Fúze a akvizice nejsou (jen) o velkých jménech, českému trhu stále více dominuje domácí kapitál

Tuzemským společnostem se daří zvyšovat tržby i zisky. Úrokové sazby jsou na historickém dnu. Mnoho zakladatelů rodinných firem po pětadvaceti letech polistopadového podnikání navíc řeší otázku, zda svůj podnik předat blízkým, nebo prodat. I proto v současnosti stále více firem změní majitele.

V České republice vzniklo po sametové revoluci několik skupin firem. Jde o střední a velké podniky s dlouholetou historií a tradicí, které byly v 90. letech buď vráceny původním majitelům, nebo zprivatizovány do českých či zahraničních rukou. Jsou tu také malé restituované firmy s tradiční výrobou, které se v minulosti dědily z generace na generaci a dnes pokračují v činnosti.

Velkou skupinu dále představují střední a dnes již i velké společnosti založené českými podnikateli po roce 1989. Pobočky či dceřiné firmy mají v Česku také zahraniční společnosti a nadnárodní korporace. Současným trendem je i sázka na startupy, z nichž mnohé rychle rostou, pronikají na zahraniční trhy a během několika málo let se dokáží dostat až na stamilionové tržby.

Statistika

Firem s ročním obratem přes 30 milionů korun je v Česku téměř 36 tisíc, z toho asi 24 tisíc je ve vlastnictví českých majitelů a necelých 12 tisíc má vlastníky v zahraničí. Mezi zahraničními majiteli převažují hlavně Němci, společnosti z Nizozemska, ze Slovenska a Rakouska.

Nejčastějším zaměřením českých firem je obchod, významné zastoupení má ale i zpracovatelský průmysl.

Z celkového počtu 36 tisíc společností s ročním obratem vyšším než 30 milionů korun dosahuje 25 tisíc firem obratu od 30 do 100 milionů korun. Obrat od 100 do 250 milionů korun vykazuje pět tisíc společností, obrat mezi 250 miliony korun a jednou miliardou více než čtyři tisíce firem a obrat nad miliardu má 1 560 společností.

Firmy s českými vlastníky převažují spíše v nižších obratových kategoriích, společností s českými vlastníky s obratem přes miliardu korun je naopak méně než firem se zahraničními majiteli. Sečteno a podtrženo, základ české ekonomiky tvoří střední a větší firmy s českými vlastníky.

Boom na trhu akvizic

Aktuální zájem o akvizice společností je dán více faktory. Českým firmám se daří, úrokové sazby jsou nízké, akviziční financování je relativně levné a do důchodového věku se dostává mnoho majitelů společností založených po roce 1989, kteří řeší budoucnost svou i svých firem. V případě, že nemají vhodného nástupce, či rodinní příslušníci nemají o řízení společnosti zájem, se jako jedno z hlavních řešení nabízí prodej společnosti.

Díky levným úvěrům dochází často i k přeskupení vlastnictví ve firmách s více majiteli, kdy si jeden spolumajitel vezme od banky úvěr na vyplacení svých partnerů.

Čilý ruch na akvizičním trhu má za následek rostoucí prodejní ceny firem. To je výhodné především pro stávající majitele. Situaci nahrává i skutečnost, že přibývá českých investorů, kteří svůj byznys úspěšně prodali a chtějí nabyté prostředky investovat zpět do českých firem. I to je jeden z důvodů, proč se zejména v posledních letech na tuzemském trhu formuje poměrně silný domácí kapitál. Nad zahraničními kupujícími stále více převažují zájemci z tuzemska.

Na veřejnosti je sice nejvíce slyšet o velkých transakcích, jako byly prodej Plzeňského Prazdroje společně s dalšími středoevropskými pivovary japonské společnosti Asahi nebo akvizice antivirové společnosti AVG Technologies ze strany konkurenčního Avastu. Většina transakcí se ale odehrává v segmentu menších a středních firem. Důvodem je i to, že se jim daří. Například zisk po zdanění středně velkých firem s ročním obratem od 61 do 300 milionů korun stoupl mezi roky 2014 a 2015 o 40 %, přičemž vzhledem k příznivým ekonomickým podmínkám lze očekávat růst i za rok 2016.

Více informací o prodeji a nákupu firem najdete na www.investicniweb.cz/akvizice

Fúze a akvizice
Přestat sledovat
Byznys a podnikání
Přestat sledovat
3. 3. 2021 15:01
Investice do diamantů: Manuál (nejen) pro začátečníky
Diamanty
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
2. 3. 2021 17:01
Technický pohled na trhy: Jaké hladiny sledovat u hlavních indexů, bitcoinu nebo Tesly?
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
25. 2. 2021 21:31
ABCD investora: Tipy na výběr akcií (nejen) ve středoevropském regionu
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Large caps
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Small caps
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
1. 3. 2021 12:21
Úspěšný byznys vs. narůstající nejistota: Myslete na nemyslitelné!
Byznys a podnikání
Přestat sledovat
Koronavirus
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat