Akcie: Nejdražší a nejlevnější trhy současnosti
|

Akcie: Nejdražší a nejlevnější trhy současnosti

O tom, že jsou americké akcie drahé, píšeme celkem často. Nejsou ale jediné. A které trhy jsou naopak oceněny možná až absurdně atraktivně?

Světové akcie Ocenění Srovnání investic Emerging Markets Vyspělé trhy P/E

Ve srovnání je využit ukazatel PE10, který vyjadřuje cenu akcie k průměrnému zisku na akcii za uplynulých 10 let. To pomáhá vyrovnat extrémní výkyvy způsobené ekonomickým cyklem. Umožňuje to navíc relevantněji analyzovat dění v zemích, kde jsou akciové indexy hodně koncentrované, tedy závislé na výkonu malého počtu titulů, respektive malém počtu firem a jejich hospodářských výsledků.

Na obou koncích žebříčku, tedy mezi nejdražšími i nejlevnějšími trhy, jde o poměrně zajímavou směs. TOP 10 zahrnuje mimo jiné i řadu spíše růstových mladých trhů, zatímco spodní části dominují některé trhy se strukturálně nižší ziskovostí firem (typickým příkladem je poslední Řecko).

Ocenění na základě zisků nemá být jediným argumentem pro (ne)investici na daném trhu. Je ale v každém případě zajímavé obrátit pozornost i jiným směrem než ke globálně nejvýznamnějšímu americkému trhu, jehož ocenění je podle většiny používaných indikátorů historicky vysoce nadprůměrné.

Zdroj: Topdown Charts