Predikování výnosů z investic a délka horizontu jsou jako dvě strany jedné mince
|

Predikování výnosů z investic a délka horizontu jsou jako dvě strany jedné mince

Vážně míněné investování by mělo pracovat s horizontem v délce minimálně deseti let. Proto je úsměvné, když někdo svou kariéru na trzích staví na predikcích toho, co se s cenami akcií stane v horizontu dnů nebo týdnů.

Investiční horizont Ponaučení pro investory Investování Akciový trh

"Předpovídat, co se na akciovém trhu stane v horizontu měsíce, je stejné jako odhadovat denní vývoj ceny dluhopisu s 2% kupónem a snažit se za rok vydělat více než 2 %," říká Cullen Roche ze společnosti Orcam Asset Management. "Platí, že čím aktivnější investor na trzích je, tím méně stabilní a spolehlivé a hůře předvídatelné jsou jeho výsledky."

Proto je důležité, aby predikce výkonnosti investičního portfolia byla vždy doplněna o informaci o předpokládané délce investičního horizontu. Čím delší je totiž horizont, tím pravděpodobnější je, že investor dosáhne průměrných, tedy v daném horizontu obvyklých výnosů.

"Pokud bych měl jmenovat jednu společnost, která se v tomto ohledu chová k investorům fér, vybral bych asi Vanguard. Její predikce nyní hovoří a průměrném ročním výnosu amerických akcií při desetiletém horizontu v rozpětí čtyř a šesti procent. Nevím, zda se tato predikce ukáže jako správná, ale rozhodně investorům neslibuje nic, co by bylo předem nesplnitelné," dodává Roche.

Zdroj: Pragmatic Capitalism