Psychologie investora (5. díl): McCoy vs. Spock jako dva odlišné systémy myšlení

Psychologové tvrdí, že nejlepší metodou uvažování o způsobu, jakým naše mozky pracují, je představit si, že v rámci svých myslí máme nainstalované dva odlišné systémy. Pro fanoušky Star Treku bychom mohli tyto dva systémy popsat jako doktora McCoye a pana Spocka. McCoy byl nepotlačitelně lidský, neboť svým emocím vždy dovolil být rozhodujícím prvkem v rozhodování. Naproti tomu Spock, napůl člověk a napůl Vulkánec, byl odhodlán potlačit své emoce, aby v jeho rozhodování hrála prim čistá logika.

McCoyova část našich mozků, již budeme nazývat systémem X, je v podstatě rychlým a emocionálním přístupem k rozhodování. Systém X je ve skutečnosti základní defaultní možností, tudíž všechny informace jdou k dalšímu zpracování nejdříve přes systém X. Rozhodnutí učiněná systémem X jsou obecně založena na takových aspektech jako podobnost, obeznámenost a (časová) blízkost. Tyto mentální zkratky umožňují systému X simultánně se zabývat velkým množstvím informací. Systém X je efektivně rychlým a špinavým "uspokojujícím" systémem, jenž se snaží dát odpovědi, které jsou přibližně, spíše než přesně správné. Aby systém X věřil, že je něco pravda, může mu jednoduše stačit domnívat se, že to tak je.

Spockova část našich mozků, již budeme nazývat systémem C, je pomalejším a logičtějším způsobem zpracování informací. Tento systém vyžaduje vědomou snahu, aby začal být do zpracovávání informací aktivně zapojen, a pokouší se sledovat deduktivní logický přístup k řešení problémů. Jako kterýkoli logický proces se ovšem může v jednom okamžiku zabývat pouze jedinou informací, a proto je značně pomalý. Aby systém C uvěřil, že je něco pravda, vyžaduje jasné důkazy a logiku.

V každém z nás je McCoy

Pravděpodobně si myslíte, že jste dalším Spockem, nebo byste možná, alespoň jako investoři, chtěli být. Skutečnost je ovšem taková, že systém X ovládá mnohem větší část našeho jednání, než bychom si pohodlně přiznali. V reálném světě velice často skončíme tak, že věříme své prvotní emocionální reakci a pouze příležitostně zapojíme systém C, aby naše rozhodnutí posoudil.

Neurovědci zjistili, že části mozku spojené se systémem X jsou z evolučního pohledu mnohem starší než části mozku spojené se systémem C. To znamená, že jsme si vyvinuli potřebu emocí dříve než potřebu logiky. Může to znít zvláštně, jednoduchý příklad by však měl pomoci to osvětlit. Představte si, že na stůl před vámi umístím skleněné terárium s velkým hadem. Poprosím vás, abyste se nahnuli dopředu a soustředili se na hada. Pokud se had rychle pohne vzhůru, uskočíte dozadu, a to dokonce i tehdy, když z hadů nemáte strach.

Důvodem pro tuto reakci je fakt, že váš systém X reagoval tak, aby vás udržel v bezpečí. Ve skutečnosti byl signál vygenerován v okamžiku, kdy si váš mozek uvědomil, že se had hýbe. Signál byl odeslán na dvě odlišné trasy. Systém X poslal tuto informací přímo do amygdaly, což je mozkové centrum strachu a rizika. Amygdala reaguje rychle a donutí tělo, aby uskočilo zpět. Druhá část signálu poslala informaci po dlouhé smyčce do části systému C, který tuto informaci zpracuje uvědomělejším způsobem a zhodnotí možnost hrozby. Tento systém poukáže na to, že mezi vámi a hadem je sklo. Nicméně do tohoto okamžiku jste už reagovali na základě systému X.

Je samozřejmé, že v určitých okamžicích používáme oba systémy. Psychologický výzkum ukázal, že lidé se silně narušeným systémem X nemohou činit žádná rozhodnutí. Skončí tak, že celý den stráví v posteli v úvahách nad různými variantami bez toho, aby se k nějaké akci vůbec rozhodli. Z investičního hlediska ovšem učiníme nejlépe, když se budeme snažit co nejvíce používat logický systém C.

Zamyslet se a konat

Jak snadné je emocionální systém X překonat? Psychologové vytvořili jednoduchý test se třemi otázkami, jež měří schopnost systému C zkontrolovat výstup systému X. Tři otázky znějí následovně:

1. Pálka a míček dohromady stojí 1,10 USD. Pálka je o dolar dražší než míček. Kolik stojí míček?

2. Pokud pěti strojům zabere pět minut vyrobit pět věciček, za jak dlouho vyrobí sto strojů sto věciček?

3. V jezeře se začínají rychle rozrůstat nebezpečné řasy. Každý den se plocha s řasami zdvojnásobí. Jestliže řasám trvá 48 dní, než zaberou plochu celého jezera, jak dlouho jim bude trvat obsadit polovinu jezera?

Každá z těchto otázek má jednu zřejmou, nicméně bohužel nesprávnou odpověď, a jednu méně zřejmou, nicméně správnou odpověď. V první otázce rychlý a emocionální systém X preferuje odpověď, že míček stojí 0,10 dolaru. Nicméně pokud se trochu zamyslíme a zapojíme logický systém C, tak zjistíme, že správná odpověď je 0,05 dolaru.

Ve druhé otázce je častou rychlou odpovědí sto minut. Nicméně pokud se zamyslíme a zapojíme logiku, zjistíme, že jestliže pěti stojům zabere pět minut vyrobit pět věciček, tak produkce je ve skutečnosti jedna věcička na jeden stroj za pět minut. Tudíž sto strojům by trvalo pět minut vyrobit sto věciček.

A konečně ve třetí otázce je nejběžnější nesprávnou odpovědí snížení 48 dnů na polovinu, tedy 24 dnů. Nicméně pokud plocha s řasami každý den zdvojnásobí, tak den předtím, že pokryjí celé jezero, musí pokrýt polovinu jezera, tudíž je správná odpověď 47 dnů.

Nedělejte si starosti, pokud jste na jednu, dvě či všechny tři otázky odpověděli špatně. Psychologové ve svých výzkumech ukázali, že jen poměrně malému procentu respondentů se podaří zodpovědět všechny správně a zdaleka ne bezvýznamné procento respondentů nezodpoví správně ani jednu.

Jsme jen lidé

Co nám toto všechno říká? Lidé jsou náchylní k rozhodování s využitím rychlého a emocionálního systému X a tato rozhodnutí často nejsou zkontrolována pomalejším a logickým systémem C. Behaviorální akademici také zjistili, že počet otázek, na které odpovíte správně, koreluje s vaší obecnou zranitelností k celé spoustě jiných behaviorálních předsudků, jako jsou averze ke ztrátám, konzervatismus či netrpělivost. U těch, kteří nezodpoví ani jednu otázku správně, se zdá, že mají k těmto a dalším behaviorálním předsudkům sklon ještě větší.

Kdy je nejpravděpodobnější, že se rozhodneme na základě systému X? Psychologové tuto otázku prozkoumali a přišli s následujícími podmínkami, které zvyšují pravděpodobnost uvažování na základě rychlého a emocionálního systému X:

  • Když je problém špatně strukturován a je komplexní.
  • Když nejsou informace kompletní, jsou nejasné a mění se.
  • Když jsou cíle špatně definovány, posouvají se nebo si vzájemně konkurují.
  • Když je stres velký, protože jsou zahrnuta časová omezení (a) nebo jsou následky rozhodnutí významné.
  • Když rozhodnutí závisí na interakci s jinými rozhodnutími.

V životě samozřejmě platí, že prakticky každé rozhodnutí, které jsme museli učinit, spadalo alespoň do jedné z těchto kategorií. A určitě také platí, že alespoň do jedné z těchto kategorií patří každé investiční rozhodnutí. Warren Buffett, jeden z největších investorů historie, prohlásil, že se investoři musejí naučit svůj systém X kontrolovat. "Úspěch v investování nekoreluje s IQ, jakmile jste nad hodnotou 100. Pokud máte normální inteligenci, pak to, co potřebujete, je správný temperament, abyste kontrolovali svá emocionální nutkání, která při investování dostanou ostatní lidi do potíží," uvedl.

Než ovšem tuto problematiku uzavřeme s tím, že jsme vyřešili své behaviorální chyby, měli bychom si uvědomit, že sebekontrola, tedy schopnost překonat svá emocionální nutkání, respektive nejrůznější vrozené behaviorální předsudky (behavioral biases), které vedou k emocemi ovlivněným a neoptimálním investičním rozhodnutím, je jako naše svalstvo – po použití potřebuje čas, aby se obnovila. Proto je důležité sebekontrolu dlouhodobě rozvíjet a trénovat, aby při investičním rozhodování náš systém X nenapáchal (při působení nejrůznějších behaviorálních předsudků jako konzervatismus či nadměrný optimismus) velké škody a nenávratné ztráty investičního kapitálu. O těchto a dalších behaviorálních předsudcích si ale více povíme až v některém z příštích dílů seriálu.

Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
Chyby v investování
Přestat sledovat
Investování
Přestat sledovat
Mohlo by vás zajímat
13. 4. 2021 17:01
Ronald Schubert (WOOD & Company): Největším rizikem je růst výnosů dluhopisů, současné úrovně ale…
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
10. 4. 2021 20:31
Jaroslav Brychta (XTB): V rámci výsledkové sezóny budou nejdůležitější výhledy samotných firem
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
8. 4. 2021 17:01
Michal Semotan (J&T Banka): Brzdou růstu akcií ČEZ je i jeho management, zajímavými tituly jsou na…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
9. 4. 2021 6:41
Česká energetika má prostor se připravit na budoucnost, čas ale utíká. Panika je vyvolaná lobbisty…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Dividendy
Přestat sledovat
Energetika
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat