Každé páté firmě v ČR hrozí krach
|

Každé páté firmě v ČR hrozí krach

Ratingový model ČEKIA potvrzuje zvýšené riziko úpadku českých firem. Nový ratingový model ČEKIA Stability Rating, jehož cílem je odhadnout riziko úpadku firmy v následujících dvanácti měsících. Detailní analýza dat potvrdila zvýšenou pravděpodobnost úpadku českých firem, když detekovala posun rizika mezi českými firmami k vyšším hodnotám.

Česká ekonomika

Detailní analýza souhrnných dat v období mezi lety 2006 až 2009 potvrdila zvýšenou pravděpodobnost úpadku českých firem. Je zřejmé, že ratingový model agentury ČEKIA velmi dobře funguje, protože pružně zareagoval na turbulence v české ekonomice. Celá populace tuzemských společností se posunula do oblasti vyššího rizika krachu.

Rozdělení firem podle ratingového stupně v letech 2006 – 2009

Zatímco v roce 2006 jsme 58,5 % společností hodnotili jako "vynikající" některým z ratingových stupňů A, v roce 2009 jich byla již méně než čtvrtina. Naopak, z 35,6 % v roce 2006 na 54,2 % v roce 2009 se rozrostlo množství "dobrých" firem s ratingem v kategorii od BBB po B. Alarmující je výrazné zvýšení podílu "rizikových" firem s ratingem C z 5,9 % v roce 2006 na 21,4 % v roce 2009. To znamená, že každá pátá společnost podnikající v ČR je ohrožena krachem.

Slovní popis a charakteristika stupnice ČEKIA Stability Ratingu

Metodika ratingového modelu ČEKIA je v souladu s pravidly Basel II. Metoda modelu je založena na exaktní statistické analýze a principech data miningu. Do analýzy vstupuje množství ukazatelů z oblasti individuálních charakteristik firmy (demografická data, informace o platebních zkušenostech, finanční údaje, vazby mezi subjekty i negativní informace) a makroekonomická data.

"Náš ratingový model, který jsme poslední dva roky ladili, čerpá z pečlivě spravovaných databází ČEKIA a obrovských mezinárodních zkušeností centrálního skóringového týmu Bisnode. Výkonnost modelu, jež se blíží k 70 %, je dána především kvalitou a rozsahem dat, stejně jako i naprosto unikátní makro komponentou," vysvětluje Alena Seoud, ředitelka České kapitálové informační agentury.

"Makroekonomická komponenta se v čase pružně mění podle aktuálního vývoje ekonomiky. Důsledkem pak je v době krizového období výrazný posun firem do oblasti vyššího rizika, zatímco v období konjunktury míra rizika krachu firem klesá," dodala Alena Seoud.