Spekulace na pokles: Thomson
|

Spekulace na pokles: Thomson

Spekulujeme na pokles ceny, kvůli špatnému stavu a negativnímu výhledu společnosti.

Thomson

Thomson vyrábí a distribuuje televizory, DVD přehrávače, domácí telefony, domácí kina a ostatní spotřební elektroniku. Dále také záznamy na DVD discích a videokazetách. Zároveň prodává licence na své technologie.

Thomson

Příležitosti pro pokles:

• Domníváme se, že společnost Thomson operuje v málo atraktivním sektoru s velmi nízkými maržemi.

• Má výrazné problémy se svou účetní rozvahou, účetní hodnota (book value) dosahuje záporných hodnot a celkový dluh představuje 52% veškerých aktiv firmy.

• Krátkodobý dluh k celkovým aktivům vzrostl z 11% (2007) až na 52% v roce 2008.

• Thomson má problémy s refinancováním svých dluhů kvůli zamrzlému úvěrovému trhu a rostoucím sazbám.

Mezi rozhodující události k poklesu mohou patřit:

• neschopnost restrukturalizovat rozvahu, což může vést až k rozprodání společnosti,

• rostoucí úroky na refinancování. Společnost má již nyní problémy a dodatečné úrokové náklady by Thomson posunuly blíže k bankrotu.

Rizikem strategie by byla úspěšná restrukturalizace rozvahy firmy.

Společnost Thomson vykazuje poklesem tržeb o 14%, čistou ztrátu a nevyplácí dividendy, proto nevidíme nadějný obrat k lepšímu. Ani porovnání s konkurencí nemění náš názor.

Naše strategie:

Prodáváme poblíž 0,6 € a stop-loss umístíme na 0,72 € za akcii.

akcie Thomson za 1 rok