Špatně vybraný manažer? Realita ve 4 z 5 případů

Jedním z nejdůležitějších rozhodnutí ve firmách je výběr ředitele. Na této osobě významně závisí fungování a rozvoj podniku. Přitom se ukazuje, že volba je většinou chybná. Podle údajů Gallupova ústavu, mezinárodní výzkumné instituce, v 82 % případů není na manažerský post vybrán vhodný kandidát.

Výzkumníci z Gallupova ústavu na základě svých šetření říkají, že na celém světě práce baví jen 13 % zaměstnanců, kteří jí pak věnují dostatečnou energii během pracovní doby. Navíc se tento podíl v průběhu času změnil jen málo. Výzkum má ale i další závěry – z více než 70 % je za výsledný zájem o práci zodpovědný řídicí pracovník.

Jak společnosti nejčastěji vybírají zaměstnance do manažerských pozic? Sami manažeři odpovídají na dotaz, proč byli uvedeni do role lídra, tak, že je to buď díky vlastní úspěšné kariéře v jiné než manažerské pozici, nebo jde jednoduše o důsledek dlouhodobého působení ve firmě nebo sektoru.

Náborové procesy často nejsou nastavené tak, aby reflektovaly potřebu nalezení skutečného vrozeného talentu pro manažerské úkoly. Již desetiletí je známý takzvaný Peterův princip, kdy je úspěšný pracovník povyšován za předchozí zásluhy, až se dostane do funkce, na jejíž plnění mu jeho schopnosti a dovednosti nestačí.

Podle Gallupova ústavu existují příznaky, které odhalí nekompetentní vedení:

  • V 58 % případů si firmy stěžují na podprůměrnou kvalitu odvedené práce.
  • 52 % nevhodných vedoucích má k práci špatný přístup.
  • 51 % manažerů nevychází dobře s ostatními zaměstnanci.
  • 49 % manažerů se v životopise chlubí lepší kvalifikací, než jakou reálně disponuje.
  • Klesá spokojenost dalších zaměstnanců. Více než 53 % firem přiznalo, že mezi podřízenými roste po dosazení nevhodného šéfa stres a napětí.

V polovině firem si chybný nábor uvědomují již do tří týdnů od obsazení pozice. Společnosti mnohdy plýtvají časem, energií a prostředky na úkol, který nedává smysl. Vyberou na manažerskou pozici člověka bez patřičných předpokladů a snaží se ho do nepadnoucí role napasovat. Lepší je přitom postupovat opačně, tedy hledat ten správný díl pomyslné skládačky.

Nevhodný postup při výběru členů managementu se projevuje i přímo finančně. Firmy musejí hradit náklady spojené s náborem (inzerce, externí poradenská firma, administrace, zjišťování referencí, právní služby a podobně). Po přijetí manažera platí jeho mzdu a případné benefity do doby, než přijde rozhodnutí o rozvázání smlouvy. Pak následuje vyplácení odstupného. Někdy si vedoucí zaměstnanec s sebou odvádí i některé své podřízené. Také začíná nanovo kolotoč investování času a prostředků do hledání nového kandidáta.

Mezi další položky na pomyslném účtu, které se vyčíslují s menší přesností, ale jsou neméně hmatatelné a bolestné, patří náklady plynoucí z narušení vztahů jak se zákazníky, tak i uvnitř firmy, dopady na obchodní výsledky, fluktuace zaměstnanců či ztráta důvěry. V dlouhodobé perspektivě může firma čelit ztrátě příležitostí, přestat plnit strategické cíle a ztratit podíl na trhu.

Zdroj:
Stanton Chase
Byznys a podnikání
Přestat sledovat
Management
Přestat sledovat
3. 3. 2021 15:01
Investice do diamantů: Manuál (nejen) pro začátečníky
Diamanty
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
2. 3. 2021 17:01
Technický pohled na trhy: Jaké hladiny sledovat u hlavních indexů, bitcoinu nebo Tesly?
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
25. 2. 2021 21:31
ABCD investora: Tipy na výběr akcií (nejen) ve středoevropském regionu
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Large caps
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Small caps
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
1. 3. 2021 12:21
Úspěšný byznys vs. narůstající nejistota: Myslete na nemyslitelné!
Byznys a podnikání
Přestat sledovat
Koronavirus
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat