Riziko v investování ze tří úhlů pohledu
|

Riziko v investování ze tří úhlů pohledu

Potenciál zisku je na trzích vždy vyvážen rizikem ztráty. Je proto důležité, aby investoři znali svůj rizikový profil a zvolili investiční strategii, která mu odpovídá. Zvážit je potřeba přinejmenším tři faktory.

Rizika Ponaučení pro investory Investování Investiční strategie Finanční gramotnost Psychologie

1. Jak velké riziko mohu podstoupit?

V největší míře záleží na tom, kolik je vám let. Pokud máte do důchodu daleko a investujete proto, abyste se zajistili na stáří, můžete si dovolit podstoupit i značné riziko. Pravděpodobnost toho, že budete třeba po třiceti letech na akciovém trhu v plusu, sice není stoprocentní, je ale opravdu vysoká. Pokud vám naopak do důchodu zbývá jen pár let, riziko není nic pro vás.

2. Jak velké riziko musím podstoupit?

Položit si musíte několik jednoduchých otázek. Jaké jsou vaše investiční cíle? Jaký je váš investiční horizont? Jak diverzifikované jsou zdroje vašich příjmů? Jakou hodnotu má váš majetek? Leží-li vaše cíle vysoko, ale nemůžete si dovolit investovat velké částky, musíte být agresivnější. Pokud má naopak investování třeba jen chránit vaše úspory před inflací, budete volit spíše konzervativní strategii.

3. Jak velké riziko chci podstoupit?

Záleží i na tom, jak určitou míru rizika zvládáte psychicky. Někdo omdlévá při pohledu na ztrátu v řádu jednotek procent, někoho neskolí ani pokles tržní ceny portfolia na polovinu. Zvolit riziko, které ještě snesete, je nesmírně důležité hlavně proto, abyste při vyšších než únosných ztrátách nezačali zbytečně zmatkovat a škodit sami sobě.

Zdroj: HumbleDollar