Volatilita roste a ekonomika zpomaluje. Nastal čas pro aktivní přístup ke správě portfolia?
|

Volatilita roste a ekonomika zpomaluje. Nastal čas pro aktivní přístup ke správě portfolia?

Manažeři fondů, kteří se snaží využívat aktivní přístup při vyhledávání investičních příležitostí, svůj boj s pasivními strategiemi (indexové fondy, ETF) prohrávají. Jsou však i tací, kteří jsou přesvědčeni, že je právě v současnosti vhodná doba k renesanci aktivní správy investic.

Americké akcie Volatilita Hodnotové investování ETF Indexy Investiční strategie

Trend, kdy se investoři odklánějí od aktivně spravovaných fondů na úkor levnějších indexových nástrojů (a v určité míře i faktorových strategií), trvá již deset let. Někteří manažeři ale cítí, že změna není daleko, a vidí možnost změny. "Není lepší doba na aktivní řízení investic. A nejvíce to platí pro hodnotové tituly," říká Warren Koontz ze společnosti Jennison Associates.

Jedním z důležitých faktorů, které mohou ukazovat na změnu v chování investorů, je příliv kapitálu do aktivních a pasivních investičních produktů. Koontz sleduje především ETF, které mají velké objemy prostředků pod správou, a jejichž vývoj tak může ukazovat na změnu sentimentu.

Jedním z fondů, které momentálně nejvíce sleduje, je iShares Edge MSCI Min Vol USA. Ten sdružuje akcie, které mají nižší volatilitu, a letos byl mezi investory jedním z nejoblíbenějších (měřeno přílivem peněz). Pokud by došlo ke změně pohybu peněz ve fondu, mohlo by to znamenat změnu trendu, konkrétně to, že investoři mohou začít vyhledávat spíše hodnotové tituly a akcie s vyšší volatilitou.

Podle Koontze je jen otázkou času, kdy dojde ke změně. "Existují celé skupiny akcií, odvětví a sektory, kterými investoři pohrdají, nebo je naopak milují, ale většinou jen po krátkou dobu," upozorňuje s tím, že tyto změny trendu vytvářejí skvělé investiční příležitosti.

Pasivní a faktorové strategie změnily poměry na trzích. Výsledkem je největší nadvýkonnost růstových titulů vůči těm hodnotovým od období technologické bubliny. Více než 50 % peněz investovaných do nástrojů zaměřených na americké akciové indexy je tak zainvestováno v technologických titulech, a když k tomu přidáme sektor zdravotnictví, jde o zhruba dvě třetiny indexů. "Taková míra koncentrace bývá signálem, že je změna blízko," uzavírá Koontz.

Zdroj: Institutional Investor