Zemědělci by se měli zaměřit i na zpracování a prodej svých komodit

Podmínkám získávání podpor a dotací se v posledních letech přizpůsobilo chování českých zemědělských podniků, což se projevilo ve změně struktury zemědělské výroby. Došlo ke snížení živočišné výroby, rostlinných komodit náročných na množství a kvalitu práce, komodit náročných na management a marketing a výměry krmných plodin.

České zemědělství prošlo od vstupu ČR do EU přelomovým obdobím. Na jedné straně je vystaveno volnému evropskému trhu a konkurenci z členských zemí unie, na druhou stranu získalo nárok na štědré provozní a investiční dotace. Ty sice zlepšují ekonomickou kondici i ziskovost zemědělských podniků a přispívají k jejich technické a technologické modernizaci, zároveň je však činí mnohem závislejšími na státních podporách než na podmínkách trhu.

Kukuřice a řepka

Čeští zemědělci se zaměřily na pěstování v posledních letech rentabilního obilí, kukuřice či řepky olejky. Rentabilita produkce zemědělských komodit se odráží i v potravinové soběstačnosti ČR. Ta je výrazně kladná u obilí, řepky či mléka, ale silně záporná u zeleniny, drůbežího a vepřového masa, jež trpí propadem cen v celé Evropě.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství – Situační a výhledové zprávy; Potravinová soběstačnost vyjadřuje podíl tuzemské produkce a tuzemské spotřeby (v %).

Bez přidané hodnoty

Graf potravinové soběstačnosti příznačně ilustruje stav českého zemědělství. Vedle již zmíněného zaměření na rentabilní výrobu a na pěstování méně náročných, velkoplošných plodin dochází u mnoha komodit rovněž k vývozu primárních surovin do zahraničí a dovozu zpracovaných výrobků. To se stále děje například u mléka, kdy se z Česka vyváží nezpracované mléko (hlavně do Německa či Itálie) a zpět se dováží mléčné výrobky jako jogurty a sýry.

Obdobně je tomu v případě hovězího masa, kdy řada chovatelů raději vyváží živá zvířata do zahraničí (hlavně do Rakouska), kde za ně dostane až dvojnásobek toho, kolik je nabízeno v Česku.

Platí to i u zeleniny, která se dříve pěstovala na českých a moravských polích a do několika hodin nebo dnů byla čerstvá v obchodech. Dnes se například rajčata dováží do Česka buď ze Španělska a Maroka, kde se sklízejí zelená a dozrávají po několikatýdenní cestě v kamionech, nebo z moderních skleníků v Nizozemsku a z Německa. To jsou však zpravidla rajčata druhé kategorie nebo zbytky, jež se neprodají na západoevropských trzích.

Změna přístupu

K této situaci ve velké míře přispívá nízká efektivita a produktivita českého potravinářského průmyslu. Ta se přenáší do nízkých cen, které platí zpracovatelé tuzemským zemědělským výrobcům. Pokud by se přitom čeští zemědělci zaměřili i na zpracování své produkce (například v rámci odbytových družstev) a na dodávání hotových výrobků konečným zákazníkům, nemuseli by spoléhat na vývoz, byli by nezávislejší na dotacích i obchodních řetězcích a získali by vyšší marži, a tím i lepší ziskovost a prostředky na investice.

K tomu by měl v rámci zvyšování konkurenceschopnosti českého zemědělství přispět i stát, třeba při nastavování podmínek poskytování zemědělských dotací. Částečně se to již děje u zeleniny, kdy zemědělské podniky získaly významné investiční dotace z Programu rozvoje venkova na stavbu moderních, vytápěných skleníků, díky nimž jsou čerstvá rajčata a zelenina do druhého dne na pultech tuzemských obchodů. Obdobných projektů zajišťujících zpracování potravin přímo zemědělci by však bylo potřeba daleko více, ať už s pomocí dotací, nebo bez nich.

Více o tématu: www.investicniweb.cz/agro

3. 3. 2021 15:01
Investice do diamantů: Manuál (nejen) pro začátečníky
Diamanty
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
2. 3. 2021 17:01
Technický pohled na trhy: Jaké hladiny sledovat u hlavních indexů, bitcoinu nebo Tesly?
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
25. 2. 2021 21:31
ABCD investora: Tipy na výběr akcií (nejen) ve středoevropském regionu
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Large caps
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Small caps
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
1. 3. 2021 12:21
Úspěšný byznys vs. narůstající nejistota: Myslete na nemyslitelné!
Byznys a podnikání
Přestat sledovat
Koronavirus
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat