ČEZ v prvním čtvrtletí vydělal téměř 10 miliard korun, výsledek rozdrtil očekávání analytiků
|

ČEZ v prvním čtvrtletí vydělal téměř 10 miliard korun, výsledek rozdrtil očekávání analytiků

(AKTUALIZOVÁNO 10. května, 8.05) Energetická skupina ČEZ vykázala za první čtvrtletí letošního roku provozní zisk EBITDA 20,01 miliardy Kč a čistý zisk 9,96 miliardy Kč. Výsledky firmy tak překonaly i ta nejoptimističtější očekávání analytiků, která se pohybovala kolem osmi miliard korun na úrovni čistého zisku. Výhled pro celý rok 2016 společnost nezměnila.

ČEZ Elektřina Energetika Akcie ČR Jaderná energetika Výsledková sezóna

Čistý zisk firmě meziročně vyskočil o 31,6 % neboli 2,4 miliardy Kč a provozní zisk EBITDA se zvýšil proti stejnému období v loňském roce o 4,6 % neboli 0,9 miliardy Kč. Růstu obou ukazatelů se firmě podařilo dosáhnout navzdory dalšímu poklesu velkoobchodních cen elektřiny. Nad rámec růstu zisku EBITDA působil pozitivně vývoj kurzů měn. Posílení turecké liry vůči americkému dolaru vylepšilo hospodaření skupiny meziročně o 1,3 miliardy Kč. Celkové výnosy se společnosti meziročně snížily na 51,88 miliardy Kč z 54,2 miliardy Kč.

ČEZ - hospodářské výsledky za 1Q2016

"Ke zvýšení provozního zisku přispěla zejména úspěšná obchodní strategie. Na velkoobchodním trhu se nám na tradingových aktivitách podařilo vydělat o 1,1 miliardy Kč více než v loňském roce a dařilo se nám též v oblasti prodeje koncovým zákazníkům. Pozitivně působilo i obnovení přídělu zelených certifikátů pro rumunské větrné farmy Fântânele Vest a Cogealac. Jsem rád, že se nám podařilo více než kompenzovat další pokles velkoobchodních cen elektřiny a navíc i nižší objem výroby v prvním čtvrtletí," uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

"Skupina ČEZ dokázala v prvním čtvrtletí 2016 vygenerovat 15,1 miliardy Kč provozního cash flow a snížit čistý dluh o 7,9 miliardy Kč," doplnil místopředseda představenstva a finanční ředitel ČEZ Martin Novák.

S ohledem na snížení očekávaného objemu výroby a pokračující nepříznivé podmínky pro podnikání v evropské energetice ponechala skupina ČEZ výhled provozního zisku před odpisy (EBITDA) pro celý rok 2016 na úrovni 60 miliard Kč a očekávaný upravený čistý zisk na úrovni 18 miliard Kč.

ČEZ - výhled hospodaření pro rok 2016

"Výsledky výrazně pozitivně překvapily (o 34 % nad konsenzem na úrovni čistého zisku a o 12 % na úrovni EBITDA) díky solidnímu růstu v koncovém prodeji (+24 % meziročně) a téměř stabilnímu zisku EBITDA v konvenční výrobě elektřiny (-1 % meziročně, čekali jsme asi -20 %). Prodej podpořily vyšší prodejní marže a růst prodeje zemního plynu (+12 %), výrobu pak vysoký výsledek tradingu (+1,1 miliardy Kč) a forexové přecenění ropných derivátů (+0,6 miliardy Kč)," shrnuje výsledky analytik Petr Bártek z České spořitelny. "Naopak výroba kvůli odstávkám v Dukovanech klesla o 5 % a byla 3 % pod naším odhadem. Nájezd nových uhelných zdrojů byl totiž o něco pomalejší. ČEZ potvrdil celoroční výhled EBITDA na 60 miliardách Kč (-8 % za rok) a upraveného čistého zisku na 18 miliardách Kč (-35 %), zároveň ale mírně snížil výhled produkce kvůli o 1,3 TWh nižší očekávané výrobě v jaderných elektrárnách. Výsledky tedy byly nad odhady trhu především díky dobrému výsledku v prodeji a dočasným vlivům (FX přecenění, zisk z tradingu), zatímco produkce byla slabší. Jádrové provozní náklady narostly zhruba o 2-3 %. Kvalitu reportovaných čísel tak hodnotíme jako slabší, reakce na akciovém trhu by ale měla být pozitivní, a to i díky blížícímu se rozhodnému dni pro nárok na dividendu."

"Celkové výnosy jsou ve shodě s odhady, ostatní reportované linky ale překonaly i ty nejoptimističtější odhady, včetně našeho. Z našeho pohledu je report firmy za 1Q2016 pozitivním překvapením. Prakticky všechny sledované úrovně překonaly očekávání. ČEZ potvrdil celoroční cíle, ty se ale z pohledu 1Q2016 zdají být spíše konzervativní," říká Bohumil Trampota, analytik z J&T Banky.

"Důvodem vyššího zisku EBITDA je zisk z proprietary tradingu (deriváty) a rovněž celkově nižší provozní náklady (palivo, údržba, personální náklady, materiál). Na úrovni čistého zisku se pozitivně projevily nižší odpisy a nižší finanční náklady (úroky, FX)," doplňuje Trampota.

"Ve světle silných výsledků hospodaření v 1Q2016 by naše únorové prognózy stále mohly být dosažitelné (tehdy jsme čekali EBITDA 61,4 miliardy Kč a upravený čistý zisk 18,6 miliardy Kč za rok 2016)," myslí si analytik Josef Němý z Komerční banky. "Cena akcií ČEZ je momentálně více než 20 % nad svým únorovým dnem a přesáhla již naši cílovou cenu. Celkový očekávaný výnos (včetně dividendy) se tak značně zmenšil, a proto bychom mohli snížit doporučení (zatím koupit ze 12. února). K aktualizaci analýzy ale přistoupíme nejdříve na začátku června, kdy bude zveřejněna nová prognóza Société Générale pro ceny německé elektřiny. Hlavními riziky pro cenu akcií ČEZ jsou nadále nižší než očekávané ceny elektřiny, vyšší než očekávané investice a méně štědrá dividendová politika."

Jak společnost dokázala zvyšovat zisk v období mimořádně levné elektřiny? A ovlivní to výhled na zbytek roku? Nejen o tom jsme mluvili s finančním ředitelem a členem představenstva ČEZ Martinem Novákem.

Objem výroby ve zdrojích ČEZ za první čtvrtletí poklesl o 5 %, zejména v důsledku odstávek jaderných zdrojů. Prodej elektřiny koncovým zákazníkům zůstal na stejné úrovni jako v prvním čtvrtletí 2015, prodej plynu však meziročně vzrostl o 12 %. Prodej tepla se meziročně zvýšil o 3 %, a to zejména v Polsku díky vyšším dodávkám do tepelné sítě Katowice – Chorzów.

Objem výroby v oblasti tradiční energetiky (uhelné a jaderné zdroje) se firmě meziročně snížil o 5 % ze 17,4 TWh na 16,5 TWh a objem výroby v oblasti nové energetiky činil zhruba 0,5 TWh (meziročně objem výroby poklesl o 6 %). Objem výroby v jaderných elektrárnách meziročně klesl o 15 % na 7,3 TWh, objem výroby v uhelných elektrárnách v ČR se naopak o 5 % zvýšil. Objem výroby elektřiny v polských uhelných elektrárnách klesl o 3 %.

Spotřeba elektřiny na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce vzrostla v prvním čtvrtletí meziročně o 1,9 %, po klimatickém a kalendářním očištění o zhruba 0,3 %.

Hlavním tématem odpoledního konferenčního hovoru ČEZ byl opatrný celoroční výhled společnosti. Finanční ředitel firmy zopakoval, že první čtvrtletí je typicky silné díky zimním měsícům a že některé pozitivní vlivy, jako jsou kurzové přecenění nebo zisk z tradingu, se nemusejí opakovat (nebo se mohou otočit). Dále Novák řekl, že skupina může výhled přehodnotit v létě, půjde-li vývoj pozitivním směrem. Podle Bártka trh překonání současného výhledu předpokládá.

Na konci března obdržela společnost povolení k dalšímu provozu prvního bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Platnost povolení není časově omezena, obsahuje ale soubor podmínek, jejichž termínové, finanční, organizační a technicko-obchodní dopady jsou nyní firmou analyzovány. Poskytnutí povolení předcházelo dokončení Souhrnného průkazu připravenosti 1. bloku k dlouhodobému provozu, který obsahuje výsledky provedených nedestruktivních kontrol vybraných svarových spojů z let 2000 až 2015, kvůli nimž byl blok téměř půl roku odstaven.

Na konci dubna představenstvo společnosti navrhlo vyplatit stejně jako v předcházejících třech letech dividendu z loňského zisku 40 Kč na akcii před zdaněním. Pokud valná hromada ČEZ návrh schválí, bude mezi akcionáře rozděleno celkem 21,4 miliardy Kč a stát jako majoritní akcionář získá 15 miliard korun. Valná hromada ČEZ se bude konat 3. června.

ČEZ - návrh dividendy ze zisku za rok 2015

Za celý loňský rok společnost vykázala zisk EBITDA 65,1 miliardy Kč. Skupina během roku nadvakrát snížila výhled zisku EBITDA na 64 miliard Kč z původních 70 miliard Kč. Čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy dosáhl za celý loňský rok 27,7 miliardy Kč, což bylo více než 700 milionů Kč nad očekáváním firmy, a to navzdory dalšímu poklesu realizačních cen vyrobené elektřiny a nižší výrobě v jaderných elektrárnách.

Pozitivně na výsledky loni působilo zejména vrácení části daně za emisní povolenky z let 2011 a 2012 a plnění programu úspor a růstových opatření. Skupině se podařilo snížit stálé náklady o 3 miliardy Kč a současně navýšit celkové výnosy o čtyři procenta na 210 miliard Kč, a to zejména díky růstu objemu prodeje elektřiny, plynu a tepla koncovým zákazníkům.

ČEZ - hospodářské výsledky za rok 2015

Podle agentury Bloomberg aktuálně akcie ČEZ pokrývá 24 analytiků, z nichž 10 jich doporučuje titul kupovat, devět držet a pět prodávat. Průměrná cílová cena je 445,94 Kč, aktuálně se titul obchoduje mezi 440 a 460 korunami. Česká spořitelna akcie ČEZ doporučuje akumulovat, cílovou cenu má v revizi.

ČEZ - přehled investičních doporučení (k 9. 5. 2016)

Co od firmy čekali analytici?

Analytici oslovení agenturou Bloomberg očekávali v průměru zisk EBITDA (provozní zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací) 17,19 miliardy Kč a tržby 51,87 miliardy Kč. V prvním čtvrtletí 2015 ČEZ hospodařil se ziskem EBITDA 19,1 miliardy Kč při tržbách 53 miliard Kč.

ČEZ - odhad hospodářských výsledků za 1Q2016 (k 9. 5. 2016)

Desítka analytiků, které oslovila agentura ČTK, v průměru čekala, že ČEZ vykáže za první čtvrtletí meziroční pokles čistého zisku o zhruba dvě procenta na 7,4 miliardy Kč a stagnaci tržeb na 53 miliardách Kč.

Co se týče tržeb, pohybovaly se odhady analytiků oslovených ČTK v poměrně úzkém rozmezí 50,3 až 56,7 miliardy Kč, tedy meziročně od 5% poklesu do 7% růstu. V případě zisku bylo rozpětí širší, od 5,9 miliardy Kč (-22,5 %) do 8 miliard Kč (+5,2 %).

"První čtvrtletí bylo poznamenáno pokračujícími odstávkami bloků v Dukovanech. Podle dostupného přehledu představovaly odstávky nevyrobenou elektřinu v objemu necelé terawatthodiny. Loni ve stejném období byla kapacita jaderných elektráren prakticky plně k dispozici," uvedl před zveřejněním výsledků analytik Petr Hlinomaz a odhadl, že by tento výpadek ale mohla do jisté míry vykompenzovat výroba v uhelných elektrárnách.

Analytici upozorňovali rovněž na vliv vývoje cen elektřiny. "Zatímco loni ČEZ prodával ze svých zdrojů silovou elektřinu v průměru přibližně za 39 eur za megawatthodinu, letos by to podle mých odhadů mělo být zhruba 34 eur," uvedl analytik z Fio banky Jan Raška.

Co musíte ráno vědět (27. listopadu)
Co musíte ráno vědět (27. listopadu)
00:00

Co musíte ráno vědět (27. listopadu)

Jak se ve čtvrtek dařilo akciím v západní Evropě a v Praze, kolik mohou v příštím roce přidat evropské tituly a co...
Musíte vědět
Němečtí zaměstnanci Amazonu zahájili před Black Friday stávku
včera v 20:44

Němečtí zaměstnanci Amazonu zahájili před Black Friday stávku

Zaměstnanci distribučních center Amazonu v Koblenci a v Lipsku zahájili před každoroční výprodejovou akcí Black...
Amazon Německo
ČNB nechala rezervu na ochranu úvěrového trhu na 0,5 %
včera v 19:27

ČNB nechala rezervu na ochranu úvěrového trhu na 0,5 %

Česká národní banka (ČNB) nechala rezervu na ochranu úvěrového trhu, tzv. sazbu proticyklické kapitálové rezervy, pro...
ČNB Centrální banky Regulace
Reuters: Německo by si napřesrok mohlo půjčit přes 180 miliard eur
včera v 18:19

Reuters: Německo by si napřesrok mohlo půjčit přes 180 miliard eur

Německá vláda by si v příštím roce mohla půjčit přes 180 miliard eur, tedy téměř dvojnásobek původně plánovaných 96...
Německo Úvěry Koronavirus
Evropské akcie ve čtvrtek opět mírně ztrácely
Evropské akcie ve čtvrtek opět mírně ztrácely
včera v 18:00

Evropské akcie ve čtvrtek opět mírně ztrácely

Akcie na západoevropských trzích ve čtvrtek opět mírně ztrácely. Vliv dobrých zpráv týkajících se vývoje vakcín ruší...
Evropské akcie Shrnutí obchodování v Evropě
ČNB upozornila na aktivity společnosti Cooper Markets
včera v 17:51

ČNB upozornila na aktivity společnosti Cooper Markets

Česká národní banka dnes upozornila na aktivity společnosti Cooper Markets. Ta nabízí na internetových stránkách...
ČNB Regulace
Podle Maďarska a Polska je veto rozpočtu EU nutné
včera v 17:17

Podle Maďarska a Polska je veto rozpočtu EU nutné

Maďarsko a Polsko považují za nutné své veto sedmiletého rozpočtu Evropské unie a unijního fondu na podporu ekonomik...
Evropská unie Rozpočet Maďarsko
Dozorčí rada ČEZ prodloužila mandát Benešovi o další čtyři roky
včera v 17:14

Dozorčí rada ČEZ prodloužila mandát Benešovi o další čtyři roky

Dozorčí rada energetické společnosti ČEZ ve čtvrtek prodloužila předsedovi představenstva a generálnímu řediteli...
ČEZ Akcie ČR Energetika
Rusnok: Rozpočtová politika vlády může urychlit zvyšování sazeb
včera v 16:56

Rusnok: Rozpočtová politika vlády může urychlit zvyšování sazeb

Snaha podpořit více ekonomiku pomocí rozpočtové politiky vlády, například v podobě snížení daní, by mohla podle...
ČNB Úrokové sazby Česká ekonomika
Pražská burza ve čtvrtek po předchozím růstu oslabila
Pražská burza ve čtvrtek po předchozím růstu oslabila
včera v 16:50

Pražská burza ve čtvrtek po předchozím růstu oslabila

Pražská burza po středečním dosažení nejlepší úrovně od březnového začátku epidemie ve čtvrtek mírně oslabila. Index...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
Křetínského fond se stal největším akcionářem ve Foot Lockeru
včera v 16:26

Křetínského fond se stal největším akcionářem ve Foot Lockeru

Investiční fond Vesa Equity Investment podnikatelů Daniela Křetínského a Patrika Tkáče se stal největším akcionářem...
Fúze a akvizice Americké akcie
Maserati chce mít do pěti let auta hybridní či zcela elektrická
včera v 16:12

Maserati chce mít do pěti let auta hybridní či zcela elektrická

Auta od výrobce luxusních vozů Maserati, který je součástí italsko-americké automobilové skupiny Fiat Chrysler...
Auta Elektřina
Bankovní sektor si podle ČNB udržel i v době pandemie odolnost
Bankovní sektor si podle ČNB udržel i v době pandemie odolnost
včera v 15:56

Bankovní sektor si podle ČNB udržel i v době pandemie odolnost

Bankovní sektor je stabilní a i v době pandemie si udržel odolnost vůči možným nepříznivým šokům, a to i díky...
ČNB Banky
Evropská komise pokutovala farmaceutické firmy Teva a Cephalon
včera v 15:19

Evropská komise pokutovala farmaceutické firmy Teva a Cephalon

Evropská komise vyměřila farmaceutickým společnostem Teva a Cephalon pokutu 60,5 milionu eur za dohodu, která...
Evropská unie Farmacie
MF stále počítá se schválením změn daní do konce roku
včera v 14:44

MF stále počítá se schválením změn daní do konce roku

Ministerstvo financí nadále počítá s tím, že daňový balíček bude schválen do konce letošního roku. Většina opatření,...
Česká ekonomika Daně
Americké trhy zůstávají na Den díkůvzdání zavřené
včera v 14:00

Americké trhy zůstávají na Den díkůvzdání zavřené

Na finančních trzích ve Spojených státech se ve čtvrtek kvůli oslavám Dne díkůvzdání neobchoduje. V pátek bude...
Americké akcie
Foxconn přesune část výroby pro Apple z Číny do Vietnamu
včera v 13:49

Foxconn přesune část výroby pro Apple z Číny do Vietnamu

Tchajwanská společnost Foxconn, která je smluvním výrobcem elektroniky, přesune na žádost americké firmy Apple část...
Čína Vietnam Apple
Australská telekomunikační firma Telstra dostala pokutu za nefér…
včera v 13:45

Australská telekomunikační firma Telstra dostala pokutu za nefér smlouvy s domorodci

Největší australská telekomunikační společnost Telstra zaplatí pokutu 50 milionů australských dolarů (808 milionů Kč)...
Austrálie Telekomunikace
Kryptoměny prudce korigují zisky z posledních dní, bitcoin se vrátil…
Kryptoměny prudce korigují zisky z posledních dní, bitcoin se vrátil…
včera v 13:45

Kryptoměny prudce korigují zisky z posledních dní, bitcoin se vrátil pod 17 500 USD

Kryptoměny ve čtvrtek obrátily a zamířily prudce dolů, kurz bitcoinu se vrátil pod 17 500 USD, ethereum pod 550 USD....
Kryptoměny Bitcoin
Barclays: Akcie jako BP mohou v příštím roce přidat přes 50 %
Barclays: Akcie jako BP mohou v příštím roce přidat přes 50 %
včera v 13:28

Barclays: Akcie jako BP mohou v příštím roce přidat přes 50 %

Evropské akcie čeká v roce 2021 růst. Předpovídají to analytici banky Barclays, podle kterých bude vývoj trhu...
Evropské akcie Ropa Výhled na rok 2021