržby Airbnb v třetím čtvrtletí přesáhly miliardu dolarů
16. 11. 2018 21:17

CNBC: Tržby Airbnb v třetím čtvrtletí přesáhly miliardu dolarů

Tržby zprostředkovatele ubytování Airbnb v třetím čtvrtletí letošního roku spolehlivě přesáhly jednu miliardu dolarů....
Turismus a cestovní ruch Výsledková sezóna
DPA: Německo a Francie se shodly na návrhu rozpočtu eurozóny
16. 11. 2018 20:38

DPA: Německo a Francie se shodly na návrhu rozpočtu eurozóny

Německo a Francie se po dlouhých jednáních shodly na návrhu společného rozpočtu eurozóny, který by byl součástí...
Německo Francie Eurozóna
Americká centrální banka by podle šéfa chicagského Fedu mohla v…
16. 11. 2018 19:51

Americká centrální banka by podle šéfa chicagského Fedu mohla v příštím roce zvýšit úrokové sazby až čtyřikrát

Šéf chicagské pobočky americké centrální banky Charles Evans během vystoupení v Chicagu řekl, že by byl ochotný...
Fed Úrokové sazby Centrální banky
Analytici: Čtvrteční propad libry byl jen předehrou
Analytici: Čtvrteční propad libry byl jen předehrou
16. 11. 2018 19:19

Analytici: Čtvrteční propad libry byl jen předehrou

Britští politici ve čtvrtek měli možnost zjistit, jaké turbulence se na trzích mohou spustit, pokud neschválí dohodu...
Britská libra Spojené království Forex (FX)
Šéf polské centrální banky odmítl spekulace, že chystá rezignaci
16. 11. 2018 19:05

Šéf polské centrální banky odmítl spekulace, že chystá rezignaci

Guvernér polské centrální banky Adam Glapiński v pátek uklidňoval klienty polských bank, že si nemusejí dělat...
Polsko Centrální banky
VW ohlásil velké investice do elektromobilů a dalších technologií
16. 11. 2018 18:47

VW ohlásil velké investice do elektromobilů a dalších technologií

Německý automobilový koncern Volkswagen hodlá během příštích pěti let investovat téměř 44 miliard eur do vozidel s...
Volkswagen Auta Inovace
BBC: Vrací návrh brexitové dohody Britům kontrolu?
BBC: Vrací návrh brexitové dohody Britům kontrolu?
16. 11. 2018 18:29

BBC: Vrací návrh brexitové dohody Britům kontrolu?

Vzít si zpět kontrolu nad financemi, zákony či hranicemi. Takový byl hlavní argument, kterým britské voliče...
Spojené království Evropská unie Politika
Evropské akcie v pátek pod tíhou dění v Británii klesly, pod nulou…
Evropské akcie v pátek pod tíhou dění v Británii klesly, pod nulou…
16. 11. 2018 18:15

Evropské akcie v pátek pod tíhou dění v Británii klesly, pod nulou skončily i v týdenním horizontu

Obchodování na velkých evropských burzách v pátek skončilo v červených číslech. Investoři nadále zvažovali dění ve...
Evropské akcie Shrnutí obchodování v Evropě
Volkswagen přesune do Kvasin výrobu vozů rodiny Passat
16. 11. 2018 18:11

Volkswagen přesune do Kvasin výrobu vozů rodiny Passat

Volkswagen přesune do roku 2023 výrobu vozů rodiny Passat do závodu české automobilky Škoda Auto v Kvasinách, kde se...
Volkswagen Auta Česká republika
Irák po roce obnovil vývoz ropy z naleziště v Kirkúku
16. 11. 2018 17:52

Irák po roce obnovil vývoz ropy z naleziště v Kirkúku

Irák v pátek zahájil vývoz ropy z naleziště v Kirkúku, který zastavil před rokem kvůli sporu mezi iráckou centrální...
Irák Blízký a Střední východ Ropa
Nová konkurence na českém trhu cestovních kanceláří, Slevomat založil…
16. 11. 2018 17:39

Nová konkurence na českém trhu cestovních kanceláří, Slevomat založil CK Zanzo orientovanou na exotiku

Slevový portál Slevomat spustil vlastní cestovní kancelář CK Zanzo, která prodává zájezdy do exotických destinací....
Turismus a cestovní ruch Česká republika
BlackBerry koupí za 1,4 miliardy USD kybernetickou firmu Cylance
16. 11. 2018 17:05

BlackBerry koupí za 1,4 miliardy USD kybernetickou firmu Cylance

Kanadská společnost BlackBerry koupí za 1,4 miliardy USD firmu Cylance zaměřenou na umělou inteligenci a...
Mobilní telefony Fúze a akvizice Software
Pražská burza v pátek stagnovala, za celý týden klesla téměř o…
Pražská burza v pátek stagnovala, za celý týden klesla téměř o…
16. 11. 2018 16:45

Pražská burza v pátek stagnovala, za celý týden klesla téměř o procento

Pražská burza v pátek stagnovala, index PX sice klesl, ale jen o 0,05 % na 1 080,53 bodu. Dále oslabovaly akcie...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
Finský vývojář Rovio zvýšil čtvrtletní zisk, potřebuje ale nové hry
16. 11. 2018 16:34

Finský vývojář Rovio zvýšil čtvrtletní zisk, potřebuje ale nové hry

Společnost Rovio Entertainments, která je tvůrcem hry Angry Birds, ve třetím čtvrtletí zvýšila očištěný provozní zisk...
Evropské akcie Výsledková sezóna Finsko