Řekněte si o dotaci na modernizaci výrobních i digitálních technologií
|

Řekněte si o dotaci na modernizaci výrobních i digitálních technologií

Erste Grantika Advisory je společnost s dlouhou historií v oblasti dotačního poradenství, na trhu působí již od roku 2000. Firmy působící v segmentu zpracovatelského průmyslu jsou pro ni klíčovými zákazníky, významná část jejího klientského portfolia je tvořena právě výrobními společnostmi.

Inovace

Podle projektové manažerky Erste Grantika Advisory Denisy Lukasové jsou podnikatelé, aby obstáli v konkurenčním boji, nuceni neustále rozvíjet své nabídkové portfolio. K naplnění tohoto cíle však mnohdy nestačí běžné technologie, je potřeba pracovat se sofistikovanými přístroji a nástroji. A na ty je možné žádat dotace orientované na modernizaci výroby.

"Domnívám se, že tyto dotační tituly jsou podnikatelskými subjekty ve zpracovatelském průmyslu využívány nejvýrazněji. Jedná se například o projekty zaměřené na využívání sofistikovaných ICT řešení při výrobě či projekty zaměřené na vývoj výrobních zařízení a linek nebo celých výrobních postupů a procesů," říká Lukasová.

Upozorňuje však i na rizika. Na trhu jsou firmy, které i přes poměrně inovativní technologická řešení na dotace nedosáhnou z důvodu nesplnění elementárních kritérií. Například místem realizace nesmí být území hl. m. Prahy, společnost žadatele musí být finančně zdravá, žadatel musí být způsobilý na základě velikostního omezení oprávněných žadatelů v jednotlivých výzvách a tak dále.

Hlavní dotační programy

Dotace hrají při naplňování iniciativy Průmysl 4.0 významnou roli. Podporují automatizaci a digitalizaci výroby, tedynákup moderních technologií a vývoj nových ICT řešení.

"Programové období 2014–2020 plně koresponduje s myšlenkou sofistikované výroby s vysokou přidanou hodnotou, případně inovací vyšších řádů. Pro podporu firem působících ve zpracovatelském průmyslu slouží především Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), který ministerstvo průmyslu a obchodu stanovilo hlavním zdrojem možných dotací na realizaci investičních opatření, která podnikům pomohou naplňovat cíle iniciativy Průmysl 4.0," vysvětluje Denisa Lukasová.

Konkrétně se jedná zejména o programy Aplikace, Inovace a program ICT a sdílené služby. V rámci těchto programů je možné zajistit spolufinancování podnikatelských záměrů orientovaných například na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, pořízení technologií pro zahájení výroby inovativní produkce, zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace), zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace), zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrujících a automatizujících procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových (VaV) aktivit, inovací a výroby (organizační inovace) či vývoj sofistikovaných SW řešení.

"Výzvy pro předkládání žádostí do programů Aplikace a Inovace jsou aktuálně vyhlášeny a budou ukončeny v listopadu 2017. Další vyhlášení výzev do těchto programů je plánováno na první kvartál 2018. Tyto plánované výzvy je nezbytné brát v úvahu jako předběžné, neboť se jedná o výzvy s vazbou na vyjednávání s Evropskou komisí v oblasti realokací v rámci OPPIK. Výzva pro program ICT a sdílené služby byla ukončena v únoru letošního roku, opětovné vyhlášení je možné očekávat nejdříve počátkem roku 2018," upřesňuje Lukasová.

Pozornost podle ní přitom zasluhuje i méně využívaný program Nízkouhlíkové technologie, který je přímo zaměřen na podporu konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zavádění inovativních technologií v oblasti elektromobility, obnovitelných zdrojů energie, nakládání s energií a využití druhotných surovin. "Například na záměry týkající se akumulace energie lze aktuálně předkládat žádosti do 17. října, u projektů k získávání a využití druhotných surovin do 17. listopadu," doplňuje manažerka.

Výše dotace

V porovnání s předešlým programovým obdobím došlo k ponížení maximální výše dotací na projekty korespondující s trendy Průmyslu 4.0. Dotace ale i tak zůstávají atraktivní pobídkou. Žadatelé mohou získat v rámci jednotlivých programů v závislosti na typu programu a velikosti podniku 25-70 % způsobilých výdajů v rozmezí 1-50 milionů Kč dle nastavených limitů jednotlivých výzev.

Atraktivitu jednotlivých výše zmíněných dotačních titulů dokládá i počet podaných žádostí o dotace v tomto programovém období, kdy v rámci programu Aplikace bylo podáno bezmála 800 žádostí, v programu inovace více než 1 000 žádostí a do programu ICT a sdílené služby již bylo podáno 766 žádostí o podporu.

Možnosti jsou

"Potenciálním žadatelům o dotace nové technologie bych doporučila zaměřit se na dotační příležitosti, které jsou aktuálně vyhlášeny nebo jejichž vyhlášení je v tomto programovacím období plánováno. Pro své klienty jsme podali více než 3 000 žádostí s poměrně vysokým procentem úspěšnosti ve schvalovacím procesu, téměř 85 % klientů patří mezi úspěšné žadatele o dotaci," říká Denisa Lukasová.

Podle ní zejména v programu Aplikace, který vykazuje v aktuální výzvě mírně nižší zájem ze strany potenciálních příjemců vzhledem k alokovaným prostředkům, je stále prostor pro profinancování záměrů zaměřených na aktivity průmyslového a experimentálního výzkumu a vývoje s přímou vazbou na strategické cíle Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (RIS3).

"Žádost o podporu mohou předkládat podnikatelské subjekty bez ohledu na svou velikost i konsorcia složená z více partnerů z řad podniků a organizací pro výzkum a šíření znalostí," upozorňuje projektová manažerka z Erste Grantika Advisory.

Žadatelé mohou v rámci způsobilých výdajů zahrnout do rozpočtu mzdové náklady, a to včetně pojistného pro výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál, náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů, a sice v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu, dále náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty a dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, které vzniknou bezprostředně v důsledku projektu.

Více informací o Průmyslu 4.0 najdete na adrese www.investicniweb.cz/inovace

včera v 14:51

Tenconi (ADA Economics): Inflace není, co bývala. V měnícím se světě (i) s tím musíme počítat

Jednou z nejvýznamnějších průmyslových strategií posledních let bylo omezení životnosti výrobků. Jde přitom o jistou...
Světová ekonomika Ekonomické a politické hrozby Inflace
včera v 12:37

Expert: Česká zemědělská půda je stále atraktivní ve srovnání s Rakouskem nebo Německem, obrovský potenciál teď ale vidím na Slovensku

Zemědělská půda na Slovensku slibuje v současnosti podobně atraktivní zhodnocení, jaké jsme zaznamenali v uplynulých...
Investiční alternativy Zemědělství Pozemky a půda
19. 10. 2020 12:00

Investorský magazín: Bankovky jako investice

Co je fascinujícího na sběru bankovek? A jak velké zhodnocení nabízejí? Investorský magazín nabízí úvodní lekci z...
Investorský magazín Rozhovor Investiční alternativy
15. 10. 2020 12:10

Výnosy a riziko na trhu s dluhopisy: Diverzifikace je základ, ve firemním sektoru budou (stále) padat hlavy

Velká část státních dluhopisů nabízí v současností záporný reálný výnos, mnohdy dokonce i ten nominální. Čeští drobní...
České státní dluhopisy Státní dluhopisy Firemní dluhopisy
13. 10. 2020 06:46

Horská (Raiffeisenbank): V horizontu pěti let změnu politiky centrálních bank nečekám, změna jejich role v globální ekonomice ale probíhá naplno

Centrální banky přehlížejí rychlý růst cen aktiv a sveřepě se věnují inflaci na úrovni klasického spotřebitelského...
Centrální banky Fed ECB
12. 10. 2020 12:00

Investorský magazín: Ruské akcie a trendy v obchodování drobných českých investorů

Investorský magazín tentokrát hledá zajímavé investiční příležitosti v největší zemi na světě. Ruské akcie, a nejen...
Rusko Emerging Markets Investiční strategie
12. 10. 2020 09:45

Jiří Staník (Helgi Library): Pilulka svůj růst nezakládá na lékárenském byznysu, ale na e-commerce. Třešničkou na dortu může být deregulace prodeje léků na předpis

Ocenění společnosti Pilulka je vzhledem k jejím růstovým plánům a dosavadní neziskovosti samozřejmě složité, firma má...
Akcie ČR Pražská burza Pilulka
11. 10. 2020 18:30

Pilulka.cz jde na burzu. Projděte si webinář s vedením společnosti a analytikem

26. října 2020 by se mělo na trhu START pražské burzy poprvé obchodovat s akciemi společnosti Pilulka.cz. Proč mohou...
Pilulka Akcie ČR Farmacie
10. 10. 2020 06:31

Petr a Martin Kasovi (Pilulka.cz): Cílem je spokojený zákazník, ne maximální možný zisk. Podnikání musí mít hlubší smysl

Petr a Martin Kasovi míří s Pilulkou.cz na pražskou burzu. V burzovní vinárně si povídali se šéfredaktorem...
Pilulka Akcie ČR Primární úpis akcií (IPO)
8. 10. 2020 12:15

Prandstetter (eFrank.cz): Český akciový trh není pro ty, kdo chtějí chránit své bohatství. Bankovní tituly budou nadále pod tlakem nízkých sazeb

Z hlediska dividend je pražská burza nepochybně zajímavá, dlouhodobě je ale výkonnost samotných akcií na trhu v Rybné...
Akcie ČR Pražská burza Banky
6. 10. 2020 06:52

Filip Kejla (WOOD & Company): Pilulka je mimořádně atraktivní investice, hospodaření i valuace slibují růst

Filip Kejla není na trhu žádným nováčkem. Společnost Pilulka.cz, která se chystá na trh START pražské burzy, je podle...
Pilulka Akcie ČR Primární úpis akcií (IPO)
5. 10. 2020 12:00

Investorský magazín: Česká zbrojovka Group na pražské burze a jak je (ne)bezpečný dark web

Vlna IPO na parketu pražské burzy pokračuje. Hlavní trh na začátku října obohatil tradiční český výrobce ručních...
Investorský magazín Rozhovor Česká zbrojovka Group
5. 10. 2020 09:54

Druhá vlna pandemie covidu-19: Je oživení ekonomiky v roce 2021 ohroženo?

Jaké jsou scénáře vývoje (nejen) české ekonomiky ve světle probíhající druhé vlny pandemie koronaviru? V rámci...
Česká republika Česká ekonomika Koronavirus
2. 10. 2020 11:52

Valuace technologických akcií pohledem insidera: Tesla není Amazon aneb Kde hledat hodnotu na přehřátém trhu

Ocenění akcií velkých technologických akcií je přehnané, v některých segmentech jsou ale očekávání přece jen...
Informační technologie Technologie Tesla
1. 10. 2020 17:53

Další globální otřes na vzdáleném horizontu: Rozpadnou se USA?

Chaos se stává normálem, o vítězích tak bude napříště rozhodovat odolnost vůči nečekaným šokům. Mezi ně se může...
Ekonomické a politické hrozby Geopolitická rizika Bitcoin
28. 9. 2020 12:00

Investorský magazín: Aktivní vs. pasivní investování

Pasivně, nebo aktivně spravovaný podílový fond? Investorský magazín probírá přednosti a nedostatky obou strategií....
Investiční strategie Podílové fondy ETF
24. 9. 2020 09:58

Chaos jako nový normál: Nechutná nerovnost ve společnosti může vyvolávat další šoky

Chaos se stává normálem, o vítězích tak bude napříště rozhodovat odolnost vůči nečekaným šokům. Ty může mimo jiné...
Světová ekonomika Ekonomické a politické hrozby Geopolitická rizika
22. 9. 2020 17:54

Jan Bureš: ČNB nemá nyní důvod měnit politiku, silnější koruna by mohla vést k verbálním intervencím

Česká národní banka nemá kam spěchat, jádrová inflace v Česku je vysoká. Ačkoli se čeká, že převáží dezinflační...
Česká koruna Maďarský forint Polský zlotý
21. 9. 2020 12:00

Investorský magazín: 200. díl jako all-star game na pražské střeše

Protože je v době koronavirové nejlepší natáčet někde na vzduchu, a navíc v polovině září bylo krásné počasí,...
Investorský magazín Rozhovor Světová ekonomika
17. 9. 2020 17:46

Šrámek (Longevitytech.fund): Peníze investované do vývoje vakcín na covid-19 mohou chybět, má smysl uvažovat komplexněji

Koronavirová doba ukázala, že mnoho věcí, které se jevily jako nemožné nebo komplikované, vlastně tak složitých není....
Krása a zdraví Zdravotnictví a zdravotní péče Koronavirus