CDS bank: Nejrizikovější jsou Bank of America, Royal Bank of Scotland a Société Générale
|

CDS bank: Nejrizikovější jsou Bank of America, Royal Bank of Scotland a Société Générale

V dnešní analýze se podíváme na situaci bankovního sektoru, konkrétně na hodnoty 5letých kontraktů credit default swap vybraných 16 bank.

Banky CDS

První tabulka zobrazuje aktuální hodnoty CDS v porovnání se stavem 31. 8. 2011. Data v tabulce jsou seřazena dle velikosti změny CDS v uvedeném období.

5leté CDS vybraných bank - srovnání se stavem 31. 8. 2011

Ze 16 bank nejvíce vzrostla hodnota CDS u Bank of America (o 97,86 bps). Nárůst hodnot o přibližně 50 bps nastal u Goldmann Sachs a Erste. Pokles hodnot CDS byl zaznamenán u 6 z 16 bank uvedených v tabulce, nejvýrazněji u Commerzbank o 33,2 bps na hodnotu 247,51 bps, Barclays Bank (-23,18 bps) a Deutsche Bank (-11,26 bps).

Tabulka a grafy zobrazují aktuální hodnoty CDS bank a porovnávají je se stavem k 30. 12. 2010. Pro srovnání jsou v tabulce zahrnuty data CDS bank k 9. 3. 2009, kdy většina hlavních akciových indexů včetně indexu STOXX Europe 600 Banks dosáhla po dlouhodobém poklesu svého dna.

5leté CDS vybraných bank - srovnání s rokem 2009 a 2010 Data v tabulce jsou seřazena dle výše hodnot CDS platných k 27. 9. 2011. Podle ceny 5letých kontraktů CDS patří mezi nejvíce rizikové banky z uvedeného seznamu Bank of America (384,56 bps) následovaná Royal Bank of Scotland (365,02 bps) a Société Générale (341,86 bps). Na opačné straně žebříčku i přes nárůst hodnot CDS o více než 60 bps od 30. 12. 2010 nalezneme banky HSBC (139,58 bps), JPMorgan Chase (145,22 bps) a Credit Suisse (178,23 bps).

5leté CDS vybraných bank - pořadí bank, srovnání s rokem 2010

Z níže uvedeného grafu vyplývá, že aktuální hodnoty CDS Royal Bank of Scotland, Société Générale, Commerzbank a BNP Paribas výrazně převyšují hodnoty credit default swaps platné k 9. 3. 2009.

5leté CDS vybraných bank - pořadí bank, srovnání s rokem 2009

S ohledem na prohlubující se dluhovou krizi v eurozóně doporučuji sledovat situaci evropských bank.