Strategický výhled na vybrané sektory
|

Strategický výhled na vybrané sektory

Naše strategie se změnila. Defenzivní sektory jsme opustili a přesouváme se do těch, které těží z prostřední a pozdní fáze hospodářského cyklu. Propásli jsme příležitost nakoupit akcie pro rannou fázi cyklu v okamžiku, když byly ještě levné. Nyní je oživení již zahrnuto v cenách a firmy těžící z druhých dvou fází oživení se nám zdají atraktivnější.

Banky Energetika Sektory Telekomunikace

Overweight

Ve srovnání s benchmarkem jsou vyhlídky dané investice natolik dobré, že by měl být její podíl v portfoliu nadhodnocen.

Underweight

Ve srovnání s benchmarkem jsou vyhlídky dané investice horší, proto by měl být její podíl v portfoliu podhodnocen.

Neutrální

Ve srovnání s benchmarkem jsou vyhlídky dané investice stejné, proto by měl být její podíl v portfoliu ve stejném poměru, jako je obsažen v benchmarku.

Energie: overweight

Očekáváme, že světová poptávka po ropě poroste s tím, jak bude pokračovat oživení hospodářského růstu v hlavních světových ekonomikách a rozvíjejících se zemích. Poroste agregovaná poptávka. Pro nabídkovou stranu bude takto situace výzvou.

Strojírenství: overweight

Důvodem je prostě růst na rozumných cenových úrovních.

Průmysl: neutrální

Myslíme, že vyhlídky průmyslu jsou atraktivní, zvláště v podmínkách rostoucích ekonomik, rostoucích cen komodit, vládních stimulů a výdajů na infrastrukturu. Jediným důvodem, proč jsme nepřidělili overweight je, že si myslíme, že energetický sektor má vyšší potenciál.

Technologie: neutrální

Jejich závislost na růstu je poměrně vysoká a budou těžit z hospodářského oživení. Většina toho je však již v cenách zapracovaná a navíc, jejich rozvahy vykazují určitou slabost.

Zboží každodenní spotřeby: overweight

Věrohodný a spolehlivý investiční příběh a fér ocenění, alespoň z našeho pohledu. Tento sektor nabízí investorům hezky vyvážený mix růstové i příjmové strategie (value and income). Rizikem je skutečnosti, že přeprava a náklady na obaly jsou vystaveny negativně rostoucím cenám komodit.

Zdravotnictví: underweight

Budoucí zisky jsou nejisté díky otazníkům kolem budoucí americké politiky ve zdravotnictví. Navíc farmaceutické patenty vyprší z velké většiny v roce 2012.

Utilities: underweight

Tento výraz nemá v češtině jednoslovný překlad. Jsou to firmy, které zajišťují dodávky plynu, elektřiny, vody apod. Přestože si myslíme, že sektor je podhodnocený, vidíme více prostoru k růstu u cyklických akcií.

Telekomunikace: underweight

Relativně k ostatním sektorům se telekomunikační firmy jeví jako správně oceněné. Ani při hospodářském oživení nevidíme moc prostoru k růstu zisků a v dlouhém období máme pochybnosti i o celkovém růstu tohoto sektoru v globálním měřítku.

Finanční sektor: underweight

Očekáváme další nepříjemné události jako jsou odpisy špatných úvěrů. V důsledku uvolněných účetních standardů očekáváme pokles hodnoty, až dojde k tržnímu přecenění aktiv v účetních knihách.