Umění jako zdroj inspirace a energie
|

Umění jako zdroj inspirace a energie

Léty ověřený fakt mi dovoluje konstatovat, že umělecké dílo v interiéru zvyšuje několikanásobně prestiž a úroveň majitele.

V podnikatelském prostředí dovede uvolnit atmosféru, umožní navázat prvotní kontakt mezi jednajícími na úvodní, nezávislé téma rozhovoru o autorovi díla nebo o jeho technice.

Takovýto způsob zahájení konverzace může mít velký vliv na průběh celého jednání a následné výsledky spolupráce. Je to investice, která se vrací jako investice do vzdělání.

Má částečně neuchopitelný přesah v podnikatelské sféře, který již dávno dal za pravdu všem, kteří do umění investovali. Dává smysl vydělávání peněz a jejich směnu za hodnoty zpříjemňující život, hodnot, které hodnotami nikdy být nepřestanou.

Ti nejúspěšnější podnikatelé ve všech oborech se velmi často prezentují uměleckými díly, která vlastní, nechávají se s nimi fotografovat a často o nich hovoří raději než o výsledcích svého podnikání.

Právě ten přesah a fakt, který pochopí jenom ten, kdo do umění již investoval a nechal kolem sebe působit kouzlo vlastněného originálu.