Právní aktuality v souvislosti se situací na Ukrajině: Sankce, vklady u Sberbank a spol.

V Česku se mimo jiné řeší odebrání bankovní licence místní pobočce Sberbank, Západ uvaluje sankce na Rusko. Co (také) potřebujete vědět?

Vklady u Sberbank

Vklady jsou ze zákona pojištěny do částky 100 000 EUR (asi 2,5 milionu Kč) na klienta (nikoli na účet). Pojištění se týká spotřebitelů i podnikatelů. Vklady obcí a krajů jsou pojištěny pouze v případě, že jim náleží výnosy z daní, přičemž jejich daňové příjmy nepřesahují ve stanoveném období částku 500 000 EUR. Vklady přesahující tuto částku nejsou pojištěny a v případě úpadku banky mohou být nenávratně ztraceny.

Stejná pravidla se vztahují na advokátní, notářské či realitní úschovy, pokud je účet úschovy zřízen u Sberbank, výše náhrady ale může činit až 200 000 EUR.

Výplatu bude provádět Komerční banka. Jakmile začne výplata náhrad, můžete navštívit její pobočku, předložit pouze doklad totožnosti a zvolit účet, na jaký náhradu převést (je možná i výplata v hotovosti). Věc je možné vyřídit i korespondenčně.

Informace o probíhajících výplatách najdete ZDE.

Úvěry u Sberbank

Odnětí bankovní licence neznamená automaticky zesplatnění úvěru, který vám Sberbank poskytla. Vaše úvěrová smlouva však může obsahovat pravidlo o zesplatnění úvěru v případě odnětí bankovní licence.

Zvláštní pravidla platí, pokud by Sberbank skončila v insolvenci.

Ekonomické sankce

V souvislosti se současnou situací na Ukrajině se můžeme setkat se dvěma obecnými druhy ekonomických sankcí, a to mezinárodními sankcemi vyhlášenými ze strany například EU a národními sankcemi vyhlášenými jednotlivými státy (například ze strany USA).

V případě národních sankcí vydaných cizími státy platí, že tyto nejsou samy o sobě na území ČR závazné a jejich porušení nelze v ČR sankcionovat. Jiná situace platí v případě mezinárodních sankcí vymezených v zákoně o provádění mezinárodních sankcí, který mimo jiné blíže upravuje:

  • povinnosti ve vztahu k majetku, na který se vztahují mezinárodní sankce a
  • působnost Finančního analytického útvaru (FAÚ) včetně sankcí za porušení zákona.

Co se týče povinností vznikajících ve vztahu k majetku, na který se vztahují mezinárodní sankce, lze tyto rozdělit do dvou základních skupin, a to:

  • oznamovací povinnosti a
  • omezení týkající se nakládání s majetkem.

Sankcemi, které spadají do působnosti zákona o provádění mezinárodních sankcí, jsou v tuto chvílí zejména sankce vzniklé na půdě EU, vydávané prostřednictvím rozhodnutí Rady EU či nařízení. Tato rozhodnutí a nařízení mimo jiné ve vztahu k ruským subjektům či orgánům:

  • stanoví seznamy těchto subjektů a orgánů, kterým se zmrazují veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, a to nejen v případě, kdy je uvedené subjekty či orgány přímo vlastní, ale též v případě, kdy je jinak ovládají,
  • upravují zákazy vstupu a průjezdu přes EU a
  • zakazují prodej a dodávky zboží a technologií, pokud jsou určeny pro vojenské použití či pro vojenského koncového uživatele.

V zájmu vyloučení souvisejících rizik, včetně zejména možnosti uložení pokuty ze strany FAÚ v řádech milionů korun, doporučujeme před vstupem do smluvního vztahu s potenciálně rizikovým subjektem provést detailní prověrku, zda se aktuálně nenachází na některém ze sankčních seznamů. Obdobná prověrka by měla být provedena též v případě, kdy předmětem smlouvy je plnění s rizikovým charakterem.

Zdroj:
Aegis Law
Bankovní vklady
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Ekonomické a politické hrozby
Přestat sledovat
Geopolitika
Přestat sledovat
Politika
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Ukrajina
Přestat sledovat

Videotéka

Obrázek: Wikimedia Commons
8. 12. 2022 9:08
Petr Žabža (Air Bank): Dlouhodobě jednoznačně preferuji akcie, technologické tituly budou opět…
Americké akcie
Přestat sledovat
Diverzifikace investic
Přestat sledovat
Investiční portfolio
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
Technologie
Přestat sledovat
Obrázek: Wikimedia Commons
7. 12. 2022 6:06
Best & Novotný: Co, jak a kdy může přispět ke konci války na Ukrajině v roce 2023?
Ekonomické a politické hrozby
Přestat sledovat
Geopolitika
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Spojené státy americké (USA)
Přestat sledovat
Ukrajina
Přestat sledovat
Výhled na rok 2023
Přestat sledovat
Obrázek: Thinkstock
6. 12. 2022 17:06
Michálek (STARTer IP): Do roku 2023 půjdu s investičním portfoliem založeným na ETF. Jsou pro to…
Akciový trh
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Výhled na rok 2023
Přestat sledovat
Obrázek: Profimedia
6. 12. 2022 6:43
Igor Pauer: V současném cyklu odhaduji pokles ceny bitcoinu na 8-12 tisíc USD. Kde a jak s ním…
Bitcoin
Přestat sledovat
Ethereum
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Kryptoměny
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat