UBS: Strach z akcií se přeceňuje
|

UBS: Strach z akcií se přeceňuje

Nedávno jsme psali o tom, že i přes vytrvalý růst cen akcií mají investoři stále větší obavy z toho, jak se budou trhy dále vyvíjet. Podle UBS jsou podobné obavy přehnané, protože akcie stále mají co nabídnout.

Americké akcie Evropské akcie Asijské akcie S&P 500 Ocenění P/E

Někteří investoři se obávají, že faktory pozitivně ovlivňující růst cen akcií již svůj potenciál vyčerpaly, jiní se zase domnívají, že současná rally je až příliš dokonalá, takže jakýkoli výkyv na trhu může vyvolat obrat trendu.

UBS s podobnými názory nesouhlasí a očekává, že do konce roku 2018 index S&P 500 posílí ještě minimálně o 9 %. Zároveň se snaží vyvrátit dvě největší obavy, které nyní sužují investory.

1. Akcie jsou nadhodnocené a v bublině

Jedním z hlavních argumentů pesimistů je vysoké ocenění akcií podle ukazatelů P/E a CAPE (respektive Shillerova P/E). Oba ukazatele jsou velice vysoko, a investoři se proto obávají bubliny. Podle UBS jde ovšem o důsledek pomalého globálního ekonomického růstu, jenž na první pohled snižuje postupně rostoucí výnosy v porovnání s nízkými bezrizikovými výnosy. Výsledkem jsou vysoké valuace.

"Po přizpůsobení P/E nižším bezrizikovým výnosům zjistíme, že navzdory pokračujícímu růstu ukazatelů jsou valuace v USA (upravené na základě úrokových sazeb) na podobných úrovních jako před finanční krizí, v Evropě a Japonsku jsou jen mírně vyšší," tvrdí analytici z UBS.

2. Zpřísňování měnové politiky bude pro akcie katastrofa

Podle UBS sice po utažení dosud mimořádně uvolněné monetární politiky dojde k určitému tlaku na růst výnosů dluhopisů, ale nebude to žádný extrém. Pokud bude zpřísňování postupné, akcie to přežijí bez úhony.

Za předpokladu, že ekonomický růst bude postupně zrychlovat a inflace nebude překvapivě rychlá, budou mít centrální banky dostatek prostoru pro postupné zvyšování sazeb podle předem stanového harmonogramu. Podle UBS je dokonce možné, že ceny akcií porostou společně s výnosy dluhopisů.

Růst o 9 % je nejoptimističtější předpovědí, ale UBS má připravených až 6 modelových scénářů, jak se může index S&P 500 v roce 2018 vyvíjet. Podle grafu níže jsou základními složkami růstu inflace (CPI), výnosy (dividendy, zpětné odkupy, reinvestice), reálná akciová riziková prémie a reálná bezriziková úroková sazba.

Předpovědi, jako je ta od UBS, neberou v úvahu volatilitu a možné propady na trzích, takže zmiňovaného výnosu mohou akcie dosáhnout po měsíci a pak propadnout, nebo se k němu propracovat přes několik menších korekcí, které nemusejí investoři nést zrovna s libostí. V každém případě platí, že UBS je naladěna jednoznačně pozitivně, pokud jde o akcie. Pravdu poznáme během pár čtvrtletí.

Zdroj: UBS