Philip Morris ČR ve 3Q2015 meziročně zvýšila hrubý zisk o 1,4 % na 1,5 miliardy Kč
|

Philip Morris ČR ve 3Q2015 meziročně zvýšila hrubý zisk o 1,4 % na 1,5 miliardy Kč

Philip Morris ČR se ve 3Q2015 meziročně zvýšila hrubý zisk o 1,4 % na 1,5 miliardy Kč a konsolidované tržby bez spotřební daně a DPH se meziročně snížily o 23,3 % na 2,9 miliardy Kč. Za prvních devět měsíců roku 2015 dosáhla společnost hrubého zisku 3,9 miliardy Kč a konsolidovaných tržeb 8 miliard Kč, což představuje nárůst o 6,2 %, respektive pokles o 21,3 % oproti stejnému období roku 2014.

Philip Morris ČR Akcie ČR Tabák a cigarety Výsledková sezóna

Hlavní události 3Q2015:

  • Hrubý zisk se meziročně zvýšil o 1,4 % na 1,5 miliardy Kč.
  • Konsolidované tržby bez spotřební daně a DPH se meziročně snížily o 23,3 % na 2,9 miliardy Kč.
  • Celkový trh cigaret v České republice vzrostl meziročně o odhadovaných 6,2 % na 5,7 miliardy kusů.
  • Tržní podíl klesl v ČR o 1,9 procentního bodu na 45,8 %, na Slovensku vzrostl o 1,3 procentního bodu na 57,3 %.
  • Objem domácího odbytu se meziročně zvýšil o 2,2 % na 2,4 miliardy kusů.

Hlavní události 9M2015:

  • Konsolidovaný hrubý zisk vzrostl o 6,2 % na 3,9 miliardy Kč.
  • Konsolidované tržby bez spotřební daně a DPH klesly o 21,3 % na 8,0 miliardy Kč, především vlivem změny provozního modelu ve výrobě s platností od 1. ledna 2015.
  • Celkový trh s cigaretami vzrostl o 2,5 % v České republice a na Slovensku o 0,3 %.
  • Tržní podíl klesl v České republice o 1,1 procentního bodu a na Slovensku vzrostl o 2 procentní body.
  • Objem domácího odbytu vzrostl o 1,9 % v České republice a na Slovensku o 3,6 %.
Výsledky Philip Morris za 3Q a 9M2015

"Náš hrubý zisk za prvních devět měsíců 2015 vzrostl především díky příznivému vývoji cen v České republice i na Slovensku a objemu prodejů na Slovensku," vysvětluje András Tövisi, předseda představenstva a generální ředitel Philip Morris ČR, pobočky Philip Morris International, která zastřešuje podnikání na trhu v České republice a na Slovensku. "Celkový trh s cigaretami mírně vzrostl v České republice i na Slovensku, a to zejména v důsledku příznivého vlivu sezónnosti a zlepšující se ekonomické situace. Zatímco náš tržní podíl na Slovensku i nadále stabilně rostl, a to především v důsledku růstu značek Marlboro a L&M, tržní podíl v České republice byl nepříznivě ovlivněn především pokračujícím poklesem našich lokálních značek a značky Red&White, což bylo částečně kompenzováno vyšším podílem značek Philip Morris i L&M," uvedl Tövisi.

"Celkově hodnotíme výsledky Philip Morris ČR pro naše ocenění jako neutrální," komentuje zveřejněnou mezitímní zprávu Petr Bártek, analytik z České spořitelny. "Růst hrubé marže zpomaluje, což očekáváme i ve čtvrtém čtvrtletí. Titul stále nabízí více než 7% hrubý dividendový výnos a měl by ho být schopen udržet (díky silné rozvaze) i v následujících letech. Na druhou stranu v letech 2016-2017 očekáváme postupné zhoršování výsledků kvůli růstu spotřebních daní a očekávanému zákazu kouření v restauracích (od roku 2017)," dodává Bártek.

Změna provozního modelu ve výrobě

Ve snaze o maximalizaci výkonnosti a zvyšování flexibility za účelem zvýšení konkurenceschopnosti závodu v Kutné Hoře společnost změnila provozní model ve výrobě.

Od 1. ledna 2015 závod působí jako poskytovatel výrobních služeb. Výsledkem této změny je, že společnost Philip Morris ČR nevlastní materiály pro výrobu, je odměňována za poskytnutou službu přeměny materiálů do hotových výrobků formou poplatku za výrobní službu a zároveň nevykazuje exportní prodeje.

"Tržby za výrobní služby jsou v principu nižší než tržby z exportních prodejů vykazované v minulém roce, a to v souladu s nižšími výrobními náklady vztahujícími se k poskytované službě od 1. ledna 2015, v porovnání s vyššími náklady vztahujícími se k exportním prodejům před změnou provozního modelu," sdělil Tövisi.

Konsolidované finanční výsledky

Konsolidované tržby bez spotřební daně a DPH se za 3Q2015 v porovnání se stejným obdobím roku 2014 snížily o 23,3 % na 2,9 miliardy Kč, a to zejména v důsledku změny provozního modelu ve výrobě, jak je popsáno výše. Tento pokles byl částečně eliminován mimo jiné příznivým vývojem cen v České republice a na Slovensku a zároveň příznivým vývojem objemu prodejů a míry zastoupení jednotlivých značek v prodejích na Slovensku. Při vyloučení vlivu měnového kurzu se konsolidované tržby bez spotřební daně a DPH v porovnání s předchozím rokem snížily o 22,6 %.

Konsolidované čisté tržby se za prvních devět měsíců roku 2015 v porovnání se stejným obdobím roku 2014 snížily o 21,3 % na 8,0 miliardy Kč z důvodů popsaných výše. Při vyloučení vlivu měnového kurzu se konsolidované tržby bez spotřební daně a DPH v porovnání s předchozím rokem snížily o 21,2 %.

Hrubý zisk se za třetí čtvrtletí roku 2015 v porovnání se stejným obdobím roku 2014 zvýšil o 1,4 % na 1,5 miliardy Kč, a to zejména v důsledku příznivého vývoje cen v České republice a na Slovensku.

Hrubý zisk se za prvních devět měsíců v porovnání se stejným obdobím roku 2014 zvýšil o 6,2 % na 3,9 miliardy Kč.

Podnikání v České republice

Tržby v tuzemsku bez spotřební daně a DPH se za 3Q2015 v porovnání se stejným obdobím roku 2014 zvýšily o 10,1 % na 1,6 miliardy Kč, především vlivem příznivého vývoje cen ve výši 151 milionů Kč v důsledku zvýšení spotřební daně, které bylo zohledněno v prodejních cenách Philip Morris ČR v letech 2014 a 2015, což bylo částečně eliminováno nepříznivým vývojem objemu prodejů a míry zastoupení jednotlivých značek v prodejích, ve výši 8 milionů Kč.

Čisté tržby se za prvních devět měsíců roku 2015 zvýšily o 7,7 % na 4,2 miliardy Kč, především vlivem příznivého vývoje cen ve výši 408 milionů Kč v důsledku zvýšení spotřební daně, které bylo zohledněno v prodejních cenách Philip Morris ČR v letech 2014 a 2015, což bylo částečně eliminováno nepříznivým vývojem objemu prodejů a míry zastoupení jednotlivých značek v prodejích, ve výši 106 milionů Kč.

Celkový trh cigaret v České republice vzrostl za třetí čtvrtletí roku 2015 v porovnání se stejným obdobím roku 2014 o odhadovaných 6,2 % na 5,7 miliard kusů, zejména v důsledku příznivého vlivu sezónnosti a zlepšující se ekonomické situace.

Za prvních devět měsíců roku 2015 vzrostl celkový trh cigaret o odhadovaných 2,5 % na 15,3 miliardy kusů, zejména z důvodů zmíněných výše.

Podle maloobchodního průzkumu agentury Nielsen Company (Europe) Sárl poklesl tržní podíl společnosti Philip Morris ČR (včetně značky RGD) o 1,9 procentního bodu na 45,8 % za třetí čtvrtletí roku 2015 v porovnání se stejným obdobím roku 2014, především v důsledku pokračujícího poklesu tržního podílu u místních značek a značky Red & White, který byl částečně kompenzován vyšším podílem značek Philip Morris a L&M.

Tržní podíl společnosti Philip Morris ČR (včetně značky RGD) za prvních devět měsíců roku 2015 poklesl o 1,1 procentního bodu na 46,2 % v porovnání se stejným obdobím roku 2014, odrážejíce obdobné trendy.

Objem domácího odbytu společnosti Philip Morris ČR (včetně značky RGD) se za třetí čtvrtletí roku 2015 zvýšil v porovnání se stejným obdobím roku 2014 o 2,2 % na 2,4 miliardy kusů. Toto zvýšení bylo způsobeno růstem celkového trhu cigaret a jemně řezaného tabáku, spolu s vyšším tržním podílem jemně řezaného tabáku, což bylo částeně eliminováno poklesem tržního podílu na trhu cigaret, jak je uvedeno výše.

Za prvních devět měsíců roku 2015 se v porovnání se stejným obdobím roku 2014 zvýšil objem domácího odbytu o 1,9 % na 6,6 miliardy kusů z důvodů již zmíněných výše.

Podnikání na Slovensku

Tržby společnosti Philip Morris Slovakia bez spotřební daně a DPH za třetí čtvrtletí roku 2015 se v místní měně zvýšily v porovnání se stejným obdobím roku 2014 o 7,7 % na 28,4 milionu eur, především v důsledku příznivého vývoje objemu prodejů a míry zastoupení jednotlivých značek v prodejích a příznivého vývoje cen odrážejícího zvýšení prodejních cen společností Philip Morris Slovakia v průběhu roku 2014.

Čisté tržby se za prvních devět měsíců roku 2015 zvýšily o 8,6 % na 75,4 milionu eur, a to v důsledku příznivého vývoje cen ve výši 3,7 milionu eur odrážejícího zvýšení prodejních cen popsaného výše a zároveň příznivého vývoje objemu prodejů a míry zastoupení jednotlivých značek v prodejích ve výši 2,3 milionu eur.

Celkový trh cigaret na Slovensku vzrostl za třetí čtvrtletí roku 2015 v porovnání se stejným obdobím roku 2014 o odhadovaná 2,0 % na 2,0 miliardy kusů cigaret zejména v důsledku výraznější sezónnosti a zlepšující se ekonomické situace. Za prvních devět měsíců roku 2015 vzrostl celkový trh cigaret o 0,3 % na 5,3 miliardy kusů především z důvodů zmíněných výše.

Podle maloobchodního průzkumu agentury Nielsen Company (Europe) Sárl vzrostl tržní podíl společnosti Philip Morris Slovakia (včetně značky RDG) o 1,3 procentního bodu na 57,3 % za třetí čtvrtletí roku 2015 v porovnání se stejným obdobím roku 2014. Toto zvýšení bylo zejména způsobeno nárůstem podílu značek Marlboro a L&M. Tržní podíl společnosti Philip Morris Slovakia (včetně značky RDG) za prvních devět měsíců roku 2015 vzrostl o 2,0 procentního bodu na 56,8 %, odrážejíce obdobné trendy.

Objem domácího odbytu společnosti Philip Morris Slovakia s.r.o. (včetně značky RGD) se za třetí čtvrtletí roku 2015 zvýšil v porovnání se stejným obdobím roku 2014 o 4,1 % na 1,1 miliardy kusů, vlivem růstu celkového trhu a tržního podílu, jak je uvedeno výše. Za prvních devět měsíců roku 2015 se v porovnání se stejným obdobím roku 2014 zvýšil objem domácího odbytu o 3,6 % na 3,0 miliardy kusů z důvodů zmíněných výše.

Výrobní služby

Ve třetím čtvrtletí roku 2015 tržby za výrobní služby dosáhly 0,6 miliardy Kč. Za prvních devět měsíců roku 2015 tržby za výrobní služby dosáhly 1,7 miliardy Kč.

Finanční situace

Společnosti Philip Morris ČR a Philip Morris Slovakia mají k 30. září 2015 k dispozici dostatečné finanční prostředky a zdroje na období dohledné budoucnosti. Od začátku finančního roku 2015 do 30. září 2015 nedošlo k žádným podstatným změnám finančních poměrů.

Zdroj: Philip Morris
Íránci druhým dnem protestovali proti zvýšení cen benzinu
včera v 14:53

Íránci druhým dnem protestovali proti zvýšení cen benzinu

V íránských městech v sobotu druhým dnem pokračovaly protesty proti zvýšení cen benzinu. Vláda v pátek nečekaně...
Írán Blízký a Střední východ Pohonné hmoty
Reuters: USA zřejmě prodlouží licenci pro obchodování s Huawei
včera v 11:19

Reuters: USA zřejmě prodlouží licenci pro obchodování s Huawei

Americká vláda zřejmě v pondělí o dva týdny prodlouží licenci, která umožňuje americkým podnikům obchodovat s čínským...
Spojené státy americké (USA) Čína Telekomunikace
IIF: Globální dluh v prvním pololetí vzrostl na nový rekord
včera v 10:17

IIF: Globální dluh v prvním pololetí vzrostl na nový rekord

Celosvětový dluh se v letošním prvním pololetí zvýšil o 7,5 bilionu dolarů na rekordních 250,9 bilionu dolarů, a to...
Zadlužení Světová ekonomika
Bristol-Myers Squibb smí převzít firmu Celgene
včera v 09:42

Bristol-Myers Squibb smí převzít firmu Celgene

Americký výrobce léků Bristol-Myers Squibb získal od americké Federální obchodní komise (FTC) svolení k převzetí...
Americké akcie Farmacie Fúze a akvizice
Volkswagen chce o výstavbě továrny v Turecku rozhodnout do konce roku
včera v 08:22

Volkswagen chce o výstavbě továrny v Turecku rozhodnout do konce roku

Německý automobilový koncern Volkswagen hodlá o plánu na výstavbu nové továrny v Turecku rozhodnout do konce...
Volkswagen Turecko Auta
Americké akcie pátek zakončily na nových maximech, index Dow v závěru…
Americké akcie pátek zakončily na nových maximech, index Dow v závěru…
15. 11. 2019 22:30

Americké akcie pátek zakončily na nových maximech, index Dow v závěru týdne poprvé překonal 28 000 bodů

Americké akcie uzavřely páteční obchodování na nových maximech, index Dow poprvé v historii překonal hranici 28 000...
Americké akcie Shrnutí obchodování v USA
Soud v Oklahomě snížil pokutu vyměřenou firmě Johnson & Johnson kvůli…
15. 11. 2019 21:57

Soud v Oklahomě snížil pokutu vyměřenou firmě Johnson & Johnson kvůli opioidům

Soud v Oklahomě snížil pokutu vyměřenou americké farmaceutické společnosti Johnson & Johnson za její podíl na...
Johnson & Johnson Farmacie
Evropské akcie v pátek stouply, americko-čínská dohoda se podle…
Evropské akcie v pátek stouply, americko-čínská dohoda se podle…
15. 11. 2019 18:00

Evropské akcie v pátek stouply, americko-čínská dohoda se podle Bílého domu přiblížila

Ceny akcií na hlavních burzách západní Evropy se v pátek pohybovaly vesměs vzhůru, když mezi investory převládl...
Evropské akcie Shrnutí obchodování v Evropě
Audi od dubna povede Markus Duesmann, bude i v představenstvu…
15. 11. 2019 17:18

Audi od dubna povede Markus Duesmann, bude i v představenstvu Volkswagenu

Automobilku Audi od dubna příštího roku povede Markus Duesmann. Stane se zároveň členem představenstva Volkswagenu,...
Evropské akcie Volkswagen Auta
USA: Skladové zásoby se v září nezměnily
15. 11. 2019 17:04

USA: Skladové zásoby se v září nezměnily

Objem skladových zásob amerických firem zůstal v září stejný jako v srpnu. Po srpnovém poklesu o 0,1 procent ...
Americká ekonomika Spojené státy americké (USA)
Průmyslová výroba v USA klesla v říjnu nejvíce od května 2018
15. 11. 2019 16:58

Průmyslová výroba v USA klesla v říjnu nejvíce od května 2018

Průmyslová výroba ve Spojených státech se v říjnu snížila o 0,8 procenta po zářijovém poklesu o 0,3 procenta. Oznámil...
Americká ekonomika Průmysl Spojené státy americké (USA)
Pražská burza si v pátek připsala 0,34 %, za celý uplynulý týden…
Pražská burza si v pátek připsala 0,34 %, za celý uplynulý týden…
15. 11. 2019 16:45

Pražská burza si v pátek připsala 0,34 %, za celý uplynulý týden akcie přidaly půl procenta

Index pražské burzy PX během pátečního obchodování vystoupal o 0,34 % a uzavřel seanci na 1 083,11 bodu. Tahouny...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
Volkswagen vloží do elektromobilů a digitalizace další miliardy eur
15. 11. 2019 16:21

Volkswagen vloží do elektromobilů a digitalizace další miliardy eur

Německý koncern Volkswagen v letech 2020 až 2024 vloží do elektromobility a digitalizace 60 miliard eur. Automobilka...
Volkswagen Technologie Auta
Čínská CEFC Shanghai Securities přešla pod státní správu
15. 11. 2019 16:15

Čínská CEFC Shanghai Securities přešla pod státní správu

Společnost CEFC Shanghai Securities, součást konglomerátu CEFC China Energy, převzala kvůli nesrovnalostem na nejdéle...
Čína
Rusnok: Výše úrokových sazeb odpovídá hospodářskému cyklu
15. 11. 2019 15:22

Rusnok: Výše úrokových sazeb odpovídá hospodářskému cyklu

Současné nastavení úrokových sazeb České národní banky odpovídá situaci, ve které se v rámci hospodářského cyklu...
ČNB Úrokové sazby Česká ekonomika
Řím u soudu napadl ArcelorMittal, který už nechce ocelárnu Ilva
15. 11. 2019 15:17

Řím u soudu napadl ArcelorMittal, který už nechce ocelárnu Ilva

Italská vláda napadla u milánského soudu evropskou společnost ArcellorMittal, která chce odstoupit od převzetí...
ArcelorMittal Itálie Fúze a akvizice
Trump chce, aby nejvyšší soud zabránil vydání jeho daňových záznamů
Trump chce, aby nejvyšší soud zabránil vydání jeho daňových záznamů
15. 11. 2019 15:02

Trump chce, aby nejvyšší soud zabránil vydání jeho daňových záznamů

Americký prezident Donald Trump se obrátil na nejvyšší soud USA, aby zabránil vydání svých daňových záznamů. Trumpův...
Spojené státy americké (USA) Donald Trump Politika
USA: Maloobchodní tržby v říjnu stouply o 0,3 procenta
15. 11. 2019 14:36

USA: Maloobchodní tržby v říjnu stouply o 0,3 procenta

Američtí maloobchodníci utržili v říjnu o 0,3 procenta více než v září (září: -0,3 %). Meziročně jejich tržby...
Americká ekonomika Maloobchod