Frontier markets: Investice pro milovníky rizika
|

Frontier markets: Investice pro milovníky rizika

V uplynulých pěti letech zaznamenaly rozvíjející se trhy značný boom. To se odrazilo i ve výkonnosti nástrojů, jejichž prostřednictvím se investoři mohli na růstu podílet. Většina z nás dnes najde v portfoliu nějaký produkt zaměřený na rozvíjející se trhy. Existují však i rizikovější trhy než ty rozvíjející se.

Trhy Světové akcie Afrika Frontier Markets
Afrika

Současné rozvíjející se země (zvláště ty známé pod zkratkou BRIC) se stále více přibližují zemím rozvinutým. Se zvyšující se vyspělostí těchto zemí však bude klesat riziková prémie, která je obsažena v současné výkonnosti. Na základě této úvahy můžeme dojít k závěru, že jejich výkonnost bude nižší, než na jakou jsme nyní zvyklí. Které trhy mohou v následujících letech nabídnout zajímavé zhodnocení?

Co si představit pod hraničními trhy?

Investoři vyhledávající riziko se mohou začít poohlížet po investicích s vyšším růstovým potenciálem. Takovou investicí mohou být nástroje zaměřené na tzv. hraniční trhy (frontier markets). Setkat se někdy můžete i s označením pre-emerging markets.

Více o frontier markets najdete zde

Slabiny rizikových trhů

Hraniční trhy s sebou nesou velké riziko, a to jak politické nestability, tak i slabé likvidity a regulace. Ekonomiky těchto zemí jsou často závislé na vývozu jedné či několika málo komodit. Navíc kurzy měn v těchto zemích vykazují značné výkyvy. Na druhou stranu mají tyto trhy potenciál vysokého růstu, který může přinést zajímavé zhodnocení. V případě hraničních trhů není vývoj příliš korelován s vývojem ve vyspělých zemích.

Indexy zaměřené na hraniční trhy

Nejširším indexem zaměřeným na hraniční trhy je MSCI Frontier Markets Index. Jeho složení je uvedeno níže. Užším indexem je například S&P Select Frontier.

Složení indexu MSCI Frontier Markets:

- Amerika: Argentina, Trinidad a Tobago

- Střední a východní Evropa, CIS: Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Kazachstán, Litva, Rumunsko, Srbsko, Slovinsko, Ukrajina

- Afrika: Keňa, Mauricius, Nigérie, Tunisko

- Střední východ: Bahrajn, Jordánsko, Kuvajt, Libanon, Omán, Katar, Spojené arabské emiráty

- Asie: Bangladéš, Pákistán, Srí Lanka, Vietnam

V případě indexu MSCI jsou země řazeny dle jednotlivých geografických regionů. Evropanům může připadat rozdělení nesourodé. Přeci jen dávat dohromady Slovinsko například s Nigérií může někomu připadat zvláštní.

Musíme si však uvědomit, že i když je na tom Slovinsko ekonomicky velmi dobře, jeho slabinou je malá likvidita, která je daná velikostí trhu. A proto je řazeno mezi hraniční země. Kdežto taková Nigérie má problém nejen s likviditou, ale i s politickou nestabilitou a obecně ekonomickou rozvinutostí. Při sledování indexů je dobré se podívat i na váhové zastoupení jednotlivých zemí.

Pokračování článku najdete na serveru Etfs.cz