Rok po exitu a zajišťování kurzu EUR/CZK
|

Rok po exitu a zajišťování kurzu EUR/CZK

Koruna je vůči euru i rok po ukončení kurzového závazku ČNB a posílení o 6 % podhodnocená, má tedy smysl se chránit proti jejímu budoucímu posílení. Zajišťování forwardem je první volba, zvlášť když jsou zajišťovací forwardové kurzy vyšší než aktuální spotový kurz. Méně podhodnocená koruna než na 27 EUR/CZK však hovoří také pro zajištění, při nichž se lze svézt na dočasných korekcích trendového posilování koruny, například knock-in forward nebo KIKO.

Česká koruna Zajištění EUR/CZK FX Forex (FX) Miroslav Plojhar

Letí ten čas, letí. Již je to rok, co se kurz koruny vyvíjí bez intervencí České národní banky. Za euro dostanete po roce o korunu padesát až korunu osmdesát méně. Kdo vyslyšel varování, že podhodnocená koruna po sejmutí řetězu bude sílit, ušetřil. Jak čas plyne, zajištění takzvaně dobíhají. Hrozí tedy další zlevnění eura vůči koruně, když již zlevnilo o 6 % a za poslední dva měsíce se kurz usídlil v pásmu 25,20-25,50 EUR/CZK?

Stále levná koruna

Předpovědi ekonomů hovoří o kurzu 24,50-25,00 EUR/CZK v ročním horizontu, ČNB vyhlíží 24,50 v roce 2019. Uvidíme.

Podstatnější než hledět do křišťálové koule je odpovědět si na otázku, zda je již koruna v páru s eurem drahá. Koruna bude drahá, až začne působit exportérům potíže s cenovou konkurenceschopností. Jste-li exportéři, položte si otázku, zda je již kurz pro vás nízký. Když tuto otázku pokládáme klientům, neslyšíme, že by je již silná koruna drtila.

Pokud kurz koruny vůči euru není problém pro exportéry, koruna je stále levná. Na podhodnocenou korunu ukazuje i porovnání s dominantním trendem jejího kurzu k euru, který je tažený rychlejším růstem naší ekonomiky oproti hospodářství eurozóny.

Forward s participací

Koruna je i rok po exitu ČNB levná, má tedy stále smysl se chránit proti jejímu posílení. Jak se zajistit? Forwardy jsou evergreen a jsou dobré i dnes, zvlášť když jsou forwardové body kladné. Existují ale zajímavé alternativy pro situaci, že koruna v páru s eurem bude méně podhodnocená než na 27 EUR/CZK a po dosažení nových minim kurzu bude korigovat, případně nějaký čas kurz půjde, jak se lidově říká, do strany.

Do takové konstelace tržních podmínek se hodí zajišťovací strategie, které dávají prostor svézt se na případném příznivém vývoji kurzu, a to výměnou za nižší zajišťovací kurz, než nabízí prostý forward. Podívejme se na příklady zajištění prodejů eura během roku 2019, kdy ilustrativní aktuální spotový kurz je 25,35 EUR/CZK a prostý forward zajišťuje na 25,48 EUR/CZK.

Knock-in forward (KIF)

Knock-in forward umožňuje širokou participaci na oslabení koruny až k horní bariéře, například 26,10 EUR/CZK, kdy zajištění je na nižším kurzu než prostý forward, například 25,00 EUR/CZK. Mezi 25,00 a 26,10 tedy prodáváte za aktuální spot. Bude-li kurz nad horní bariérou, prodáváte za spodní kurz 25,00 EUR/CZK (příklad v tabulce).

Parametry zajištění a maximální participace jsou spojené nádoby – čím níže je kurz zajištění, tím větší je participace. Oba parametry najednou lze vylepšit zahrnutím finanční páky (více prodaných call opcí než put opcí) nebo omezením rozsahu zajištění (čtěte dále o KIKO).

Knock-out forward (KIKO)

KIKO poskytuje (podobně jako KIF) širokou participaci na oslabení koruny, například na 26,10 EUR/CZK, ale s vyšším zajišťovacím kurzem, například 25,20 EUR/CZK. A to za podmínky, že zajištění je omezené do 24,00 EUR/CZK. Klesne-li budoucí spotový kurz pod spodní bariéru 24,00 EUR/CZK, zajištění se takzvaně vypne.

Zajištění KIKO je postavené na předpokladu, že koruna bude pravděpodobně posilovat, ale její posilování bude brzděno odlivem zahraničních investorů vybírajících zisky, a na tom, že ČNB bude ochotná pomaleji zvyšovat sazby, pokud koruna bude sílit příliš rychle. Naši experti umí v každém případě doporučit zajištění vhodné pro konkrétního klienta.