Zemědělci z Hrotovic u Třebíče hospodaří s bystrou myslí

Pokud má zemědělská firma příjmy z několika různých zdrojů a není úzce specializovaná, je méně zranitelná a lépe zvládá cenové výkyvy v jednotlivých oborech podnikání. Příjmy a hlavně zisk v jednotlivých letech jsou stabilnější a lze na ně více spoléhat, představuje obchodní přístup Zemědělského družstva Hrotovice jeho předseda Bohumír Hutař.

Vlastníkem Zemědělského družstva Hrotovice je 250 fyzických osob, členů družstva. Ti hospodaří v jihovýchodní části okresu Třebíč kraje Vysočina na 2 324 hektarech zemědělské půdy v nadmořské výšce 412 metrů. Se svými 89 zaměstnanci patří k nejvýznamnějším zaměstnavatelům v regionu.

"Na vlastní i pronajaté půdě pěstujeme obiloviny, konkrétně ozimý ječmen a ozimou pšenici, hrách, řepku, vojtěšku, trávy na semeno, kmín a v posledních letech stále více oblíbenou kukuřici, která nejlépe snáší v naší oblasti suchá období," říká předseda družstva Bohumír Hutař.

Bohumír Hutař s bankéřskou České spořitelny Danou Walowou.

Rostlinnou výrobu družstvo zaměřuje na velkovýrobní, intenzivní pěstování plodin s důrazem na maximální úsporu půdní vláhy, které se v Hrotovicích a okolí v posledních letech kriticky nedostává. Soustředí se i na výrobu osiva obilovin, luskovin a trav. Osiva pěstuje smluvně pro semenářské firmy, kterým zajišťuje čištění, úpravu, balení i dopravu. V Česku jsou Hrotovice největším výrobcem osiva lipnice hajní.

"Aby bylo možné tuto vlastní produkci zrealizovat v co nejlepších cenách, je nutné mít dostatek kvalitních skladovacích prostor. V letech 2010 až 2011 jsme postavili dvě nová sila, každé o kapacitě 980 tun, a zrealizovali rekonstrukci příjmového koše. Ve výstavbě skladů jsme pokračovali i později v letech 2013 a 2016 a v současnosti disponujeme skladovou kapacitou 40 tisíc tun, vše v silech s aktivním větráním," vysvětluje Hutař.

Ve všech firmách ZD Hrotovice je zaměstnáno celkem 109 lidí a celkový obrat skupiny je 465 milionů korun, což na jednoho zaměstnance znamená více než čtyři miliony korun.

Živočišná výroba

V Hrotovicích chovají krávy. Základní stádo dojnic o síle 290 holštýnek spokojeně přežvykuje v kravíně s volným ustájením. Dojivost od jedné krávy byla loni na úrovni 9 650 litů mléka. Letos družstvo počítá s překročením hranice 10 tisíc litrů.

Vedle krav v Hrotovicích chovají i 150 býků.

Družstvo zachovalo i produkci vepřového masa. "Rozhodli jsme se zachovat jako hospodáři s vizí do budoucnosti, prasata jsme nezrušili, ale chovy jsme zrekonstruovali a naučili se prasata chovat do ceny 30 korun za kilogram živé váhy. To se nám v současné době daří, ovšem ceně okolo 26 Kč za kilogram živé váhy jak v letech 2015-2016 nejsme schopni bez dotací stačit," vysvětluje předseda družstva.

V roce 2010 mělo ZD Hrotovice 290 prasnic s následným odchovem v předvýkrmu a výkrmu. Ve vepříně bylo zaměstnáno 17 lidí a výrobní cena kilogramu prasete v živé váze se pohybovala na 37 korunách. Zvířata byla v nevyhovujícím prostředí, pracovní podmínky byly špatné. Dnes na tomto úseku pracuje pět zaměstnanců včetně zootechnika. Pokud se změní ekonomické podmínky, v Hrotovicích jsou připraveni navýšit stav na 650 prasnic s předpokládanou produkcí 16 000 kusů prasat ročně.

Bioplynová stanice

Od prosince 2011 v Hrotovicích provozují bioplynovou stanici o výkonu 760 kW. Ve stanici je zpracovávána veškerá kejda z produkce prasat, zbytky siláží a senáží, zbytky z čištění obilovin a řepky a část hnoje od skotu a kukuřičná siláž z vlastní produkce v množství sedmi tisíc tun. Družstvo z padesáti procent využívá odpadní teplo z bioplynky. Vytápí dílny, vrátnice, sociální zařízení kravína, pěstitelskou pálenici a kuchyni s jídelnou a ohřívá vodu v teletníku. Odpadní teplo z bioplynky využívá na sušení obilovin, řepky a kukuřice. Teplo smluvně dodává také pro Kooperaci Hrotovice, firmu V-stav, místní školu a hotel. A tím nekončí, odpadní teplo z bioplynové stanice využije i pro chov teplomilných ryb, sumečka afrického a tilápie nilské, které vyžadují stálou teplotu vody okolo 25 stupňů.

Co mají v Hrotovicích

Družstvo kromě svých hlavních činností dále provozuje kompostárnu, ve které se zpracovává běžný rozložitelný komunální odpad z okolních obcí, který sváží vlastním svozovým systémem včetně zajištění kontejnerů. Do tohoto odpadu přidává popel z pálení biomasy a hnůj skotu. Z nich vyrábí organo-minerální hnojivo výhradně pro hnojení vlastních pozemků. V Hrotovicích poskytují služby mechanizačními prostředky, provozují pneuservis i opravárenské středisko.

Mají vlastní stavební skupinu. V provozu je podniková prodejna, kde se prodávají především krmné směsi. V provozu je i pálenice.

Více než zemědělci?

"Příjem z nezemědělské činnosti družstva se blížil 50 % celkového příjmu, a proto bylo nutné obchodní činnost družstva přesunout na nově založenou společnost Hrotovická obchodní, kterou družstvo vlastní ze 100 %. Toto opatření bylo nutné z důvodu možnosti čerpání dotací určených pro zemědělce," vysvětluje předseda družstva Bohumír Hutař, který v současnosti působí i jako starosta obce Bačice čítající 201 obyvatel.


Bohumír Hutař: Ve funkci předsedy Zemědělského družstva Hrotovice působí od roku 2009. Tehdy rostlinná výroba vydělávala a svým ziskem pokrývala ztrátu živočišné výroby. V té době ZD Hrotovice zaměstnávalo 122 lidí, obrat firmy činil 177 milionů korun, tedy necelých 1,5 milionu na zaměstnance.

"Bylo mi jasné, že se takto nedá pokračovat a je potřeba situaci řešit, pokud se máme někam posunout. Jednou z cest, kterou jsem se nechtěl vydat, bylo omezení výroby v živočišné výrobě, tedy omezení chovu skotu a zrušení chovu prasat, jako to udělala většina okolních podniků a žila si dále spokojeným životem. A to i s rizikem snížení počtu zaměstnanců. V našem případě se jako řešení ukázaly investice do modernizace stávajících výrobních zařízení, především do modernizace strojního parku, investice do chovu skotu, ale především restrukturalizace chovu prasat. Vybudovali jsme nové provozy a zároveň rozšířili podnikání. Cílem bylo, aby příjmy firmy byly rozloženy do více různých zdrojů a aby každé odvětví bylo koncipováno tak, aby za normálních podmínek bylo schopné na sebe vydělat. Díky těmto investicím došlo k výraznému snížení potřeby lidské práce. Někteří zaměstnanci odešli do důchodu, s některými jsme se rozloučili pro špatnou pracovní morálku, ale stále jsme zajišťovali nová pracovní místa. Po 6 letech úsilí a budování jsme ale jen díky tomu dokázali proinvestovat 260 milionů korun."

Více o tématu: www.investicniweb.cz/agro

27. 2. 2021 20:31
V PONDĚLÍ V 10 HODIN ŽIVĚ: Expertní tržní výhled
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
26. 2. 2021 12:21
Česko v roce 2030: Moderní trendy člověka ze služeb hned tak nevytlačí, věří ekonom David Marek
Česká ekonomika
Přestat sledovat
Česká republika
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Přestat sledovat
25. 2. 2021 17:01
David Navrátil (Česká spořitelna): České zadlužení může být problém, výnosy dluhopisů ztrácejí v…
Česká ekonomika
Přestat sledovat
David Navrátil
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
25. 2. 2021 21:31
ABCD investora: Tipy na výběr akcií (nejen) ve středoevropském regionu
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Large caps
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Small caps
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat