Komerční banka, Erste a další banky v regionu: Nákupní příležitost po poklesech?
|

Komerční banka, Erste a další banky v regionu: Nákupní příležitost po poklesech?

V srpnu jsme byli svědky velkých akciových výprodejů. Investoři přesouvali peníze do tzv. bezpečných přístavů. Během krize v roce 2008 to byly státní dluhopisy a pokladniční poukázky, v současnosti se v tomto směru hitem staly zlato a švýcarský frank. Ceny akcií se tak dostaly na fundamentálně zajímavé úrovně. Jak jsou na tom Komerční banka, Erste Group, maďarská OTP Bank a polská PKO Bank?

Banky Komerční banka Erste Group Bank

Dividendy

Každý dlhodobý investor upriamuje svoju pozornosť najmä na dividendu a dividendový výnos. V tabuľke č. 1 je uvedený výplatný pomer a výška dividendy vyplatenej za rok 2010 a dividendový výnos k 30. 8. 2011. Výplatný pomer prezrádza, aká časť čistého zisku bola použitá na výplatu dividendy. Ak je hodnota ukazovateľa menšia ako jedna, znamená to, že spoločnosť na výplatu dividendy použila iba časť zisku. Naopak, ak je väčšia ako jedna, spoločnosť použila aj časť nerozdeleného zisku z minulých rokov. Taký stav nie je dlhodobo udržateľný.

Tabuľka č. 1 – Dividendové ukazovatele za rok 2010

Dividendy středoevropských bank

Vidíme, že všetky spoločnosti majú tento pomer menší ako jedna. Najvyšší dividendový výnos dosahuje Komerční banka, nasledovaná PKO Bank. Obe spoločnosti posledné dva roky používajú prevažnú časť zisku na výplatu dividend (tabuľka č. 2). Naopak ERSTE Group a OTP Bank vyplácajú iba malú časť zisku na dividendy.

Tabuľka č. 2 – Výplatný pomer (dividenda/čistý zisk)

Dividendy středoevropských bank - výplatní poměr V nasledujúcich grafoch je zobrazená vyplatená dividenda za roky 2005-2010. Všetky banky okrem OTP Bank vyplácajú dividendy pravidelne. V posledných dvoch rokoch PKO Bank takmer zdvojnásobila dividendu. Taktiež aj Komerční banka vyplatila za rok 2010 najvyššiu dividendu za posledných 5 rokov.

Graf č. 1 - PKO Bank, graf č. 2 - Komerční banka

Vyplacené dividendy PKO Bank a Komerční banky

Graf č. 3 - ERSTE Group, graf č. 4 - OTP Bank

Vyplacené dividendy Erste Group a OTP Bank

Trhové ukazovatele

Investori často upriamujú pozornosť na trhové ukazovatele, najmä na ukazovateľ P/E. Najvyššiu hodnotu ukazovateľa P/E má PKO Bank. Investori pravdepodobne očakávajú väčší rast zisku v budúcnosti ako pri ostatných bankách. Najnižšiu hodnotu má ERSTE Group.

Aktuální kurz akcií Komerční banky sledujte zde

Aktuální ckurz akcií Erste Group sledujte zde

Podobne je to aj s ukazovateľom P/BV. Investori sú ochotní pri PKO Bank zaplatiť 2,14násobok hodnoty majetku pripadajúceho na jednu akciu. Pri ERSTE Group je to len 0,62násobok. Zaujímavý je aj pohľad na kurz akcií. Oproti ročným maximám najviac oslabila ERSTE Group a OTP Bank, a to o viac ako 35 %. Komerční banka a PKO Bank oslabili takmer zhodne o necelých 25 %.

Tabuľka č. 3 – Trhové ukazovatele

Tržní ukazatele středoevropských bank

Opravné položky z úverov

Pri bankách je dôležité sledovať aj úvery, ktoré poskytli svojím klientom. Čím je horšia bonita ich klientov, tým väčšie opravné položky musia vytvárať. Tie následne negatívne ovplyvňujú výšku zisku.

Pieskovou farbou sú označené opravné položky a modrou objem čistých úverov. Z nasledujúcich grafov vidíme, že najmenší podiel opravných položiek z celkového objemu úverov má Komerční banka a ERSTE Group. Kvalita úverov OTP Bank sa v posledných rokoch zhoršila a za posledný rok má najvyšší podiel opravných položiek.

Úvery: PKO Bank, Komerční banka, ERSTE Group, OTP Bank

Úvěry středoevropských bank

Z grafov sa dá vyčítať aj vývoj objemu poskytnutých úverov. Najväčší kontinuálny rast dosahuje PKO Bank. Oproti roku 2005 významne zvýšila objem poskytnutých úverov aj OTP Bank. V posledných troch rokoch sa rast spomalil. Komerční banka ako jediná v posledných dvoch rokoch mierne znížila celkový objem poskytnutých úverov.


Dnes sme si posvietili na štyri veľké banky z regiónu Strednej Európy, ktoré by mohli byť zaujímavou investičnou príležitosťou. Investori, preferujúci väčšie riziko, by mali pouvažovať nad ERSTE Group. Tí, čo preferujú istotu a vysoké dividendy, by mohli skúsiť šťastie s PKO Bank alebo Komerční bankou.