Finanční poradci promluvili: Jak špatně se staráme o peníze?

Finanční poradce, poradenství - ilustrační foto
Obrázek: Profimedia

Sám sobě je člověk často špatným rádcem, a to zejména u tak zásadních otázek, jako je sestavování finančního plánu. Ten má být účinným nástrojem, jak efektivně řídit finanční situaci, a současně má pomoci odpovědně nakládat s vlastním majetkem a chránit sebe i blízké před tím, aby se nenadálé události staly fatální finanční zátěží. Podle zkušenosti finančních poradců však Češi mají často tendenci nepříjemná fakta přikrášlovat, případně mají o své situaci nesprávnou či neúplnou představu. Mnohdy nemají žádný nebo mají jen špatně nastavený finanční plán, a připravují se tak o nemálo peněz.

O tom, že by lidé při přípravě finančního plánu neměli spoléhat jen sami na sebe, svědčí zkušenosti finančních poradců. Jejich klienti bohužel až příliš často sami sebe přesvědčují o jakési pravdě, ačkoli k té má jejich realita velice daleko. Svou finanční situaci vnímají často naprosto odlišně od toho, jaká je skutečnost.

Téměř třetina klientů, s nimiž finanční poradci pracují při sestavování plánu, nesdělí svou skutečnou finanční situaci. Chtějí vypadat lépe a to, na co mají, raději přikrášlují. Přibližně 40 % klientů má na svou finanční situaci zkreslený pohled. Oba přístupy jsou špatně a neumožňují sestavit funkční finanční plán.

Dalším nešvarem bývá to, že klienti neuvažují v kontextu celé své finanční potřeby. Prostě si chtějí koupit jen určitý produkt, ale ostatní souvislosti je příliš nezajímají. Postupuje tak více než polovina klientů, kteří se tímto omezeným náhledem připravují nejen o peníze, ale například také o zajištění svého majetku, zdraví a života sebe či svých blízkých.

Mezi další klacky, které si klienti sami házejí pod nohy při finančním plánování, patří podle finančních poradců nedůvěra v některé finanční produkty, finanční negramotnost a také nedisciplinovanost v dodržování stanoveného plánu.

Role finančního poradce je při sestavení osobního nebo rodinného finančního plánu nezastupitelná. Úkolem finančního poradce je citlivě pomáhat klientovi s naplňováním dlouhodobých životních cílů, s hledáním nejlepších cest, jak k těmto cílům dospět. Poradce pomůže sestavit realistický finanční plán a často hraje i motivační roli, když lidem otevře oči v tom, jak dosáhnout na věci, které by sami ani nepovažovali za reálné. Součástí plánu by měla být oblast investic, pojištění, úvěrů, hypoték nebo penzijního spoření.

U pojištění klienti neaktualizují hodnotu pojištěného majetku, například na pojištění invalidity myslí málo

Klienti mají řadu stereotypů při sjednávání jednotlivých produktů, kterými si zbytečně snižují jejich účinnost. Například u pojištění téměř dvě třetiny klientů své pojištění neaktualizují podle toho, jak se mění jejich životní situace nebo hodnota pojištěného majetku. Běžně se pak setkají s tím, že v případě nějaké nenadálé události zjistí, že svůj majetek mají takzvaně podpojištěný (tedy podhodnocený) a pojištění nepokrývá výši škod vůči aktuální hodnotě majetku a cenám na trhu.

U životního pojištění dospělí myslí hlavně na to, aby komplexně pojistili své děti, ale na sebe, tedy rodiče, s životním pojištěním již tolik nemyslí. Takto postupuje téměř polovina klientů, kteří přicházejí k finančním poradcům. Z lidského hlediska je to pochopitelné, ale s ohledem na finanční zajištění rodiny je to krátkozraké. Finanční dopady případné nešťastné události pak mohou být pro rodinu fatální.

Chybný postup přitom často vyplývá z toho, že si řada klientů (podle výzkumu mezi finančními poradci Fincentrum & Swiss Life Select je jich 30 %) nechce nechat doporučit vhodný pojistný produkt, který by odpovídající měrou kryl rizika. Sveřepě naopak setrvávají na své představě, která přitom neodpovídá jejich skutečným potřebám.

Přibližně 20 % klientů pak při uzavírání pojištění uvádí neúplné či nepřesné údaje, čímž rovněž devalvuje schopnost pojištění plnohodnotně pokrývat případná rizika. Zároveň málo myslí na pokrytí rizik spojených s trvalou invaliditou či trvalými následky úrazu.

U hypoték často klienti přecení své finanční schopnosti

Řadu komplikací a chyb lidé dělají také při uzavírání hypoték. Nejčastěji jde o přecenění vlastních finančních schopností, kdy klienti nepočítají s dostatečnou finanční rezervou. Tuto chybu dělá podle finančních poradců 63 % klientů. S tím často souvisí i nereálná očekávání ohledně výše hypotéky, kterou si mohou dovolit. Zde se přeceňuje až 38 % klientů. S hypotékou pak také bývá spojeno krytí rizik životním pojištěním pro případ neočekávaných životních událostí. Nedostatečné krytí rizik životním pojištěním má u hypotéky nastaveno až polovina klientů, kteří přicházejí k finančním poradcům.

Peníze na důchod často nečinně ztrácejí hodnotu na běžném účtu

S ohledem na nízké úročení bankovních vkladů jsou vhodnou volbou pro dlouhodobé uchování hodnoty peněz investice nebo penzijní fondy. Jsou cestou, jak se dlouhodobě zabezpečit finančními prostředky na stáří a jak zhodnotit finanční úspory.

I v této oblasti ale často lidé šlápnou vedle a tyto produkty buď nevyužijí, nebo je sice využijí, ale špatně. Namísto toho, aby nechali své peníze vydělávat, drží klienti velkou část volných prostředků na bankovních účtech s minimálním zhodnocením. Další častou chybou je netrpělivost, kdy klient požaduje krátký investiční horizont, i když spoří napříkladna dvacet let vzdálenou penzi. Peníze pak nemají čas se zhodnotit. Nereálná jsou i očekávání garance fixního výnosu, jakou známe například u spořicího účtu. Tu nesmyslně očekává až polovina klientů.

Omezená finanční gramotnost klientů nebo neochota své finance detailně řešit se promítá přímo i do samotného finančního zajištění na důchod. Klienti často mají dlouhodobě zkreslenou představu o tom, kolik by měli mít našetřeno do důchodového věku, nespoří dostatečnou měsíční částku nebo nevyužívají státní příspěvek a odečet z daní.

Veškeré uvedené chyby a stereotypy, které klienti vkládají do svého finančního plánování, mohou přitom výrazně ovlivnit kvalitu života a přímo (zne)hodnocení úspor či nárůst zbytečných výdajů. Proto je u finančního plánování, stejně jako například při stavbě domu nebo řešení zdravotních problémů, zapotřebí obrátit se na odborníka, finančního poradce, který dokáže společně s klientem těmto chybám předejít a dokáže sestavit reálný a efektivní finanční plán.

Zdroj:
Fincentrum & Swiss Life Select
Finanční gramotnost
Přestat sledovat
Finanční plánování
Přestat sledovat
Investiční a finanční poradenství
Přestat sledovat
Peníze
Přestat sledovat
22. 10. 2021 12:10
Šura: Amazon stále prudce roste, jeho akcie mám v portfoliu už roky
Akciové tipy
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
19. 10. 2021 21:00
Petr Novotný (Investiční web): Zůstávám věrný akciím, půdě a private equity. Věřím, že mé portfolio…
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Hospodářský růst
Přestat sledovat
Inflace
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
19. 10. 2021 17:00
Povolební Česko aneb Co čekat v ekonomice, politice a energetice
Česká ekonomika
Přestat sledovat
Česká republika
Přestat sledovat
Energetika
Přestat sledovat
Politika
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
19. 10. 2021 6:40
Carl Icahn: Akciový trh jednou musí narazit do zdi postavené z nově vytvořených peněz
Americké akcie
Přestat sledovat
Carl Icahn
Přestat sledovat
Investiční guru
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Kvantitativní uvolňování
Přestat sledovat
Nejbohatší investoři a byznysmeni
Přestat sledovat