O bitcoinu, zlatě a penězích v nové éře monetární historie
|

O bitcoinu, zlatě a penězích v nové éře monetární historie

Libertariáni a rakouští ekonomové zvěstovali konec peněžního socialismu dlouhé desítky let. Většina z nich mluvila o návratu ke zvučným penězům (sound money) ve formě zlata. Zlato bylo penězi po většinu lidské historie a má téměř dokonalé peněžní vlastnosti.

Bitcoin Kryptoměny Informační technologie Peníze

Satoshi Nakamoto nicméně v roce 2009 objevil něco, co nikdo nečekal – potenciální peníze s ještě lepšími rysy, než má zlato. Oproti zlatu má totiž bitcoin dvě unikátní vlastnosti – je absolutně vzácný a zároveň nehmotný. Tyto znaky z něj činí velice zajímavého kandidáta na budoucí peníze lidstva. Zejména pak, mají-li nestátní peníze vskutku zůstat nestátními.

Absolutní vzácnost v praxi znamená, že vyšší poptávka nezvyšuje objem vytěžených peněžních jednotek. U drahých kovů (které absolutní vzácnost nemají) je v historii možné pozorovat následující mechanismus vyrovnávání poptávky a nabídky:

V případě bitcoinu je nicméně mechanismus následující:

V případě drahých kovů vede vyšší poptávka k většímu přísunu nového kovu na trh. Nabídka funguje jako regulátor růstu ceny, a zlato a stříbro si tak drží víceméně stabilní kupní sílu (která dlouhodobě mírně roste z titulu přirozeného poklesu cen při růstu produktivity).

Bitcoin má v protokolu zabudováno maximální množství jednotek v oběhu. Jedná se o 2,1 biliardy satoshi neboli 21 milionů celých bitcoinů. Zvýšená poptávka po penězích tak u bitcoinu nevyvolává přísun nových satoshi na trh, nýbrž přizpůsobení bezpečnosti sítě (vyšší celková kupní síla bitcoinu vyžaduje adekvátní zabezpečení transakcí, takzvaný security budget).

Je bitcoinů málo?

2,1 biliardy satoshi je obrovské množství jednotek. Pokud by 1 satoshi odpovídal současnému 1 centu, celková tržní kapitalizace bitcoinu by byla 21 bilionů dolarů, což je dvakrát více, než činí tržní kapitalizace zlata. Pokud by měl bitcoin zastat funkci všech peněz světa, pak by 1 satoshi byl roven zhruba 5 centům (takzvané "široké peníze" celého světa totiž mají objem asi 100 bilionů dolarů). Bitcoinů, respektive satoshi je tudíž dostatek na to, aby zastaly roli globálních peněz a zároveň nebyl problém s příliš hodnotnou nejnižší měnovou jednotkou.

Při postupné odluce peněz od státu lze tudíž očekávat, že cena za satoshi nadále poroste, jelikož to je jediný mechanismus, který v případě bitcoinu vyrovnává poptávku po penězích a jejich nabídku na trhu (stávající držitelé musejí být zlákáni nabídkou dostatečně vysoké kupní síly, jelikož těžaři nemohou na trh dodat více).

Podle Goldman Sachs není bitcoin investice, a to z těchto 5 důvodů
Americká investiční banka zkraje června zveřejnila prezentaci, ve které uvedla, že bitcoin není třída aktiv ani vhodná investice. Proč?

Neznamená to ale, že bitcoin jsou obdobně špatné peníze jako fiat, pouze s opačným znaménkem? Nikoli, protože výrazně rostoucí kupní síla satoshi je pouze dočasným jevem. Jedná se o efekt takzvaného Greshamova zákona. Tento zákon, původně popisující vývoj cen zlata a stříbra v kontextu vládního bimetalismu, lze pro případy bitcoinu a fiatu aplikovat následovně:

V situaci, kdy má člověk k dispozici příjem ve fiat penězích (jejichž kupní síla dlouhodobě klesá) a možnost spoření v bitcoinu (jehož kupní síla dlouhodobě roste), je racionální stahovat bitcoin z oběhu v rámci dlouhodobých úspor a na běžnou spotřebu používat fiat.

Efekt Greshamova zákona jednoduše praví, že bitcoin se bude vůči fiatu zhodnocovat až do doby, kdy bude příjem v bitcoinu přirozeným jevem. Je pravděpodobné, že v té době již fiat peníze nebudou existovat (či budou okrajovou záležitostí zaostalých zemí), a porovnávání kupní síly s fiatem tak již nebude mít význam. Význam bude mít porovnávání kupní síly vůči statkům běžné spotřeby. Efekt Greshamova zákona tak již pomine a dominantním efektem bude dlouhodobý růst kupní síly z titulu růstu produktivity (v řádu jednotek procent ročně).

Trh s úvěry a dvě fáze odluky

Mezi ekonomy občas zaznívá námitka, že bitcoin nedokáže plnit plnohodnotně funkci peněz, jelikož nad ním není možné vystavět trh s úvěry. Údajný problém spočívá v tom, že ve zhodnocujících se penězích nebude chtít nikdo dlužit, jelikož náklad takového úvěru bude velmi vysoký; vypůjčit si 10 milionů satoshi v případě, že se satoshi zhodnocuje o 20 % ročně, je čiré šílenství. Ekonomika s bitcoinovými penězi tudíž bude ekonomikou permanentní recese – žádné úvěry, žádné investice, vysoká nezaměstnanost a privilegovaná vrstva neustále bohatnoucích hodlerů, smějících se ze svých sídel.

Taková domněnka ovšem vychází z nepochopení odlišných fází odluky státu a peněz. Odluka peněz od státu s pomocí bitcoinu totiž bude probíhat ve dvou fázích. Skokové a nepředvídatelné zhodnocování satoshi je záležitostí první fáze, ve které platí Greshamův zákon. Stejně jako je v této fázi neracionální satoshi utrácet za statky běžné spotřeby, je neracionální si v satoshi půjčovat a dlužit.

První fázi odluky státu a peněz lze charakterizovat jako fázi objevování a hledání nové rovnováhy. Lidstvo postupně přichází na fakt, že existuje nová forma peněz s lepšími vlastnostmi než fiat peníze a drahé kovy, a následně rebalancuje své úspory do nových peněz. Je pochopitelné, že tato fáze trvá dlouho – bitcoin byl zpočátku novou, experimentální technologií s nejistými riziky. Teprve s přibývajícími léty dostáváme lepší povědomí o tom, jak s touto technologií zacházet, jaká jsou její skutečná rizika a nakolik je možné dlouhodobě věřit neměnitelnosti monetární politiky.

Teprve až v další fázi, po skončení objevování a rebalance, může bitcoin začít sloužit k plnění dalších peněžních funkcí, jako je zprostředkování trhu s úvěry. V této fázi nebude chování bitcoinu příliš rozdílné od chování drahých kovů. Jediným rozdílem je, že u drahých kovů je růst kupní síly z titulu růstu produktivity částečně zmenšován flexibilní nabídkou, která ovšem může způsobovat i výrazné šoky (příklady v historii byly stříbrná inflace ve Španělsku v 16. století či kalifornská zlatá horečka).

Je nicméně nutné uznat, že oproti současnosti by byl trh s úvěry ve světě s bitcoinovými penězi pravděpodobně značně umírněný. O co menší roli by hrály úvěry, o to větší by hrálo financování investičních záměrů s pomocí úspor (které se v prostředí bitcoinových peněz vyplatí budovat, jelikož se dlouhodobě zhodnocují tempem růstu produktivity). Je rovněž pravděpodobné, že namísto půjčování podnikatelům by investoři požadovali za své satoshi podíl (precedentem takového nastavení je koneckonců poměrně rozšířené islámské bankovnictví, kde namísto úročených půjček fungují nákupy podílů.

Palčivou otázkou v kontextu trhu s úvěry je to, zda vzniknou bitcoinové banky. Hal Finney jejich vznik předvídal již v roce 2010 a je pravda, že mu vývoj dává do určité míry za pravdu. Platformy jako BlockFi či Coinbase jsou de facto bitcoinovými bankami, jelikož transakce v nich probíhají mimo bitcoinový blockchain a nemůžeme si být jistí, že neprovádějí politiku částečných rezerv (tedy že neprodávají či nepůjčují více bitcoinů, než mají skutečně v držení).

Z Finneyho komentáře vyplývá, že očekával problém ve škálovatelnosti transakcí, který měly řešit právě bitcoinové banky. V tomto se naštěstí mýlil, jelikož vývojáři Joseph Poon a Thaddeus Dryja přišli v roce 2016 s řešením Lightning Network, které se v následujících letech notně rozvinulo a nyní je již prakticky využitelné (například v pražské Paralelní Polis lze s pomocí Lightning Network běžně platit). Bitcoinové banky tudíž nejsou ke škálování plateb zapotřebí. A vzhledem k nehmotné povaze bitcoinu nejsou zapotřebí ani k bezpečné úschově většího množství bitcoinů.

Výhody bitcoinu vůči zlatu jsou tedy následující:

  • Absolutní vzácnost a související silný efekt Greshamova zákona v první fázi odluky. Výsledné zhodnocování bitcoinu vůči fiat měnám jej činí velice atraktivním, podle některých je právě dlouhodobě rostoucí cena bitcoinu jeho přirozeným marketingem.
  • Nehmotná povaha bitcoinu je velice dobrou ochranou proti snahám o státní ovládnutí. Oproti zlatu lze bitcoin využívat k elektronickým převodům po celém světě bez sebemenší ztráty suverenity.

Jednou zásadní nevýhodou bitcoinu vůči zlatu je to, že zatím není dostatečně ověřený historií. Zlato má za sebou tisíce let, bitcoin pouze jednu dekádu. Svět se nicméně v mnoha ohledech zrychluje a je možné, že jedna další dekáda bude k potvrzení bitcoinu coby nejlepšího možného pokračovatele monetární historie stačit.

Text je úryvkem z mé nové knihy Bitcoin: Odluka peněz od státu, která je volně dostupná na webu Odlukapenez.cz.

včera v 12:00

Investorský magazín: Bankovky jako investice

Co je fascinujícího na sběru bankovek? A jak velké zhodnocení nabízejí? Investorský magazín nabízí úvodní lekci z...
Investorský magazín Rozhovor Investiční alternativy
15. 10. 2020 12:10

Výnosy a riziko na trhu s dluhopisy: Diverzifikace je základ, ve firemním sektoru budou (stále) padat hlavy

Velká část státních dluhopisů nabízí v současností záporný reálný výnos, mnohdy dokonce i ten nominální. Čeští drobní...
České státní dluhopisy Státní dluhopisy Firemní dluhopisy
13. 10. 2020 06:46

Horská (Raiffeisenbank): V horizontu pěti let změnu politiky centrálních bank nečekám, změna jejich role v globální ekonomice ale probíhá naplno

Centrální banky přehlížejí rychlý růst cen aktiv a sveřepě se věnují inflaci na úrovni klasického spotřebitelského...
Centrální banky Fed ECB
12. 10. 2020 12:00

Investorský magazín: Ruské akcie a trendy v obchodování drobných českých investorů

Investorský magazín tentokrát hledá zajímavé investiční příležitosti v největší zemi na světě. Ruské akcie, a nejen...
Rusko Emerging Markets Investiční strategie
12. 10. 2020 09:45

Jiří Staník (Helgi Library): Pilulka svůj růst nezakládá na lékárenském byznysu, ale na e-commerce. Třešničkou na dortu může být deregulace prodeje léků na předpis

Ocenění společnosti Pilulka je vzhledem k jejím růstovým plánům a dosavadní neziskovosti samozřejmě složité, firma má...
Akcie ČR Pražská burza Pilulka.cz
11. 10. 2020 18:30

Pilulka.cz jde na burzu. Projděte si webinář s vedením společnosti a analytikem

26. října 2020 by se mělo na trhu START pražské burzy poprvé obchodovat s akciemi společnosti Pilulka.cz. Proč mohou...
Pilulka.cz Akcie ČR Farmacie
10. 10. 2020 06:31

Petr a Martin Kasovi (Pilulka.cz): Cílem je spokojený zákazník, ne maximální možný zisk. Podnikání musí mít hlubší smysl

Petr a Martin Kasovi míří s Pilulkou.cz na pražskou burzu. V burzovní vinárně si povídali se šéfredaktorem...
Pilulka.cz Akcie ČR Primární úpis akcií (IPO)
8. 10. 2020 12:15

Prandstetter (eFrank.cz): Český akciový trh není pro ty, kdo chtějí chránit své bohatství. Bankovní tituly budou nadále pod tlakem nízkých sazeb

Z hlediska dividend je pražská burza nepochybně zajímavá, dlouhodobě je ale výkonnost samotných akcií na trhu v Rybné...
Akcie ČR Pražská burza Banky
6. 10. 2020 06:52

Filip Kejla (WOOD & Company): Pilulka je mimořádně atraktivní investice, hospodaření i valuace slibují růst

Filip Kejla není na trhu žádným nováčkem. Společnost Pilulka.cz, která se chystá na trh START pražské burzy, je podle...
Pilulka.cz Akcie ČR Primární úpis akcií (IPO)
5. 10. 2020 12:00

Investorský magazín: Česká zbrojovka Group na pražské burze a jak je (ne)bezpečný dark web

Vlna IPO na parketu pražské burzy pokračuje. Hlavní trh na začátku října obohatil tradiční český výrobce ručních...
Investorský magazín Rozhovor Česká zbrojovka Group
5. 10. 2020 09:54

Druhá vlna pandemie covidu-19: Je oživení ekonomiky v roce 2021 ohroženo?

Jaké jsou scénáře vývoje (nejen) české ekonomiky ve světle probíhající druhé vlny pandemie koronaviru? V rámci...
Česká republika Česká ekonomika Koronavirus
2. 10. 2020 11:52

Valuace technologických akcií pohledem insidera: Tesla není Amazon aneb Kde hledat hodnotu na přehřátém trhu

Ocenění akcií velkých technologických akcií je přehnané, v některých segmentech jsou ale očekávání přece jen...
Informační technologie Technologie Tesla
1. 10. 2020 17:53

Další globální otřes na vzdáleném horizontu: Rozpadnou se USA?

Chaos se stává normálem, o vítězích tak bude napříště rozhodovat odolnost vůči nečekaným šokům. Mezi ně se může...
Ekonomické a politické hrozby Geopolitická rizika Bitcoin
28. 9. 2020 12:00

Investorský magazín: Aktivní vs. pasivní investování

Pasivně, nebo aktivně spravovaný podílový fond? Investorský magazín probírá přednosti a nedostatky obou strategií....
Investiční strategie Podílové fondy ETF
24. 9. 2020 09:58

Chaos jako nový normál: Nechutná nerovnost ve společnosti může vyvolávat další šoky

Chaos se stává normálem, o vítězích tak bude napříště rozhodovat odolnost vůči nečekaným šokům. Ty může mimo jiné...
Světová ekonomika Ekonomické a politické hrozby Geopolitická rizika
22. 9. 2020 17:54

Jan Bureš: ČNB nemá nyní důvod měnit politiku, silnější koruna by mohla vést k verbálním intervencím

Česká národní banka nemá kam spěchat, jádrová inflace v Česku je vysoká. Ačkoli se čeká, že převáží dezinflační...
Česká koruna Maďarský forint Polský zlotý
21. 9. 2020 12:00

Investorský magazín: 200. díl jako all-star game na pražské střeše

Protože je v době koronavirové nejlepší natáčet někde na vzduchu, a navíc v polovině září bylo krásné počasí,...
Investorský magazín Rozhovor Světová ekonomika
17. 9. 2020 17:46

Šrámek (Longevitytech.fund): Peníze investované do vývoje vakcín na covid-19 mohou chybět, má smysl uvažovat komplexněji

Koronavirová doba ukázala, že mnoho věcí, které se jevily jako nemožné nebo komplikované, vlastně tak složitých není....
Krása a zdraví Zdravotnictví a zdravotní péče Koronavirus
16. 9. 2020 17:41

Turismus v době koronavirové: Na někdejší úrovně se odvětví může vrátit až za několik let, říká analytik

Cestovní ruch se během jarních měsíců zařadil mezi poražené koronavirové krize. Navzdory jeho oživení nejsou jeho...
Česká ekonomika Česká republika Koronavirus
16. 9. 2020 10:12

Petr Koblic (BCPP): Firmy jako Pilulka.cz, eMan nebo Česká zbrojovka Group mohou otevřít oči skeptikům

Letošní podzim se podle všeho na pražské burze stane jedním z nejživějších období za mnoho let. Co by úpisy akcií...
Akcie ČR Pražská burza eMan