Relativní výhody zpětných odkupů akcií
|

Relativní výhody zpětných odkupů akcií

Zpětné odkupy akcií ze strany firem nejsou žádnou novinkou, ale v posledních letech je tento trend na trhu mimořádně silný. Investory dokáží odkupy akcií odměnit, tento fenomén má ale i řadu kritiků.

Americké akcie S&P 500 Zpětné odkupy akcií Hodnotové investování Ponaučení pro investory

Zastánci zpětných odkupů tvrdí, že jde z účetního hlediska v podstatě o totéž jako v případě dividend. Jde zkrátka o způsob, jak vyplatit investorům hotovost. Zpětné odkupy snižují počet akcií, a pomáhají tak při výpočtu zisku na akcii, čímž vylepšují výkonnost firem na trhu.

Odpůrci odkupů argumentují, že by hotovost mohla (či měla) být využita lépe, protože se může stát, že firmy, které na tom nejsou dobře, sice vydají mnoho peněz na odkupy s cílem zvednout cenu akcií, ta ale nakonec stejně klesne. Kritizované jsou také nesmyslnost půjčování peněz na zpětné odkupy a snaha firem zakrýt dopad manažerských opčních programů, jejichž cílem je nafouknout platy manažerů.

Problém zpětných odkupů tkví v tom, že závisejí na rozhodnutích manažerů, kteří jsou ve střetu zájmů. Pro distribuci zisků mezi investory je nejlepším způsobem dividenda. Zpětné odkupy vypadají hezky, ale pozitivem je vlastně jen vylepšení zisku na akcii. Dividenda (na rozdíl od zpětných odkupů) umožňuje reinvestici peněz do společnosti, zpětný odkup nikoli. Pro portfoliomanažera mohou být zpětné odkupy pozitivem, pro dlouhodobého investora jsou ale známkou špatného vedení společnosti.

Výkonnost za každou cenu

Vzhledem k tomu, že investoři často hledí na momentální výkonnost, jsou zpětné odkupy stále relativně zajímavým způsobem, jak zatraktivnit konkrétní titul. Jde sice pouze o relativní zlepšení v porovnání s celým trhem, respektive s firmami, jež akcie neodkupují, ale graf ukazuje, že jde o zvýhodnění signifikantní. 100 společností s největším poměrem odkoupených akcií za posledních deset let překonalo index S&P 500 o několik koňských délek.

Jak tedy vyznívá souboj zastánců a odpůrců zpětných odkupů? Zastánci tvrdí (a mají pravdu), že odkupy zvyšují pravděpodobnost, že daný titul překoná trh. Zpětné odkupy pro investory identifikují firmy s dostatkem hotovosti, které se tyto peníze nebojí vyplácet investorům.

Odpůrci argumentují většinou tím, že zpětné odkupy často slouží samotným manažerům společností. Ty tak odměňují investory (a zejména své šéfy skrze programy odměn vyplácených v akciích) namísto toho, aby investovaly peníze do výzkumu a vývoje. Příkladem jsou General Electric, General Motors, ale třeba i Apple.

Společnosti, které odkupují své akcie, jsou dobrou investicí jako skupina, ačkoli samotné firmy přicházejí o peníze. Není pochyb o tom, že odkupy mohou pomoci výkonnosti jednotlivých titulů. Vždy ale záleží na konkrétní společnosti a na tom, zda odkupuje akcie z nějakého racionálního důvodu, nebo zda jen odměňuje své vedení, případně se snaží zaujmout investory. To platí zejména v silně konkurenčních odvětvích. Investoři, kteří hledají dlouhodobou hodnotu, by se ale takovým firmám spíše měli vyhnout.

Zdroj: Ritholtz.com