Průzkum: Ženy jako investorky, ale i největší oběti pandemie

Očekává se, že do roku 2030 bude na celém světě pracovat o 100 milionů žen více než nyní. Příjmy žen tedy dále porostou, když se jen od roku 2018 do roku 2020 zvětšily o čtyři biliony na 24 bilionů USD. I proto lze předpokládat, že naroste význam žen-investorek. Jak posílit jejich postavení a čelit překážkám, které brání tomu, aby se tato podstatná část ženského finančního světa rozrostla?

Společnost Fidelity International se ve své analýze zabývala zkušenostmi žen na šesti trzích – ve Spojeném království, Německu, na Tchaj-wanu, v Japonsku, pevninské Číně a ve zvláštní administrativní oblasti Hongkongu. Na těchto trzích se snažila lépe pochopit a řešit finanční problémy žen, aby mohla pokračovat ve svém závazku zlepšovat jejich finanční budoucnost.

Zpráva odhaluje některé společné faktory na jednotlivých trzích, jako je například finanční dopad pandemie, a to i přes velice odlišné životní styly a kulturu. Značná část žen investuje, ale pouze 33 % žen se považuje za investorky (u mužů je to 41 %). Názor, že investování je svět mužů, zaznívá na všech zkoumaných trzích kromě Číny. Tam se za investorky považuje 60 % žen, zatímco mužů jen 58 %. Nejméně žen, které se považují za investorky, je v Japonsku (9 %).

Jen málo žen v Japonsku investuje a mnoho z nich má velice konzervativní přístup ke správě peněz. Domácnosti drží více než 80 % svých aktiv v hotovosti a jiných konzervativních finančních produktech, jako jsou penzijní připojištění a pojištění. Japonsko má navíc jeden z největších rozdílů v odměňování žen a mužů ze všech členů OECD, což ženy staví do pozadí již od počátku jejich kariéry.

Aktivní účast na řízení domácích financí

Ženy žijící s partnery se správě domácích financí nevyhýbají. Právě naopak. 55 % žen sdělilo, že sleduje denní i měsíční příjmy a výdaje domácnosti. To platí zejména v Číně, Hongkongu, Japonsku a na Tchaj-wanu. V Británii a Německu je odpovědnost spíše rovnoměrně rozdělena mezi ženy a jejich partnery. Ženy žijící s partnery v Hongkongu a Číně nejčastěji vedou své finance (účet a podobně) na své jméno (78 %, respektive 70 %) a mnohem méně často mají společný účet. Ve Spojeném království a Německu se o peníze častěji starají na společně vedených účtech (50 % britských a 51 % německých žen spravuje své finance společně s partnery).

Mapování dopadů pandemie

Pandemie změnila životy lidí po celém světě, ale je zřejmé, že dopady krizí nejsou nikdy genderově neutrální. Údaje OSN naznačují, že ekonomické a domácí otřesy způsobené pandemií by mohly vymazat 25 let růstu rovnoprávnosti žen a mužů. Dopad lockdownů, ztrát zaměstnání, zavírání škol a poklesu příjmů způsobil, že ženám po celém světě narostla neplacená pracovní zátěž, převzaly větší podíl domácích prací i péče o děti a znepokojivě častěji než muži opouštěly pracovní pozice.

Tento nepřiměřený dopad je zřejmý i z pohledu na finance žen na všech šesti sledovaných trzích. Tři z deseti (29 %) žen sdělily, že se jejich osobní příjem v důsledku pandemie snížil. Jedná se o podobné procento jako u mužů. Rozdíl je ale ve schopnosti žen spořit. 31 % žen zaznamenalo snížení částky, kterou byly schopny ušetřit za posledních 12 měsíců, ve srovnání s 26 % mužů. Tento trend platí pro všechny sledované trhy. Pokles úspor nepředstavuje jen současný problém, ale vyvolává také otázky ohledně budoucnosti. Téměř každá pátá žena (18 %) jako přímý důsledek pandemie snížila částku, kterou si spoří na penzi.

U mnoha žen měla pandemie negativní dopad na jejich finance, ale neplatí to pro všechny. Rčení "všichni jsme ve stejné bouři, ale na různých lodích" platí i pro ženské finance. 22 % oslovených žen dokázalo za posledních 12 měsíců navýšit své úspory a 16 % žen dokázalo zvýšit své příspěvky na důchod.

Abychom zmobilizovali více žen k investování a aktivnějšímu přístupu k vlastním financím, musíme je nejdříve přimět k tomu, aby se zabývaly penzijním systémem. To je něco, do čeho se musí firmy, celé finanční odvětví i občanská společnost hlouběji ponořit, aby se ukázalo, jakou sílu by ženy mohly mít, kdyby se zapojily do svých penzijních investic.

Dřívější zjištění Fidelity International ukazují, že pandemie přiměla mnoho žen snížit částku, kterou si spoří na důchod. Rozdíl mezi penzijními úsporami mužů a žen však přetrvával již dlouho před propuknutím epidemie. Ženy v Británii, Německu, na Tchaj-wanu, v Číně a Hongkongu si běžně přispívají měsíčně na důchod méně než muži. Zvláště patrné je to v Británii, kde ženy odkládají na penzi v průměru 4 % svého platu každý měsíc, zatímco muži si přispívají 5 %. Stojí za zmínku, že tento údaj zahrnuje příspěvky na všechny penzijní systémy, a to jak pracovní, tak soukromé, a od žen pracujících v různých typech zaměstnání, tedy včetně osob samostatně výdělečně činných.

Překlenutí mezery v důchodovém spoření

Skutečnost je přitom taková, že ženy budou pravděpodobně potřebovat na důchod více peněz než muži. Proč? Ženy obvykle v důchodu stráví více času, což znamená, že mají více výdajů, které musí zaplatit. Podle světových údajů o průměrné délce života se ženy dožívají v průměru 75 let, zatímco muži 70 let, přičemž na asijských trzích může být průměrná délka života výrazně vyšší.

Na finance svobodných žen je vyvíjen další tlak, který je patrný z výsledků výzkumu Fidelity International. 37 % svobodných žen, tedy dvě z pěti, sdělilo, že vůbec nespoří nebo nespoří na penzi z důvodu nedostatku příjmů. 22 % má navíc jiné priority ve spoření. Znamená to, že polovina svobodných žen si myslí, že nebude mít dostatek peněz na důchod.

Dalším aspektem, který je důležité vzít v úvahu, je rostoucí doba, kterou lidé tráví sami. V celosvětovém měřítku roste podíl lidí, kteří se dožívají čtyřicítky, aniž by se kdy oženili, průměrný věk, kdy lidé vstupují do manželství, se zvyšuje a stále více lidí se rozvádí nebo rozchází ve věku kolem čtyřicítky.

Slovo na závěr

Zpráva Fidelity International ukazuje, že pokud se ženy vnímají jako investorky, jsou sebevědomější a mají svou finanční situaci pod kontrolou, což jim do jisté míry pomáhá zvrátit rozdíly v důchodovém spoření. Dále ukazuje, že pandemie měla a stále má na finance žen větší dopad než na finance mužů.

Fidelity International provedla průzkum týkající se názorů na investování a důchod mezi 12 038 dospělými v šesti zemích. Velikost vzorku byla 2004 dospělých z Británie, 2005 dospělých z Tchaj-wanu, 2006 dospělých z Japonska, 2008 dospělých z Německa, 2008 dospělých z Číny a 2007 dospělých z Hongkongu. Terénní šetření provedla společnost Opinium Research v lednu 2021.

Zdroj:
Fidelity International
Finanční gramotnost
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Investování
Přestat sledovat
Koronavirus
Přestat sledovat
Světová ekonomika
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Zavřít
Mohlo by vás zajímat
Obrázek: Pixabay.com
6. 6. 2023 6:35
Malá tragédie českých penzijních fondů: Bez reformy nesmysl, státní příspěvek je jen pozlátko
Důchody
Přestat sledovat
Penzijní fondy
Přestat sledovat
Penzijní reforma
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Spoření
Přestat sledovat
Srovnání investic
Přestat sledovat
Obrázek: Investiční web
3. 6. 2023 19:00
Pavel Hadroušek (Fio banka): Růst Wall Street stále táhnou technologické tituly, kvůli vysokému…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Burzovní almanach
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
Technická analýza
Přestat sledovat
Obrázek: Shutterstock
3. 6. 2023 13:19
Jaroslav Havel (HAVEL & PARTNERS): Majetek ve velkém přechází do rukou žen, v dalších dvaceti letech…
Bohatství
Přestat sledovat
Demografie
Přestat sledovat
Investice
Přestat sledovat
Zajímavost dne
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Obrázek: Shutterstock
31. 5. 2023 6:10
Komodity v portfoliu drobného investora: Přehled (převážně) býčích argumentů
Alokace investic
Přestat sledovat
Americký dolar
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
Potraviny
Přestat sledovat
Průmyslové kovy
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Vzácné kovy
Přestat sledovat
Zemědělství
Přestat sledovat
Přestat sledovat