17. 10. 2017 11:03

Protierozní vyhláška stanovuje přípustné míry erozního ohrožení v čase

Takzvaná protierozní vyhláška nezačne platit letos, ale až od roku 2018. Vyhláška, která je nyní v mezirezortním připomínkovém řízení, původně měla platit od července. Jaké povinnosti přinese zemědělcům?

Takzvaná protierozní vyhláška měří erozní ohrožení zemědělské půdy a soustředí se na jeho přípustnou míru, přičemž i ukládá vhodná opatření k nápravě. Dále stanovuje půdy, u kterých nemůže být vydán souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k rozorání trvalého travního porostu. Důvodem je, že v současné době je již 14 % půdního fondu znehodnoceno vodní erozí.

Návrh vyhlášky na tento stav reaguje a stanovuje hodnoty přípustné míry erozního ohrožení tak, aby byly zachovány udržitelné principy hospodaření a současně uživatelé zemědělské půdy měli možnost se přijímaným změnám hospodaření v dostatečném časovém předstihu přizpůsobit.

Co navrhuje vyhláška

Návrh vyhlášky stanovuje progresivní hodnoty přípustné míry erozního ohrožení v čase tak, že vstupní přípustná dlouhodobá ztráta půdy zajistí ochranu 25 % výměry zemědělské půdy ohrožené erozí. Následně vždy po čtyřech letech stanovuje hodnotu protierozně chráněné půdy navýšit o 10 procentních bodů s cílovým stavem 60 % výměry protierozně chráněné zemědělské půdy.

Erozní ohrožení

Protierozní vyhláška bude platná pro všechny souvislé plochy, na nichž je pěstována jedna plodina v různém osevním sledu jedním vlastníkem nebo jednou osobou oprávněnou tuto plochu užívat. Zákon určuje základní pravidlo pro stanovení míry erozního ohrožení: "Stanoví se na základě průměrné dlouhodobé ztráty půdy vyjádřené v tunách na 1 hektar za 1 rok v závislosti na hloubce půdy." Stanovení samotné míry erozního ohrožení je ponecháno prováděcímu právnímu předpisu.

Výpočet eroze pracuje v detailu základních ploch 5 x 5 metrů, na které je rozdělena celá ČR. Erozní ohrožení hodnotí pomocí bezplatné mapové a databázové internetové aplikace spravované Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy. Výpočet eroze lze provést ZDE. Po zadání příslušných hodnot pro posuzovanou plochu z hlediska erozního ohrožení poskytne aplikace požadovaný výpočet.

Dopady vyhlášky

Je zřejmě, že nová protierozní vyhláška přidává povinnosti majitelům pozemků, zemědělcům i vlastníkům a správcům lesní půdy. Vyhláška vylučuje možnost započítávání teprve plánovaných zemědělských plodin pro hodnocenou plochu. Naopak při hodnocení vychází z osevního sledu za období 5 let zpětně.

Více o tématu ZDE.

Důvodová zpráva návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zřízení rámce pro ochranu půdy a o změně směrnice 2004/35/ES uvádí, že půda v celém Evropském společenství je pod rostoucím environmentálním tlakem, který je způsoben či zhoršován lidskou činností. Ačkoli je půda většinou v soukromém vlastnictví, je zdrojem společného zájmu Společenství a její nedostatečná ochrana ohrozí udržitelnost a dlouhodobou konkurenceschopnost v Evropě. Degradace půdy má navíc zásadní vliv na další oblasti společného zájmu Společenství, jako jsou ochrana vody, ochrana lidského zdraví, změna klimatu, ochrana přírody a biologické rozmanitosti a bezpečnost potravin.

25. 2. 2021 21:31
ABCD investora: Tipy na výběr akcií (nejen) ve středoevropském regionu
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Large caps
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Small caps
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
1. 3. 2021 12:21
Úspěšný byznys vs. narůstající nejistota: Myslete na nemyslitelné!
Byznys a podnikání
Přestat sledovat
Koronavirus
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
27. 2. 2021 20:31
Vladimír Vávra (WOOD & Company): Na americkém trhu probíhá spíše rotace, k hlubší korekci nevidím…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
26. 2. 2021 12:21
Česko v roce 2030: Moderní trendy člověka ze služeb hned tak nevytlačí, věří ekonom David Marek
Česká ekonomika
Přestat sledovat
Česká republika
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Přestat sledovat